תפריט סגור

חוק המזומן החדש 2019: כמה כסף מותר לתת או לקבל במזומן ומה אסור?

חוק המזומן החדש נכנס לתוקף בתאריך 01.01.2019 והוא משפיע על חיינו בצורה משמעותית, החל מאופן קבלת כסף, תשלום כסף ואפילו רכישת דירה. החוק קובע מגבלה של סכום שבו ניתן להעביר מזומן וזאת למניעת הלבנת הון והעלמות מס. בנוסף, הוא קובע תנאים חדשים לעניין שימוש בצ'קים.

מטרת הכתבה הזו להסביר את מהות חוק מזומן של ישראל, כמה מותר לשלם במזומן, כמה אפשר לקבל במזומן ועוד מידע שכולם חייבים לדעת.

מהו חוק המזומן 2019?

חוק המזומן החדש או בשמו הרשמי חוק לצמצום השימוש במזומן 2018 (חוק הגבלת מזומן), נחקק בחודש מרץ 2018 כאשר מטרתו לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק נגד עבירות של העלמת מס, הלבנת הון ומימון טרור ועבירות נוספות. החוק הוא תוצר של ועדת לוקח שהגישה את המלצותיה ב-2014 בו קבעה כי מזומן הוא אנונימי ולכן לא ניתן לאתר את זהות המשתמשים בו – מה שמקנה לעבריינים להעלים מס, להלבין הון ועוד.

חוק המזומן קובע הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים וגם חובת תיעוד של תשלום או תקבול – כלומר חוק תשלום במזומן קובע את הסכום המירבי (מקסימום) של תשלום במזומן או תקבול במזומן. בחוק נקבעו גם פעולות אכיפה נגד מי שמפר את הוראות החוק על ידי הטלת קנס כספי או קנס מנהלי בהתאם לסיווג ואפילו עונשי מאסר בגין מעשי מרמה והפרה שונים.

הרעיון שעומד מאחורי חוק המזומנים הוא כי אנשים (לפי הסיווג לעיל) יצמצמו את השימוש במזומן לטובת אמצעי תשלום מבוססי נייר אחרים (צ'קים) ואמצעי תשלום אלקטרוניים נוספים. כמו גם, "צ'ק פתוח" או שיק "מוסב על החלק" אסור לשימוש – מה שיגרום לצמצומם. בכך קל יותר לעקוב אחר התגלגלות הכספים בין אנשים וזה מסייע בצמצום התופעה של הון שחור ועבירות נוספות.

תאריכי תחולת החוק

 • 01.01.2019 – החוק נכנס לתוקף.
 • 01.07.2019 – תחילת אכיפה בענייני הפקדת צ'קים אצל גוף פיננסי.
 • 01.10.2019 – תחילת אכיפה ומתן עיצום כספי על מי שעובר על החוק.

כל העסקאות שנכרתו עד סוף 2018 לא נכללות בחוק, למעט עסקאות מתמשכות של מתן או קבלת שירות או זכות של שכירות.

על מי חל חוק המזומן החדש 2019?

חוק המזומן חל על כל אדם בישראל שמבצע עסקה וזאת תוך כדי הבחנה לפי סיווג:

 • עוסק – כל עסק, תאגיד ואף עמותה ללא כוונת רווח.
 • אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו).
 • עו"ד או רו"ח – במתן שירות עסקי.
 • תייר במדינה (לא אזרח ישראלי).

כמובן בעסקה, יש לפחות 2 צדדים ולכן החוק על כולם ביחד או לחוד.

כך למשל, אדם שמעוניין לקנות רכב באמצעות סוכנות למכירת רכבים, וירצה לשלם את התמורה במזומן, הרי שהחוק יחול עליו והוא לא יוכל לשלם במזומן אם סכום העסקה עולה על התקרה הקבועה בחוק, כמו גם שהסוכנות כפופה לסכום מקסימלי שיכולה לקבל.

בתוך כך, החוק חל לא רק על מכירה או קניה של רכב, אלא על כל עסקה שמבוצעת בין צדדים – החל מעסקה קטנה ביותר ועד לעסקה גדולה של רכישת נכס או מכירתו.

מתי חוק המזומן חל ובאילו מקרים?

חוק המזומן חל על כל סוגי העסקאות בישראל כאשר יש עסקה היא מכירה או קניה של נכס, או, מתן שירות או קבלתו – באותה עסקה יש רכיב של מזומן / צ'ק. קיימים כמה סוגי עסקאות בישראל לדוגמה מתן או קבלה של – תרומות, הלוואות, מתנות, עסקה רגילה (מוצרים ושירותים), תשלום שכר ועוד.

לפי החוק, סכום התקרה המקסימלי חל לפי סך מחיר העסקה. כלומר, זוהי למעשה התמורה עבור העסקה שהסכימו הצדדים והיא כוללת את כל העלויות הנוספות ולרבות מס ערך מוסף (מע"מ), מס בלו, מס קניה וכל ההוצאות הנלוות לעסקה.

חשוב לציין כי הבעיה לפי החוק היא לא ביצוע של עסקאות בישראל, אלא ביצוע של עסקאות במזומן. כלומר, כל עסקה שיש בה רכיב שניתן או התקבל במזומן, וההוראות חלות על המחיר העסקה המלא ונקבע לפיו.

הבהרות:

 • בעסקה בה יש כמה רוכשים או מוכרים – מחיר העסקה לא יכול להיות מפוצל בינהם.
 • בעסקה של מכר נכס, כאשר התמורה משולמת בתשלומים – מחיר העסקה כולל את סכום כל התשלומים יחד.
 • בעסקה של מתן שירות, מחיר העסקה הוא כל תשלום בנפרד.
 • במכירת מספר נכסים, המחיר המצטבר יהיה לכל נכס בנפרד, אלא אם הוסכם אחרת.
 • במכירה של זכות שכירות שהתמורה משולמת מעת לעת, לא בסכומים קטנים, כל תשלום מהווה מחיר עסקה.

מי פטור מהחוק?

ההגבלות על שימוש במזומן שעל פי חוק המזומן לא חלים בין קרובי משפחה, למעט אם מדובר על שכר עבודה. קרוב משפחה הוא בן זוג / בת זוג, הורה, הורה של הורה, בן, בת, אח, אחות, נכד, נכדה, ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן כל אדם אחר הסמוך על שולחנו (אדם שלא מפרנס את עצמו, אלא תלוי באדם זה).

הגבלות על אדם פרטי שאינו עוסק לפי חוק המזומן

אדם שאינו עוסק הוא כל אדם בישראל כאשר הוא צד לביצוע עסקה. גם עוסק (עצמאי / חברה וכד') שמבצע עסקה שלא במסגרת העסק שלו, נכלל כאן. הנה ההגבלות:

1. הגבלות על שימוש במזומן החלות על אדם: 

 • בעסקה רגילה בין 2 אנשים (קניה או מכירה): עד סכום של 50,000 ₪ אפשר לתת או לקבל הכל במזומן. מעל התקרה, רק 10% או 50,000 ₪, הסכום הנמוך מהם.
 • בעסקת רכישה מעוסק: עד סכום של 11,000 ₪ אפשר לתת הכל במזומן. מעל התקרה, רק 10% או סכום התקרה, הנמוך ביותר מבינהם.
 • בעסקת מכירה לעוסק: כמו בין 2 אנשים.
 • בעסקה של תרומה או הלוואה: עד 11,000 ₪ אפשר לתת או לקבל הכל במזומן. מעל התקרה, רק 10% או 11,000 ₪, הסכום הנמוך יותר.
 • בעסקה של מתנה: כמו בין 2 אנשים.
 • בעסקה של שכר עבודה: עד סכום של 11,000 ₪ אפשר לתת או לקבל הכל במזומן. מעל סכום זה, אסור לתת בכלל מזומן, החל מהשקל הראשון.

2. הגבלות על שימוש בשיקים (צ'קים) על אדם: 

 • החוק חל על כל סוגי העסקאות צ'קים: עסקה רגילה (קניה או מכירה), שכר עבודה, תרומה, הלוואה ו/או מתנה.
 • צ'ק בין 2 אנשים (מתן או קבלה): עד סכום 5,000 ₪ אין הגבלות. מעל הסכום הזה, אסור לתת או לקבל תשלום, אם שם מקבל התשלום (המוטב) אינו נקוב בצ'ק. כמו כן, אם הצ'ק הוסב יותר מפעם אחת, חובה גם לסמן את שם מקבל הצ'ק כ- נסב על גב הצ'ק עם מספר זהותו.
 • צ'ק שנמסר לעוסק: אסור לתת לעוסק מבלי ששם של העוסק נקוב כנפרע. אם הועבר שנית אז חובה לרשום גם כנסב עם מספר זהותו. ההגבלה היא החל מהשקל הראשון.
 • צ'ק שהתקבל מעוסק: עד 5,000 ₪ אין הגבלות. מעל הסכום, אסור לקבל מעוסק מבלי ששמו של המקבל רשום כנפרע. אם הצ'ק הוסב שנית, אז חובה לסמן כנסב עם מס' זהות.

בכל מקרה, בצ'ק מעל 10,000 ₪ אסור להסב צ'ק יותר מפעם אחת.

3. הפרה – קנס מנהלי

טרם נקבע הקנס המנהלי על אדם שאינו עוסק, יקבע בקרוב על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – צמצום השימוש במזומן).

דוגמה 

אדם מעוניין לקנות רכב חדש בסוכנות שעלותה נאמדת ב-100,000 ₪, האם אפשר לשלם במזומן, ואם כן אז כמה?

ראשית כל, הסכום עבר את התקרה שמותרת. אולם "תשלום במזומן" קובע סכום נמוך מבין 2:

 • 10% מסכום העסקה – 100,000 כפול 10% = 10,000 ₪.
 • סכום של 11,000 ₪ (מפני שהצד השני עוסק).

במקרה זה, הסכום הנמוך מבינהם הוא 10,000 ₪ ולכן זהו מקסימום תשלום במזומן שאדם זה רשאי לשלם בעסקה זו. כלומר, 90,000 ₪ צריך לתת בדרכים אחרות שאינן מזומן.

הגבלות על עוסק לפי חוק המזומן

עוסק הוא כל מי מוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ולרבות מוסד ללא כוונת רווח. כלומר בהגדרה זו נכללים כל ההתאגדויות השונות לרבות עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפויות למינהן, ומוסדות וארגונים.

1. הגבלות על שימוש במזומן החלות על עוסק: 

 • בעסקה בין 2 עוסקים (מכירה או קניה): עד 11,000 ₪ אין הגבלה. מעל התקרה אפשר לתת או לקבל במזומן רק 10% או התקרה, הנמוך מבינהם.
 • בעסקת מכירה לאדם פרטי: כמו בעסקה בין 2 עוסקים.
 • בעסקת קניה מאדם פרטי: עד 50 אלף שקל אין הגבלה. מעל התקרה, 10% או התקרה, הנמוך מהם.
 • בעסקה עם תייר: עד 55,000 ₪ אין הגבלה. מעל התקרה, רק 10% או התקרה, הנמוך מבינהם.
 • בעסקה של תרומה או הלוואה: עד 11,000 ₪ אפשר לתת או לקבל הכל במזומן. מעל התקרה, רק 10% או 11,000 ₪, הסכום הנמוך יותר. אין הגבלה על הלוואה מגוף פיננסי מפוקח.
 • בעסקה של מתנה: כמו בעסקת קניה מאדם פרטי.
 • בעסקה של שכר עבודה: עד 11,000 ₪ אפשר לתת או לקבל הכל במזומן. מעל סכום זה, אסור לתת בכלל מזומן, החל מהשקל הראשון.

2. הגבלות על שימוש בשיקים (צ'קים) על עוסק: 

 • החוק חל על כל סוגי העסקאות צ'קים: עסקה רגילה (קניה או מכירה), שכר עבודה, תרומה, הלוואה ו/או מתנה.
 • ההוראה היא זהה בין כל סוגי הגופים: אנשים פרטיים, עוסקים, תיירים וכד'.
 • מתן או קבלה של צ'ק: אסור לתת או לקבל במסגרת העסק מבלי ששם מקבל התשלום רשום כנפרע. ההגבלה היא החל מהשקל הראשון.
 • הסבת צ'ק או קבלת צ'ק מוסב: אסור לתת או לקבל כל סכום מבלי ששם מקבל הצ'ק רשום כנסב עם מספר זהות. ההגבלה החל מהשקל הראשון.

3. חובת תיעוד אמצעי תשלום

העוסק מחוייב גם לתעד את אמצעי התשלום ואמצעי התקבול. החובה לכלול פרטי קבלת התשלום גם לפי הוראות ניהול פנקסי חשבונות של מס הכנסה.

4. הפרה – עיצום כספי

על עוסק שעובר על החוק מוטל עיצום כספי אשר נגזר מגובה סכום ההפרה. סכום ההפרה היא כל הסכום שמעבר למותר לפי ההוראות לעיל וזאת בהתאם לפי התשלום במזומן , התשלום בצ'ק, או התשלום בצ'ק המוסב. אם אין תיעוד של הפרטים בקבלה אז גובה התקבול או התשלום.

 • סכום הפרה עד 25,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 10% (הופחת ב-5%).
 • סכום הפרה מעל 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 15% (הופחת ב-5%).
 • סכום הפרה מעל 50,000 ₪ – עיצום כספי בשיעור של 25% (הופחת ב-5%).

הגבלות על רואה חשבון ועורך דין במסגרת שירות עסקי לפי חוק המזומן

קיימות גם הגבלות על רואה חשבון ועל עורך דין במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח (לפי סעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון). שירות עסקי כולל בין היתר את הפעולות הבאות: (1) קניה, מכירה או חכירה של נדל"ן; (2) קניה או מכירה של עסק; (3) ניהול נכסי לקוח ולרבות ניהול כספים, נדל"ן, ניהול חשבונות ועוד; (4) עסקת כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד; (5) הקמה וניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

הגבלות על שימוש במזומן ושיקים החלות על עו"ד או רו"ח: 

 • בעסקה עם עוסק: עד 11,000 ₪ אין הגבלה. בסכום מעל, אסור בכלל מהשקל הראשון.
 • בעסקה עם אדם פרטי: עד 50,000 ₪ אין הגבלה. בסכום מעל, אסור בכלל מהשקל הראשון.
 • קבלה או מתן של צ'ק – אסור לתת או לקבל צ'ק מבלי ששם מקבל התשלום יהיה רשום כנפרע. אם הצ'ק הוסב שנית, אז אסור לקבל או לתת מבלי שרשום הנסב.

טרם נקבע הקנס המנהלי על עו"ד או רו"ח, יקבע על פי תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – צמצום השימוש במזומן).

הגבלות על תייר בישראל

תייר בחוק הוא מי שהוגדר כך על פי חוק מס ערך מוסף. מבלי להיכנס לפרטי פרטים, מדובר על יחיד השוהה בישראל על פי אשרה ורישיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור.

הגבלות על שימוש במזומן ושיקים החלות על תייר: 

 • עסקת רכישה מעוסק: עד 55,000 ₪ אין הגבלה, מעל מותר 10% או סכום התקרה, הנמוך ביותר.
 • השאר – דומה להגבלות כמו של עסק.

הגבלות על גופים פיננסיים

קיימים גם הגבלות על תאגידים בנקאיים, בנק הדואר וגופים בעלי רישיון מתן שירות פיקדון ואשראי. הגבלות אלו כוללות (למעט צ'קים שהופקדו למשמרת לפני 01.07.2019):

 • לא יכול לפרוע צ'ק אם שם הנפרע לא רשום בו. בצ'ק מוסב, לא יכול לפרוע צ'ק מוסב אם שם המסב ושם הנסב ומספר זהותם אינם נקוב.
 • לא יכול לפרוע צ'ק מוסב העולה על 10,000 ₪, אם הוסב יותר מפעם אחת למעט חריגים.

גמ"חים, שעיסוקם הוא מתן אשראי ללא ריבית, פטורים מהחוק עד 13.7.2022. הדחייה כאמור מתייחסת על שימוש במזומן לגמ"ח שנותן או מקבל הלוואה, תרומה או מתנה במזומן.

מה אסור לעשות ונחשב עבירת מרמה?

כפי שנראה לעיל, גם אם אנשים ינסו לחשוב על פתרונות איך לחמוק מגבלת הוראות החוק (שימוש במזומן) – כדוגמת, מציאת פרצה בחוק שמאפשרת להם התחמקות – יש לכך פיתרון. בחוק קיימים איסורים שהם ייחשבו עבירות מרמה ודינם – מאסר 3 שנים:

 • פיצול עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה.
 • רישום פרטים כוזבים במסמך.

מה לגבי פעולה בנקאית / כספית?

כל פעולה בנקאית לא נמצאת תחת הגבלות. פעולה בנקאית יכולה להיות:

 • הפקדה או משיכה של מזומן דרך הבנק או דרך המכשיר האוטומטי.
 • העברה של כספים או מזומן דרך הבנק, או האתר האינטרנט או שירות עצמי אחר.
 • המרה למזומן או למט"ח.

עם זאת, ההכנסה של עוסק בתחום מתן שירותים פיננסיים או המרת מטבע – כתוצאה מהמרת מטבע, כן כפופה לחוק.

הוצאת מזומן לחוץ לארץ

חוק המזומן אינו מגביל הוצאה של מזומן מישראל (חוץ לארץ), הוא מגביל את השימוש בו בישראל. יחד עם זאת, יש הגבלה אחרת על הוצאת מזומן והיא חלה בעקבות חוק המכס של ישראל. ניתן לקרוא מידע נוסף בכתבה ייעודית על מדריך מכס.

החזקת מזומן בבית או במשרד

החוק אינו מגביל החזקה של מזומן בבית או במשרד, כל עוד מדובר על כסף שנצבר ביושר ולא עבירה על חוקים אחרים בישראל. אם מחזיקים מיליון שקלים "מתחת לבלטות" כמו שאומרים, אין בעיה עם זה. לא בטוח שזה הפיתרון הכי טוב לכסף, אבל זה כן אפשרי.

דוגמאות כלליות

דוגמה 1 –

 • אדם רכש מוצרי חשמל ורהיטים בעסקה של 10,000 ₪, הוא שילם הכל במזומן. האם החוק חל עליו?
 • כן. עם זאת, מכיוון שהסכום קטן מהתקרה לגביו (11 אלף ₪ לעוסק) – הוא לא עבר על החוק וכפוף להוראותיו.

דוגמה 2 –

 • אדם רכש מוצרי חשמל ורהיטים בעסקה של 50,000 ₪, הוא שילם 50% במזומן. האם החוק חל עליו?
 • כן. אדם זה שילם 25,000 ₪ וסכום זה מעל התקרה של 5 אלף ₪. "תשלום במזומן" במקרה זה הוא 20,000 ₪.
 • טרם נקבע מה הקנס עבור אדם זה, אך העוסק ייקנס בעיצום כספי של 15% מתוך 20,000 ₪ – 3,000 ₪.

רוכש זכויות במקרקעין במסגרת חוק המזומן

רוכש זכויות במקרקעין מחויב להגיש הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, החל מדצמבר 2017 הוא מחויב להגיש זאת באופן מקוון. בעקבות חוק המזומן החדש, נקבע כי רוכש כזה יהיה מחויב במסגרת ההצהרה לסמן את אחד מ-2 האפשרויות הבאות:

 • פרטי אמצעי התשלום בהם מועברת התמורה ידועים לי.
 • פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לי במועד הגשת הצהרה זו.

חובה לסמן את אחת האפשרויות הללו ואי אפשר להגיש ללא סימון אחד מאלה. הכוונה היא כי כאשר אדם מעוניין לרכוש דירה, לצורך העניין, הוא צריך להצהיר כיצד תשולם התמורה למוכר. המטרה היא לוודא כי אם רוכש כזה ירצה להעביר תמורה עבור רכישת הזכות באופן מזומן, אז לוודא שהוא אינו חורג מהמגבלות של חוק זה.

לא תמיד אמצעי התשלום ידועים לרוכש, לעיתים הם מורכבים ממשכנתא, הלוואה ממשפחה וכד'. במקרה זה, הרוכש צריך לסמן את האפשרות השניה ואז הוא מחויב להשלים את המידע תוף 6 חודשים ממועד מסירת ההחזקה במקרקעין. השלמת המידע ניתנת לביצוע על ידי אתר האינטרנט של רשות המסים.

ללא פירוט זה, לא יימסר לרוכש אישור מסים בגין העסקה. לכן, חוק מזומן זה משפיע באופן משמעותי על עסקות אלו.

חוק המזומן שיקים / צ'קים

לא סתם אנשים קוראים לחוק זה גם בשם נוסף כמו חוק השיקים. הסיבה לכך היא כמו שכתוב זאת מקודם לכן, חוק המזומן משפיע לא רק על מזומן, אלא גם על שיקים / צ'קים. כלומר, לכל סוג אדם, בין אם הוא עוסק ובין אם הוא אדם פרטי – יש הגבלה על אופן מסירת השיקים או קבלתם. כמו גם לגבי אופן הסבת הצ'קים לגורם אחר.

לצורך כך, בנק ישראל הציג את הצ'קים החדשים שמעתה יודפסו לכל הלקוחות על ידי הבנקים השונים.

מה עוד חשוב לדעת?

 • עבור הפרה של הוראות החוק, יש עיצום כספי או קנס מנהלי, לפי העניין לצד כל סוג של אדם / עוסק. לפי הקנס הקודם והקנס על עבירה נוכחית.
 • ההתיישנות של ההפרות הם: 7 שנים בעניין עיצום כספי, 5 שנים עבור קנס מנהלי, 5 שנים על עבירות מרמה.
 • עסקאות במזומן שבוצעו עם תושבי האזור (יהודה ושומרון) פטורות עד חודש יולי 2022.
 • מדריך מקוצר של חוק המזומן שאלות ותשובות.
 • שנה לאחר כניסת החוק, תיבחן האפשרות של הקטנת הסכומים: 6,000 ₪ במקום 11,000 ₪ בעניין עוסק ו-15,000 ₪ במקום 50,000 ₪ בעניין אדם פרטי (למעט עסקאות של רכב).

מחשבון חוק המזומן 2019

אז כמה מותר לשלם במזומן? כמה מותר לקבל במזומן? אנחנו בפרוטוקול יצרנו עבורכם מחשבון מזומן (סימולטור) שבאמצעתו ניתן לחשב מהו גובה העסקה המותר לשלם או לתת במזומן.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *