חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תאונת עבודה – מה נחשב? מה עושים? איך מקבלים טיפול ודמי פגיעה?

תאונת עבודה היא מצב לא נעים בכלל, בעקבותיה נגרם נזק לאדם שנפגע הן נזק פיזי לגוף והן נזק נפשי וכך גם נפגעת יכולת השתכרותו. למרות שתאונת עבודה זה לא משהו שצריך להדאיג עובדים רבים בעבודה, עדיין חשוב לדעת ולהיות מוכן לקראת זה.

במידה ועובד נקבע למצב של תאונת עבודה, או מי ממשפחתו, חברו או אחר, צריך לדעת מהן הזכויות שמגיעות לעובד כתוצאה מכך.

מהי תאונת עבודה?

למרות שהדבר נשמע מובן מאילו, חשוב לדעת כיצד החוק מגדיר את המונח תאונת עבודה, שכן לפיו יש לפעול. ובכן, חוק הביטוח הלאומי בישראל מגדיר מהי פגיעה מעבודה, כאשר פגיעה מעבודה היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע. בכתבה זו אנחנו נתמקד רק למונח תאונות עבודה.

תאונת עבודה היא תאונה שהתרחשה (אירעה) תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של עובד שכיר אצל מעבידו או מי מטעמו. לגבי עובד עצמאי, תאונת עבודה נחשבת תאונה תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

כך למשל, עובד שהחליק בעבודה ושבר את ידו – התאונה תיחשב תאונת עבודה משום שהתאונה אירעה תוך כדי עבודה (במקום ובזמן העבודה) ועקב העבודה הוא שבר את היד.

נוסף לכך, חוק הביטוח הלאומי מרחיב וקובע כי לא רק תאונה שהתחרשה במקום העבודה תיחשב תאונת עבודה, אלא יש חזקת תאונת עבודה – כלומר, מקרים נוספים בהם תאונה תיחשב כך.

מקרים אלו נחשבים גם תאונת עבודה

 • תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה של העובד המבוטח לעבודה ממקום בו הוא לן (נח / ישן), או הפוך – הליכה או נסיעה למקום בו הוא לן ממקום העבודה.
  • דוגמה: עובד יצא מהבית לעבודה ובדרך נפל ושבר את הרגל וכתוצאה מכך לא יכל לעבוד שבועיים.
 • תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה של העובד ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר.
  • דוגמה: עובד יצא ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר, החליק ושבר את היד ולא יכל לעבוד שבוע ימים.
 • תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו בעבודה או בסביבה הקרובה, בזמן שניסה להציל גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש.
  • דוגמה: עובד בעבודה ראה כי בחוץ אדם אחר מטפל על גדר שעומד שעובד להישבר, העובד יצא לעזור, נקע את הברך ולא יכל לעבוד חודש ימים.
 • תאונה שאירעה בעבודה אך לא עקב עבודתו, ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבה הקרובה לצרכי עבודה, או נמצאים שם בדרך קבע גם שלא לצרכי עבודה, וכן הנפגע לא היה שותף לפגיעה.
  • לדוגמה: עקב אזעקה (חלילה) העובדים ברחו אצל חדר מוגן כאשר אחד העובדים קיבל פגיעה מאדם אחר בראש בעת כניסה לממד וכתוצאה מכך לא יכל לעבוד 4 שבועות.
 • תאונה שאירעה לעובד בהפסקה במקום בו העובדים סועדים או בדרך אליו או ממנו, והתאונה אירעה בקשר לעבודה או סיכוני המקום. בתנאי שההפסקה לא עולה על 3 שעות.
  • לדוגמה: עובד יצא להפסקת אוכל ובמהלכה, נפלה עליו ידית של ארוך והוא שבר את הראש ולא יכל לעבוד חודשיים.
 • תאונה שהתרחשה לעובד במקום בו משולם שכרו, או הליכה או נסיעה אליו, או ממנו, והיא נגרמה עקב כך.
  • לדוגמה: עובד הלך למשרדי הנהלה על מנת לקבל את השכר שלו, כתוצאה מכך נפגע בתאונת דרכים ולא יכל לבד חודש וחצי.
 • תאונה שאירעה תוך כדי מילוי תפקיד כוועד עובדים בעבודה ועקב מילוי התפקיד, או תוך כדי הליכה או נסיעה למילוי התפקיד או בחזרה ממנו, בתנאי שלא חלה הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת.
  • לדוגמה: עובד יצא מהעבודה לצורך מילוי תפקיד חבר וועד. כתוצאה ממריבה שחלה בין העובדים, הוא נפג ולא יכל לעבוד 10 ימים.
 • תאונה שחלה בעת הליכה או נסיעה ממקום עבודה או מקום מעונו של העובד אל מקום הבחינה לפי חוק החניכות או חוק שירות התעסוקה, או בדרך חזרה ממנו לעבודה או למקום מעונו.
  • לדוגמה: עובד יצא מהבית לצורך מבחן מקצועי של שירות התעסוקה במהלכה הוא נפל ושבר את הרגל ולא עבד 5 שבועות.
 • לא בחקיקה, אלא לפי פסיקה: תאונה שאירעה תוך כדי עבודה ועקב העבודה ונגרם לעובד אירוע נפשי, מוחי או לבבי.
  • לדוגמה: בעבודה אירע ויכוח סוער בין עובדים לגבי התפקיד, אחד העובדים לקה בהתקף לב. הדבר לא ייחשב כך אם העובד עובד בעבודה שהיא לחוצה מטבעה.

הפסקה או סטייה – בדרך לעבודה או ממנה

כמו שכתוב במקודם, גם תאונה שאירעה תוך כדי הליכה או נסיעה מהעבודה לבית או להיפך – נחשבת תאונת עבודה. יחד עם זאת, החוק קובע כי אין רואים בה תאונת עבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה, הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כאשר ההפסקה או הסטייה לא הייתה למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של העובד המבוטח כלפי המעביד.

כמובן, הדבר תקף גם לגבי עובד עצמאי.

לדוגמה: אם עובד בדרך מהעבודה נכנס למכולת לבצע קניות ושם החליק ונפל – מדובר על סטייה של ממש מהדרך המקובלת ולכן לא תיחשב תאונת עבודה. עם זאת, אם הוא חזר למסלול הרגיל והחליק בדרך לבית – היא כן תיחשב תאונת עבודה.

למרות זאת, המקרים הבאים לא ייחשבו הפסקה או סטייה של ממש:

 • העובד סטה מהדרך כדי ללוות את הילד לגן ילדים, למעון ילדים או מקום אחר לפי הסדר קבוע. הדבר תקף כאשר העובד לוקח את הילד ממקומות אלו.
 • העובד סטה לצורך תפילת בוקר במקום בו הוא מתפלל בדרך כלל.

כך לדוגמה: אם העובד ליווה את ילדו לגן ילדים ובמהלכו החליק ונקע את הקרסול – התאונה תיחשב תאונת עבודה.

רשלנות העובד

לא תוכר תאונת עבודה, אם אירעה כאשר העובד נהג ברשלנות שלא לפי הוראה חוקית ביחס לעבודתו כפי שהובאה לידיעת העובדים במקום העבודה, או שפעל לא בהתאם להוראות שניתנו לו על ידי המעסיק או מי שנוהג לתת הוראות.

עם זאת, היא תיחשב כן תאונת עבודה אם כתוצאה מכך העובד המבוטח נפטר או נעשה נכה או לא מסוגל לעבוד באותה עבודה או לא מסוגל לעבוד בעבודה מתאימה אחרת, וזאת 10 ימים לפחות, בתנאי שלולא הרשלנות היא הייתה נחשבת תאונת עבודה.

מה עושים בעת מקרה תאונת עבודה?

כאשר עובד נפגע על ידי תאונת דרכים במקום העבודה, עליו לגשת לקבלת עזרה ראשונה ואף אשפוז ראשון באמצעות קופת החולים, מגן דוד אדום, מרפאה לרפואה דחופה או בית החולים – הנמצאים סמוך למקום העבודה.

לקופת החולים לקבלת טיפול רפואי יש לגשת עם טופס הפניה לטיפול רפואי (טופס 250 לשכיר או טופס 283 לעצמאי).

במידה והמבוטח יוכר כנפגע עבודה על ידי הביטוח הלאומי, אותו עובד מבוטח יהיה זכאי לקבלת טיפול רפואי ככל שיידרש על חשבון המוסד לביטוח לאומי.

תאונת עבודה – מי משלם כסף?

לעובד מגיע לקבל תשלום פיצוי עבור תאונת עבודה. כאשר עובד נפגע בתאונת עבודה, הוא זכאי לקבל תשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור הטיפול ועבור דמי הפגיעה. בהמשך, ייתכן ולעובד מגיע גם גמלת נכות שאותו משלם גם המוסד לביטוח לאומי.

לעובדים שיש גם ביטוח נכות דרך הגוף הפנסיוני או דרך חברת ביטוח, יוכל להגיש תביעה לקבלת תשלום. פירוט על כך בהמשך.

מעסיק לא משלם על תאונות עבודה בדרך כלל, אלא אם כן נקבע כי המעסיק עבר על חוק כלשהו וכתוצאה מכך חלה תאונת העבודה.

דמי פגיעה

עובד שנפגע בתאונת עבודה, זכאי לקבל תשלום שניתן על פגיעה מעבודה באמצעות המוסד לביטוח לאומי והיא דמי פגיעה. התשלום ניתן על לכל היותר 91 ימים מיום המחרת ליום הפגיעה והם מחושבים לפי השכר של העובד כולל כל תנאים סוציאליים מסויימים.

כדי לקבל את סכום הכסף, יש להכין מסמכים ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי תוך 12 חודישם מיום הפגיעה, מי שיאחר, עשוי לפגוע בזכאותו לקבלת הכסף או סכומו.

גמלת נכות מעבודה

מי שהוכר נפגע עבודה על ידי הביטוח הלאומי והוכרה תביעתו לקבלת דמי פגיעה ועדיין נותרה לו נכות בגלל הפגיעה בעבודה, זכאי לקבל גמלת נכות – קצבה חודשית או מענק חד פעמי – על ידי הביטוח הלאומי.

אובדן כושר עבודה

גמלות נכות מעבודה עשויה להיות גמלה נמוכה יחסית לאדם שנפגע וכתוצאה מכך כאושר ההשתכרות שלו נפגעה. לכן יש גם ביטוח אובדן כושר עבודה שחלקו מבוצע באמצעות ביטוח פנסיוני וחלקו ניתן לקבל באמצעות רכישת פוליסת ביטוח ייעודית.

מה עוד חשוב לדעת?

תאונה שאירעה תוך כדי עבודה נחשבת תאונה שאירעה גם עקב העבודה, אלא אם כן הוכח אחרת. אולם, תאונה שאינה תוצאה של גורמים הנראים לעין, לא רואים בה תאונת עבודה אם הוכח כי השפעת העבודה על אירוע התאונה הייתה פחותה מהגורמים האחרים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil