חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

בקשה לפריסת מס שבח ולחישוב על פני כמה שנים

אדם רשאי לבקש בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין על פני כמה שנים כך שחישוב השבח ייעשה לפי שיעור חלקי על פני שנים לעניין חישוב ותשלום מס שבח. הפריסה מהווה הקלת מס משמעותית שמפחיתה את סכום התשלום.

מטרת הכתבה לספק הסבר בעניין.

מהי בקשה לפריסת מס שבח?

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על השבח של זכות במקרקעין בעת מכירתה (עליית ערך שבין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה). כזכור, המס מוטל בשיעור של 25% על השבח הריאלי בהתאם להוראות חישוב מס שבח.

פריסת מס באופן כללי, היא הקלה במס או הטבה המס המאפשרת לחלק את הסכום עליו המס מוטל, על פני תקופה מסויימת, על מנת להנות משיעורי מס מופחתים יותר.

פריסת מס שבח מקרקעין היא הטבה במס המאפשרת לחשב את המס באופן שבו השבח הריאלי יחושב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים. ניתן לפרוס את המס לתקופה הקצרה מבין אלה, אשר מסתיימת בשנת המס שבה נבע השבח:

 • 4 שנות מס.
 • תקופת הבעלות על הנכס – כאשר תחילתה היא בתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הגיע הזכות במקרקעין לידי המוכר, וסיומה בתום שנת המס שבה יצאה הזכות מידיו.

כלומר, ניתן לבקש את פריסת המס ואת חישוב המס על פני התקופה האמורה ולא על שנת המכירה בלבד. כך השבח הריאלי ייכלל בהכנסה החייבת בתשלום מס הכנסה לגבי אותו אדם באותה שנה. במקרה כזה, המס יחושב בהתאם לחישוב לפי מדרגות מס הכנסה על שכיר או עצמאי.

על מנת להנות מהטבת המס הזו, יש להגיש בקשה ייעודית לכך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מוכר זכות במקרקעין זכאי לפריסת מס שבח אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • הוא תושב ישראל.
 • הוא הגיש דוח שנתי למס הכנסה עבור שנות המס שבתקופת הפריסה (למעט מקרה שבו עדיין לא חלף המועד להגשה).

חישוב מס שבח בפריסה

כאשר מס שבח מחושב לפי פריסה, הרי שהחישוב הוא באופן שבו השבח הריאלי של שנבע ממכירת הזכות, מתחלק על פני התקופה הקצרה מבין האמור לעיל. כלומר, השבח מצטרף אל ההכנסה החייבת של אותו אדם ואז החישוב נעשה לפי מדרגות מס הכנסה בהתחשב ביתרה של נקודות זיכוי במס ומדרגת המס הרלוונטית לגביו.

יחד עם זאת, בשנה שבה נבע הרווח (השבח) חלק השבח המיוחס לו, מחושב לפי שיעור מס השבח 25% ולא לפי שיעור מס הכנסה.

השבחה ריאלי יחושב לפי השלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה החייבת של אותו אדם. לפיכך, כדאיות פריסת מס שבח היא רק אם המס השולי הוא שיעור מס השבח.

דוגמה:

אדם רכש דירה בשנת 2015 ומכר אותה בשנת 2021, בהתאם לחישוב מס שבח, השבח הריאלי הוא 200,000 ₪ (לצורך נוחות, מבלי להיכנס לחישובים נוספים). הכנסותיו מהמעסיק היו 10,000 ₪ לחודש בכל השנים הללו (לצורך נוחות).

על פני איזו תקופה ניתן לפרוס, האם כדאי לפרוס ומה שיעורי המס ללא פריסה ועם פריסה?

 • השבח הריאלי הוא 200,000 ₪ ולכן מס שבח הוא 50,000 ₪ לתשלום.
 • תקופת הבעלות על הנכס היא 5 שנים (החל מתחילת שנת המס לאחר קבלת הזכות ועד תום שנת המס במסירת הזכות), אך מכיוון שזהו סכום גבוה יותר מ-4 שנים – אז התקופה הקצרה היא 4 שנות מס לפריסה.
 • השבח הפרוס הוא 50,000 ₪ לשנה (200,000 ₪ בחלוקה ל-4 שנים).
 • ההכנסה החייבת של אותו אדם היא 120,000 ₪ לשנה.
 • השבח חל באופן הבא:
  • שנת 2021 (שנת השבח), לפי 25% – כלומר 12,500 ₪.
  • שנת 2020, לפי מדרגה 3 במס הכנסה (20%) – 10,000 ₪.
  • שנת 2019, לפי מדרגה 3 במס הכנסה (20%) – 10,000 ₪.
  • שנת 2018, לפי מדרגה 3 במס הכנסה (20%) – 10,000 ₪.
 • סך הכל מס שבח בפריסה – 42,500 ₪.

המשמעות היא שיש כדאיות לפריסת מס שבח, החיסכון הוא 7,500 ₪.

מימוש הזכאות – איך לפרוס מס שבח?

על מנת לפרוס מס שבח, יש למלא את טופס 7003 (בקשה לחישוב מס שבח מקרקעין בפריסה לכמה שנים) בקישור זה. את הטופס יש לצרף לטופס הצהרה על מכירת זכות במקרקעין.

לטופס הבקשה יש לספק אישור על הגשת דוח שנתי על ההכנסות, עבור שנות פריסת המס ולמעט שנים שבהם המועד להגשה עדיין לא הגיע.

מידע נוסף

 • במכירת זכות במקרקעין בבעלות משותפת של בני זוג, ניתן לבקש פריסת מס שבח עבור כל אחד מהם בהתאם לנקודות הזיכוי ומדרגות המס של אותו בן או בת זוג. במקרה זה יש להגיש שומה עצמית נפרדת עבור כל אחד מבני הזוג בנפרד.
 • אם מוכר הזכות ביצע תשלום מס שבח אשר חושב בסכום גבוה יותר לאחר הקלת פריסת המס, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס שבח.
 • בקבלת זכות במקרקעין בירושה, ניתן להתחשב גם בתקופת הבעלות של המוריש, החל משנת המס שלאחר שנת המס בו המוריש רכש את הזכות במקרקעין וזאת על לתקופה של 4 שנים לכל היותר.
 • בקבלת זכות במקרקעין במתנה, ניתן להתחשב גם בתקופת הבעלות של נותן המתנה, החל משנת המס לאחר רכישת הזכות על ידי נותן המתנה ועד לתקופה מירבית של 4 שנים.
 • תאגיד (חברה בע"מ, עמותה וכד') לא זכאים להטבת המס של פריסת מס שבח מקרקעין על פני תקופה.
 • ההכנסה החייבת מחושבת לפי שומה סופית ואם לא נקבעה אז לפי ההצהרה בדוח השנתי. בשנים בהם המועד לדיווח עדיין לא הגיע, ההכנסה החייבת תחושב ההכנסה החייבת האחרונה שהוגש עליה דוח שנתי או נקבעה לגביה שומה סופית, לפי שנת המס המאוחרת.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963
 • עמ"ה 6/97 – בני זוג יכולים לפצל את מס השבח בשומות נפרדות לגבי כל אחד מהם
 • החלטת מיסוי: 5825/12, פריסת השבח הריאלי במכירה ע"י יורש – זכות פריסת מס שבח גם על לתקופה הבה הייתה מוחזקת אצל המוריש

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil