חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חוק המזומן לאדם פרטי – הגבלות מזומן וצ'קים על אנשים פרטיים

חוק המזומן נכנס לתוקף בתחילת שנת 2019 והוא מגביל את השימוש במזומן בישראל ואת השימוש בצ'קים, ובעיקר על אנשים פרטיים. החוק קובע מגבלות שחשוב מאוד להכיר אותם מקרוב.

כתבה זו מיועדת לכל אחד ומטרתה לעשות סדר.

מהו חוק המזומן?

חוק המזומן או לעיתים גם חוק השיקים, נקרא בשמו המלא חוק לצמצום השימוש במזומן והוא קובע איך וכמה ניתן להשתמש במזומן ובצ'קים בישראל על כלל הציבור. מטרת החוק היא להילחם בהעלמות מס ועבירות של הלבנת הון, אך הוא פוגע ישירות גם באנשים רגילים נורמטיביים שלא שייכים לפשיעה.

חוק המזומן מגביל לא רק אנשים פרטיים, אלא גם עוסקים (עסקים), תיירים ואף עו"ד או רו"ח שנותנים שירות עסקי. כתבה זו תתמקד אך ורק בעניין אנשים פרטיים או בקיצור.. אנשים.

למעשה, החוק קובע מגבלה של תשלום ותקבול במזומן בעסקאות שונות כמו שכר עבודה, תרומה, מתנה, הלוואה או עסקה רגילה של קניה או מכירה. בנוסף, הוא קובע מגבלה על אופן השימוש בשיקים וסכומים מקסימליים.

הגבלות מזומן על אדם פרטי

החוק מגביל את השימוש במזומן על אנשים פרטיים באופן שנקבע סכום מקסימלי, שבעסקה מתחתיו ניתן לתת או לקבל הכל במזומן, ובעסקה גבוהה יותר, ניתן לתת רק חלק ממנו ועד לסכום המירבי. הנה פירוט:

1. עסקה רגילה בין 2 אנשים פרטיים

כאשר מבצעים עסקה רגילה (קניה או מכירה) בין 2 אנשים פרטיים כמו מכירת רכב או נכס אחר, יש הגבלת מזומן עד 50,000 ₪. ליתר דיוק:

 • בעסקה של עד 50,000 ₪ – אין הגבלה כלל וניתן לתת או לקבל הכל במזומן.
 • בעסקה מעל 50,000 ₪ – ניתן לתת או לקבל במזומן רק 10% מסכום העסקה או 50,000 ₪, הנמוך מבינהם.

למשל:

בעסקה של מכירה/קניית רכב ב-30,000 ₪ – ניתן לקבל או לתת הכל במזומן.

עם זאת, במקרה של מכירת רכב בסכום של 90,000 ₪, ניתן לתת או 10% שזה יוצא 9,000 ₪ או 50,000 ₪, הנמוך מבינהם. הנמוך מהם הוא 9,000 ₪ ולכן אסור לתת יותר מסכום זה במזומן, כלומר 81,000 ₪ צריך לתת בדרכים אחרות.

2. עסקה עם בית עסק (עוסק)

כאשר מבצעים עסקה עם עוסק, שהוא בית עסק או אפילו מוסד ללא כוונת רווח, ההגבלות המזומן הן אחרות. ההגבלות הן:

 1. בעסקת רכישה של עד 11,000 ₪ – אין הגבלה כלל וניתן לתת את כל הסכום במזומן.
 2. בעסקת רכישה מעל 11,000 ₪ – ניתן לתת במזומן עד 10% מסכום העסקה או 11,000 ₪, הנמוך מבינהם.

למשל: אם רוכשים ריהוט או מוצרי חשמל ב-8,000 ₪, ניתן לתת הכל במזומן.

אבל, אם רוכשים רכב מעוסק כמו סוכנות רכבים בסכום של 30,000 ₪, ניתן לתת עד 10% שזה 3,000 ₪ או 11,000 ₪, הנמוך מבינהם. והנמוך במקרה זה הוא 3,000 ₪ ולכן 27,000 ₪ צריך לתת בדרכים אחרות.

בעסקה של מכירה לעוסק, יש הגבלה כמו בין 2 אנשים פרטיים עד 50,000 ₪. כלומר בעסקה עד סכום זה, אדם פרטי יכול לקבל במזומן מעוסק הכל ובסכום מעל התקרה, רק 10% או 50,000 ₪ (הנמוך מבינהם).

3. עסקה של הלוואה או תרומה

בעסקה שהיא מתן או קבלה של הלוואה, או מתן או קבלה של תרומה, יש מגבלות אחרות.

 1. הלוואה / תרומה של עד 11,000 ₪ – אין הגבלה כלל וניתן לתת את כל הסכום במזומן.
 2. הלוואה /תרומה מעל 11,000 ₪ – ניתן לתת במזומן עד 10% מסכום העסקה או 11,000 ₪, הנמוך מבינהם.

4. עסקה שהיא מתנה

כאשר מדובר על מתנה, ההגבלה היא כמו בין 2 אנשים פרטיים.

 • מתנה עד 50,000 ₪ – אין הגבלה כלל וניתן לתת או לקבל הכל במזומן.
 • מתנה מעל 50,000 ₪ – ניתן לתת או לקבל במזומן רק 10% מסכום העסקה או 50,000 ₪, הנמוך מבינהם.

5. עסקה שהיא שכר עבודה / משכורת

כאשר מקבלים כסף מזומן בתור שכר או משכורת ממעסיק, או משלמים לעובד במזומן עבור עבודה – ההגבלות הן אחרות לגמרי.

 1. שכר עבודה של עד 11,000 ₪ – אין הגבלה כלל וניתן לתת את כל הסכום במזומן.
 2. שכר עבודה מעל 11,000 ₪ – אסור בכלל החל מהשקל הראשון.

לדוגמה: אם מקבלים משכורת של 15,000 ₪ – אסור בכלל לקבל או לתת במזומן!

6. עסקה עם קרוב משפחה

אין הגבלה על עסקאות עם קרובי משפחה (למעט שכר עבודה). כלומר, ניתן לתת ולקבל במזומן מקרוב משפחה בכל סכום, ללא הגבלות בכל העסקאות (קניה או מכירה, הלוואה, מתנה, תרומה), אך לא כאשר מדובר על תשלום של משכורת.

קרוב משפחה הוא: בן/בת זוג, הורה, סבא או סבתא (הורה של הורה), בן / בת, אח / אחות, אחיינים ואחייניות (ילדים של אח או אחות), נכד או נכדה. כמו כן, גם בני זוג של כל אלו נכללים כקרובי משפחה. בנוסף, גם כל אדם אחר הסמוך על שולחנו פטור מהחוק (אדם שלא מתפרנס, תלוי באחד מאלה).

7. פטורים נוספים

הנה עוד כמה נקודות מעניינות:

 • אין הגבלה על החזקת מזומן בבית או במשרד (אם הם הושגו לפי חוק כמובן).
 • אין הגבלה על משיכה או הפקדה של כספים לחשבון הבנק (בכפוף לסכום שניתן למשוך מהחשבון).
 • אין הגבלה על המרת מט"ח לשקלים או להיפך. אבל העוסק, כפוף להוראות כך שההכנסה שלו, כפופה להוראות החוק.

הגבלות צ'קים על אדם פרטי

החוק מגביל גם את עניין השימוש בשיקים על אדם פרטי באופן שנקבע מה יש לרשום על הצ'ק ואיך משתמשים בו בכפוף להוראות החוק. ההגבלה על הצ'קים היא על כל סוגי עסקאות, עסקה רגילה (קניה או מכירה), הלוואה, תרומה, כשר עבודה או מתנה. הנה ההגבלות:

1. צ'ק בין 2 אנשים פרטיים

כאשר נותנים או מקבלים צ'ק בין 2 אנשים פרטיים, יש מגבלה כיצד להשתמש בצ'ק. באופן זה:

 • צ'ק עד סכום 5,000 ₪ – אין הגבלות כלל.
 • צ'ק מעל 5,000 ₪ – חובה למלא את שם המוטב (שם המקבל) על הצ'ק במידה והצ'ק ניתן בפעם הראשונה. אם הצ'ק הועבר שוב (צ'ק מוסב), חובה לסמן את שם מקבל הצ'ק כנסב.

כלומר, אם משלמים שכר דירה של 6,000 ₪, חובה כי שם מקבל הצ'ק יהיה נקוב כמקבל הצ'ק. אם הוא למוטב בלבד, לא ניתן להעביר אותו הלאה, אבל אם הוא סחיר / לא למוטב בלבד – ניתן להעביר אותו הלאה, בתנאי שמי שקיבל את הצ'ק ומספר זהותו יירשמו כנסב על גב הצ'ק.

2. צ'ק עם עוסק

כאשר מבצעים עסקה עם עוסק, יש הגבלה מחמירה יותר גם בעניין הצ'קים. כלומר:

 • צ'ק שנמסר לעוסק בכל סכום – חובה למלא את העוסק כמוטב / מקבל הצ'ק, במקרה שהצ'ק ניתן בפעם הראשונה. אם הצ'ק הועבר שוב (צ'ק מוסב), חובה למלא את שם העוסק המקבל כנסב.

במקרה שהצ'ק מתקבל מעוסק, ההגבלה היא כמו על 2 אנשים פרטיים. כלומר, ללא הגבלה עד 5,000 ₪ ומעל 5,000 ₪ חובה למלא את שם האדם הפרטי כמקבל הצ'ק (נפרע) ואם הועבר שוב, אז שמו צריך להניות כנסב.

3. צ'ק בסכום של מעל 10,000 ₪

במקרה שסכום הצ'ק הוא מעל 10,000 ₪, אסור להסב את הצ'ק יותר מפעם אחת. כלומר, אם אדם פרטי נתן לעוסק צ'ק על סך 15,000 ₪ למשל תמורת רכישת רכב. העוסק יכול להעביר את הצ'ק כצ'ק מוסב (אם הוא סחיר ולא למוטב בלבד) לגורם אחר, אך הגורם האחר לא רשאי יותר להעביר את הצ'ק.

4. הסבת צ'ק

במקרה שהצ'ק מוסב (מועבר מיד ליד) לאדם אחר, אדם פרטי (המסב) חייב שהשם שלו ומספר תעודת הזהות שלו יופיעו על גב הצ'ק. האדם המקבל, חייב לוודא שהמסב רשום עם שם ומספר זהות כמסב על גב הצ'ק. למידע נוסף ניתן לקרוא את הכתבה על הצ'קים החדשים.

מהם הדרכים האחרות לשלם או לקבל כסף?

אז אם מגבילים במזומן, באילו דרכים כן אפשר להשתמש? האמת, השאלה הזו מצויינת וחשוב מאוד שנציג את הדרכים בהם ניתן לעשות עסקאות. הנה הם:

 1. צ'קים – גם על צ'קים יש מגבלות, אבל המגבלות הן יותר טכניות ולא מגבלות של גובה הסכום. לכן, כל סכום אחר שלא ניתן לתת במזומן, אפשר לתת בצ'קים.
 2. כרטיס אשראי – כמעט לכל אדם בישראל יש אחד כזה ולעיתים גם 2, 3 ואף יותר. אפשר לשלם גם דרכם, בכפוף לגובה מסגרת אשראי.
 3. העברה בנקאית – אפשר להעביר כסף גם דרך הבנק, ישירות דרך אתר האינטרנט או בדרכים מקובלות אחרות.
 4. אפליקציה להעברת כסף – קיימות 3 אפליקציות עיקריות בישראל המאפשרות להעביר כסף. גם להן יש מגבלות שונות, הנה כתבות עליהן: פפר פיי, ביט, פייבוקס.
 5. העברת זה"ב – במקרה שקונים רכב או דירה, אפשר להעביר חלק מהסכום גם דרך העברה בזמן אמת.
 6. צ'ק בנקאי – צ'ק שהוא נפרע באופן מיידי והבנק הוא הערב שלו.
 7. ברטר – טוב.. כיום כבר כמעט לא עובדים ככה.. אבל זו גם שיטה. כלומר, אפשר לעבוד בשיטת תן שירות מסויים ואני אתן לך שירות אחר באותו ערך כספי.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil