חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

העברת בעלות רכב – מה צריך להביא, איך מעבירים בעלות וכמה זה עולה?

בעלים של רכב שמעוניין למכור אותו או רוכש עתידי שמעוניין לקנות, חייבים לבצע ביחד הליך של העברת בעלות רכב מיד ליד. באמצעות הליך זה, משנים את הבעלים של הרכב ואז מקבלים שטר המאשר את הפעולה.

מטרת הכתבה להסביר את הליך זה.

העברת בעלות רכב – מה ולמה?

העברת בעלות רכב (שינוי ברישום רכב) הוא הליך באמצעותו משנים באופן חוקי את הבעלים של הרכב מיד ליד. העברת הבעלות קבועה בתקנות התעבורה וקובעת כי האחריות לכך היא גם על מוכר הרכב (בעלים) וגם על קונה רכב (רוכש).

לאחר ביצוע העברת בעלות על כלי רכב, המוכר והקונה מקבלים, כל אחד לחוד, שטר חוקי המאשר את שינוי רישום הבעלות. הרוכש הופך להיות הבעלים והמוכר חדל (מפסיק) להיות הבעלים.

ברוב המקרים הבעלות מתרכשת באמצעות חברת דואר ישראל, אך יש מקרים בהם לא ניתן לבצע את העברה באופן זה ועל שני הצדדים לגשת אל משרדי רשות הרישוי. זה הזמן לציין כי כל אחד מהצדדים יכול למנות מיופה כוח על מנת לבצע את ההליך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

המוכר או הקונה יהיה זכאי לבצע העברת בעלות אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. זהות הצדדים – זהות המוכר בעל הרכב והקונה בעל הרכב המיועד אומתה בתהליך.
 2. הרכב נקי מהגבלות – לא מתקיים כל אחד מהמקרים הבאים:
  • אי תשלום מכס, מסים, היטלים או אגרות החלים על הרכב, או עקב תנאי כאמור הרשום בתעודת הרישום של הרכב.
  • שעבודים או עיקולים על הרכב עקב אי תשלום או הגבלה.
  • ניתנה הגבלה או התניה של רשות מוסמכת בעניין יבוא ויצוא, וכל עוד ההתניה או ההגבלה בתוקף.
  • הותקן מיתקן המיועד לשימושו הייחודי של בעל הרכב וכל עוד הוא מותקן בו.
  • רשות הרישוי פטרה את כלי הרכב מהוראות כלי רכב.
  • רשות הרישוי התירה ובעלי הרכב שימוש בציוד חריג לפי היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע.
  • הרכב מיועד לניסוי.
  • נמסרה הודעה לבעלי הרכב כי יש תקלה בטיחותית סדרתית, והיא לא תוקנה לפי הנחיות היצרן.
  • רכב שיובא בידי נציג או נציגות של מדינת חוץ וחלפו 12 חודשים ממועד עליית הרכב לכביש. ברכב שיובא בידי נציג של האומות המאוחדות – אם חלפו 5 שנים.
  • פקיעת תוקף רישיון הרכב למעלה מ-3 חודשים.
 3. תשלום אגרה – שולמה אגרה להעברת בעלות רכב לפי סוג הרכב.
 4. תעודת ביטוח חובה – יש לצרף תעודת ביטוח חובה על הרכב (במקרה של העברה דרך משרד הרישוי).

אגרת העברת בעלות כלי רכב – כמה עולה?

מחיר / עלות של העברת בעלות על רכב כרוכה בתשלום אגרה בהתאם לסוג הרכב. הנה הפירוט לכך (המחירים העדכניים ביותר – החל מתאריך 01.04.2010):

סוג רכבאגרה בש"ח
קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי74
רכב מנועי מכל סוג (רכב פרטי, מסחרי וכד'), למעט בסעיף לעיל219
רכב מנועי מכל סוג, כשהוא נרשם על שם בעל רישיון סחר37
רכב לא מנועי מכל סוג74
אגרת העברת בעלות כלי רכב

התשלום נעשה במקום בו בו מבוצעת העברת הבעלות.

מימוש הזכאות – איך להעביר בעלות רכב?

על מנת להעביר בעלות רכב, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

1. אופן העברת בעלות רכב

ניתן להעביר בעלות רכב באחת הדרכים הבאות, לפי העניין:

באופן מקוון

ניתן לבצע העברת בעלות באופן מקוון באינטרנט, ללא צורך בהגעה לדואר ישראל או למשרדי רשות הרישוי.

ניתן להעביר בכל המקרים, למעט המקרים הבאים:

 • מעל בעלים אחד על כלי הרכב. במקרה זה יש לבצע דרך דואר ישראל.
 • רכב שרישיונו לא בתוקף מעל 3 חודשים. במקרה זה יש לבצע דרך משרד רשות הרישוי.
 • רכב שזכאי באגרת רישוי מופחתת (נכה). יש להגיש אל משרדי רשות הרישוי לקבל שובר תשלום להפרש אגרה.
 • רכב שיש לו הגבלות מטעם רשויות האכיפה. יש לבטל את ההגבלה ברשויות.
 • רכב שיש לו קריאת שירות פתוחה (ריקול – recall). יש לפנות למוקד רשות הרישוי למידע נוסף.
 • רכב שלא הוסר עליו שיעבוד. יש לבטל את השעבוד לפני כן.
 • רכב מסוג מונית, תיור וסיור מדברי. יש להגיע למשרדי רשות הרישוי.

כדי להעביר בעלות באופן מקוון, גם הקונה וגם המוכר צריכים להיכנס לאזור האישי באתר הממשלתי (אם אין חשבון, יש להירשם דרך האתר) – בו זמנית.

בעל הרכב (המוכר) צריך לבחור ברישיון רכב ואז לבחור בהעברת בעלות רכב, ואז ללחוץ "אני רוצה להתחיל בהעברה". לאחר מכן יש להזין את פרטי הזהות של הקונה וללחוץ על "לפנייה לקונה".

בשלב הבא הפרטים יופנו אל חשבון הקונה והוא צריך לבחור אם רוצה להמשיך אז ללחוץ על "לפרטי הרכב ולהמשך קנייה" ואם אינו מעוניין "אינני רוצה לקנות את הרכב". אם מעוניין להמשיך יש ללחוץ על השלב הבא ואם יש עילה לביטול עסקה לפי פרטי הרכב, יוכל ללחוץ על ביטול קנייה.

לאחר מכן מועברת אל המוכר פנייה שעניינה "קיבלת אישור מ-(שם הקונה) על קניית הרכב, כעת כל מה שנותר הוא לשלם את האגרה". אם מעוניין, צריך ללחוץ על כפתור לתשלום אגרה ואם אינו מעוניין אז על הכפתור ביטול מכירה.

כדי להעביר בעלות רכב יש לשלם את האגרה תוך 10 דקות בלבד מסיום התהליך – אחרת העסקה תבוטל ויהיה צריך להתחיל מחדש.

לאחר תשלום האגרה – לא ניתן יותר לבטל את עסקת העברת הבעלות. בסיום העסקה, אפשר להדפיס את רישיון הרכב המעודכן באזור האישי של הקונה.

דרך דואר ישראל

במידה ואין הגבלות, עיקולים או שעבודים, והדבר נעשה על ידי המוכר והקונה או עם מיופה כוח (פירוט בהמשך), אז יש לגשת אל בנק הדואר (חברת דואר ישראל) בצירוף המסמכים הנדרשים.

בעת פניה אל פקיד הדואר, יש לציין כי מעוניינים לבצע העברת בעלות רכב בין הצדדים, להביא את המסמכים ולציין מי המוכר ומי הקונה.

פקיד הדואר ירשום את הפעולה דרך במחשב המקושר למערכות משרד הרישוי, והן הקונה והן המוכר צריכים לחתום על מסמכי העברת בעלות. לאחר תשלום אגרת שינוי רישום בעלות, פקיד הדואר ימסור שטר המהווה אישור רשמי לכך.

דרך משרד רשות הרישוי

במקרים הבאים לא ניתן לבצע את העברת הבעלות דרך דואר ישראל, אלא רק דרך משרד הרישוי:

 • קיימת הגבלה או שעבוד על הרכב.
 • רישיון הרכב פג תוקף מעל 3 חודשים.
 • המבקש פטור מאגרת רישום עקב:
  • רישום שם הרכב גם על בן או בת זוג.
  • הוא אדם נכה.
  • רכישת רכב דרך ירושה או שהרישום נעשה על שמו כמנהל עיזבון.
  • מוסד או אגודה לפי סעיף 15 בחלק ג בתוספת הראשונה לתקנות.
  • ארגון או גוף הפטור מתשלום האגרה לפי הפקודה.

יש לפנות אל משרדי רשות הרישוי הקרוב למקום המגורים של המוכר או הקונה.

ניתן לבדוק עיקול או שיעבוד על רכב באמצעות פניה אל משרד הרישוי או רשם המשכונות בהתאמה. הגשת שאילתה ברשם המשכונות כרוכה בתשלום אגרה נמוך יחסית.

2. צירוף מסמכים נדרשים

על מנת לבצע שינוי רישום בעלות על כלי רכב, יש להביא את המסמכים הבאים, בהתאם לצד בעסקה:

 • המוכר:
  • תעודת זהות של המוכר.
  • רישיון רכב.
 • הקונה:
  • תעודת זהות של הקונה.

הן המוכר והן הקונה יכולים לבצע את העברה על ידי מיופה כח שהינו אדם אחר, כמו למשל בן משפחה, חבר, עובד או כל גורם אחר – ללא צורך בהגעה בעצמו. על מיופה הכוח להביא אישור לכך בצירוף תעודת זהות. פירוט על העברה באמצעות מיופה כוח בהמשך.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא העברת בעלות רכב, ואף מקרים מיוחדים שיש להכיר אותם.

כפל רישיון או חידוש רישיון

במקביל להעברת הבעלות על הרכב (המכונית), ניתן לבקש אצל פקיד הדואר כפל רישיון רכב או חידוש רישיון רכב. הנה פירוט:

 • כפל רישיון – אם תוקף רישיון הרכב חודשיים ומעלה, ניתן לבקש כפל רישיון ללא תשלום.
 • חידוש רישיון – אם תוקף רישיון הרכב פחות מחודשיים, ניתן לבקש חידוש רישיון בתשלום אגרה.

חשוב! אם לרכב אין תוקף (פג תוקף מעל 3 חודשים), לא ניתן לבצע העברת בעלות, יש קודם לכן לשלם אגרת חידוש. כמו כן, ייתכן ובעל הרכב יתבקש לעבור כשירות תנועה (טסט) לרכב.

מתי משלמים או מקבלים כסף עבור הרכב?

משרד הרישוי לא מתערב בעניינים הכספיים בין מוכר רכב לבין קונה רכב. לפיכך, אם שואלים מה קודם העברת בעלות ותשלום או תשלום ואז העברת בעלות – הדבר נתון להסכמה בין הצדדים.

בדרך כלל, מקובל לחתום על הסכם מכירת רכב או על זיכרון דברים למכירת רכב בו נקבע מהם הזכויות ומהם החובות של כל אחד מהצדדים. כך שבמקרה שצד אחד מפר את ההסכם – ניתן לפנות בדרך משפטית לכך.

ניתן לשלם בכל דרך אפשרית, אך חשוב לזכור כי קיים חוק המזומן שקובע סכום מקסימלי בעת ביצוע עסקאות בהן קיים רכיב של מזומן ולכן הסכום המקסימלי שאפשר לתת או לקבל במזומן משתנה בהתאם למחיר הרכב בעסקה.

כמובן שיש דרכים טובות יותר בתשלום כמו למשל צ'ק בנקאי או העברת זה"ב (בזמן אמת).

מקרים מיוחדים בהעברת בעלות רכב

קיימים 8 מקרים מיוחדים שכדאי להכיר אותם בעת העברת בעלות רכב.

1. העברת בעלות רכב עם מיופה כוח

במקרה שמי מהצדדים (המוכר או הקונה) מעוניינים כי אדם אחר יבצע עבורם את העברת הבעלות בדואר ישראל, יש להמציא גם את המסמכים הבאים:

 • טופס יפוי כוח – מסמך שממנה אדם למיופה כוח (להורדה).
 • תעודת זהות מקורית של מיופה הכוח.

מקרים נוספים:

 • ייפוי כוח נוטריוני – ניתן להעביר גם באמצעות עורך דין נוטריון במקרים של טיסה לחו"ל, במקרה כזה, על הנוטריון לגשת למשרדי רשות הרישוי עם טופס יפוי כוח, חתימה וחותמת החברה שלו.
 • ייפוי כוח קונסולארי – במקרה שנשעה בשגרירות בנהיגה בה נמצא הנהג, יפוי הכוח יישלח לארץ בדואר ויש לגשת למשרדי רשות הרישוי בלבד.

העברות, הגבלות ואיסורים ביפוי כוח:

 • לא ניתן לתת או לקבל יפוי כוח מאדם ללא אזרחות ישראלית.
 • לא ניתן לתת יפוי כוח עם דרכון.
 • לא ניתן לתת יפוי כוח מקטין (מתחת לגיל 18).
 • לא ניתן לגשת עם צילום תעודת זהות או רישיון נהיגה.

2. העברת בעלות לרכב ביבוא אישי

אזרח המעוניין להעביר בעלות על רכב יבוא אישי (ניתן לייבא 2 כאלו בשנה לכל אזרח), הרשום על שמו, המייבא, נדרש קודם לעבור תקופת הגבלה בזמן שמונעת שינוי רישום על הרכב. כלומר, אסור למכור או להוסיף בן/בת זוג לרישום הרכב.

אלו התקופות:

 • רכב ביבוא אישי – הגבלה למשך שנה אחת מיום רישום הרכב.
 • רכב אספנות ביבוא אישי – הגבלה למשך 3 שנים מיום רישום הרכב.

רק לאחר חלוף תקופות הגבלה אלו, ניתן להעביר בעלות. כדי להסיר את ההגבלה, יש לפנות אל המכס. ההגבלה ממוחשבת ולכן נכנסת לתוקף באופן מיידי.

במקרה שרוצים להסיר מגבלה לפני הזמן, יש להגיש בקשה מנומקת לגב' סיגל גרינבוים בדואר אלקטרוני: grinboms@mot.gov.il.

3. העברת בעלות אוטובוס

בהעברה של הבעלות על אוטובוס שבו לא נדרש שינוי טכני, יש לפנות אל המפקח על התעבורה, ורק אז העברה בדואר.

4. העברת בעלות רכב נכה

נכה זכאי להנחה באגרת רישיון רכב ולכן מכירת רכב מחייבת הגעה אל משרדי רשות הרישוי כדי לבטל את ההנחה ולשלם את ההפרשים עבור יתרת החודשים. סוגיית הפרש האגרה ומי ישלם אותה צריכה להיפתר בין הצדדים.

במקרה של מכירת רכב על ידי נכה במשרד הרישוי, ואז יש פטור מאגרת העברה. במקרה של קניית רכב על ידי נכה, יש תשלום אגרה וצריך לגשת אל דואר ישראל.

בכל מקרה, יש להסיר את מנגנון המעלית לנכה לפני העברת הבעלות ויש לדאוג להעברת תג נכה.

5. העברת בעלות מונית (החלפת משק)

העברה זו מבוצעת דרך משרד הרישוי בלבד. יש הפרדה לפי חוק בין רכב מונית לבין הזכות הציבורית ("הכובע הצהוב"). העברה של רכב מונית היא כמו במקרה של רכב רגיל.

6. העברת בעלות רכב בירושה בעת פטירת בעל הרכב

אם בעל הרכב נפטר, יש להסדיר את הבעלות בחוק לפי צו ירושה (כשאין צוואה) או צו קיום צוואה (המאשר זאת) – הרכב נרשם על שם האנשים הכתובים בהתאם לצו שניתן. עם פקיעת תוקף הרישיון ניתן לחדש לשנה נוספת בלבד עד להסדרת הנושא באופן קבוע.

הסדרת הנושא באופן קבוע ניתנת על ידי צו ירושה או צו אישור צוואה, ועם רישיון הרכב לרשום את הרכב על שם אחד היורשים. אם לנפטר יש בן/בת זוג, אפשר לעשות זאת עם תעודת פטירה ותצהיר בן/בת הזוג חתום בפני עו"ד כי הוא/היא בן/בת הזוג היחידי של המוריש והרכב לא צווה לאחר.

במידה וכל היורשים הסכימו לרשום את הרכב על אחד מהם, יש להביא ת.ז של כולם, הודעה של הסכם חלוקת עיזבון (להורדה), צו ירושה או צו קיום צוואה, ואחד היורשים החוקיים אליו מעבירים את הרכב. ההליך מבוצע במשרד הרישוי בלבד.

7. הוספה, שינוי או ביטול שותף ברכב

הוספה או ביטול של שותף או בן משפחה מתאפשרת אם אין עיקול או שיעבוד ובאופן הבא:

 • הוספה רישום שותף
  • בן או בת זוג נשואים – יש להביא תעודות זהות ורישיון רכב ולגשת במשרד הרישוי, ללא אגרה וללא הוספת "יד" במניין הבעלויות.
  • בן או בת זוג לא רשומים נשואים בת.ז – בנוסף לעיל, יש להביא תצהיר חתום בפני עו"ד שגרים תחת קורת גג אחת וחולקים משק בית משותף. כמו גם, מסמכים רלוונטיים נוספים כמו תעודת נישואין, הסכם ממון, תעודת זוגיות מטעם ארגון ועוד.
  • בני משפחה אחרים (אח, אחות, בן דוד, בן, בת) – תעודת זהות ורישיון רכב, לגשת לבנק הדואר, עם תשלום אגרה ועם הוספת "יד" במניין הבעלויות.
 • ביטול רישום שותף – תעודות זהות של בעלי הרכב ורישיון הרכב, לגשת למשרד הרישוי, עם תשלום אגרה, ללא הוספת יד במניין הבעלויות.
 • שינוי מיקום בבעלות – במידה ומעוניינים לשנות מיקום שותפים בבעלות רכב, יש להביא את תעודות הזהות של כל השותפים ברכב, מסמך חתום מכל שותף המאשר שינוי המיקום שלו, לגשת למשרד הרישוי בלבד.

8. העברת רכב ציבורי

אסור להעביר רכב ציבורי (לרבות רכב שצויין כאמבולנס ברשיון הרכב), אלא אם ניתן היתר מהרשות שאצלה רשום הרכב. בקשה להעברת רישיון רכב ציבורי נעשית באמצעות הטופס במשרדי הרשות האמורה ויש למלא ולחתום על הטופס באופן מלא.

רשות הרישוי רשאית לסרב או להתיר העברת רישיון רכב ציבורי, לפי שיקול דעתה.

ביטול העברת בעלות רכב

לעיתים אזרח יכול להעביר בעלות רכב רכב אחר שלו (רכב שני) בטעות ובתום לב. העברה כזו נחשבת "יד נוספת" במניין הבעלויות, גם אם בוצעה תוך זמן קצר. במקרה כזה, ניתן לבטל את העברת הרכב אם עומדים ב-2 התנאים הבאים:

 • זהות המוכר ב-2 הרכבים הוא זהה – כלומר הוא הבעלים בשני הרכבים (זה שמוכרים אותו ושזה שנמכר בטעות).
 • בוצעו 3 העברות בעלות תוך 24 שעות – באופן הבא:
  1. הרכב הלא נכון הועבר (בטעות) מצד א' לצד ב'.
  2. הרכב הלא נוכן הועבר בחזרה מצד ב' לצד א'.
  3. הרכב הכן נכון (זה שמלכתחילה) הועבר מצד א' לצד ב'.

יש להגיש בקשה מפורטת אל אף הרישוי, מחלקת רכב בדואר אלקטרוני rishuypniot1@mot.gov.il. ולפרט את נסיבות המקרה, כולל מספרי הרכב בהם נעשה הבלבול. לא ניתן לבקש בחזרה תשלום אגרה של העברת בעלות רכב בטעות.

ביטוח רכב

בעת מכירה או רכישה של רכב, בהתאם לצד בעסקה, חשוב לציין כי יש לטפל בעניין של ביטוח רכב. החוק קובע כי אסור לנהוג ברכב ללא תעודת ביטוח חובה ולכן גם לאחר העברת בעלות, אסור לנסוע כלל ברכב, גם לא לחנות אותו.

נסיעה ברכב כזה, כאשר תעודת ביטוח חובה בתוקף של בעל הרכב הקודם, אפשרית רק אם חברת הביטוח שלו הסכימה לכך באופן מפורש. אחרת – אסור.

ביטוח צד ג' או ביטוח מקיף אינם חובה, אך לעיתים, במיוחד כאשר נוטלים הלוואה לרכישת רכב. הבנק או הגוף הממן עשוי לדרוש ביטוח מקיף לרכב הנרכש.

מידע נוסף

 • בהעברה דרך דואר ישראל ניתן להזמין תור מראש, על מנת למנוע המתנה מיותרת בתור.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"ב-1961
 • תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil