חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

העברת סכומים שנוכו משכר העבודה של העובד אל הגופים המיועדים לקבלתם

מעסיק שניכה סכומים משכר העבודה של העובד, חייב להעביר את הכספים הללו אל הגופים המיועדים לקבל אותם בהתאם להוראות החוק. מעסיק שלא פועל כך צפוי לעונשין בשל עבירה על החוק.

מטרת הכתבה להסביר את חובת המעסיק.

העברת סכומים שנוכו ליעדם

מעסיק חייב ולעיתים גם זכאי בניכוי סכומים משכר העובד שבמהותם מהווים ההפרש בין השכר ברוטו לשכר נטו של העובד. סכומים אלו כוללים בין היתר תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, מס בריאות, הפקדות לפנסיה חובה, מקדמות על תשלום שכר ועוד.

סכומים שנוכו מהשכר, חייבים לעבור אל מי שמיועד לקבל את אותם הכספים, כלומר גופים אחרים שזכאים בקבלת הסכומים. כמו למשל: מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי, קופת גמל של העובד וכד'.

המעסיק חייב להעביר את הסכומים הללו בתוך 30 יום מהיום שבו רואים את השכר ממנו הוא נוכה כשכר מולן – כלומר, תוך 39 יום מיום שהינו מועד תשלום השכר, אלא אם נקבע אחרת בכל חיקוק אחר.

מעסיק שמאחר בהעברת כספים שניכה אל הגופים צפוי לעונשי קנס והצמדה. כמו כן, המעסיק עשוי לעונשין כבדים כמו עיצומים כספיים ואף מאסר בפועל.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי ומי חייב?

כלל ציבור העובדים בישראל.

חייב בעניין זה הוא כל מעסיק המעסיק עובד שכיר בישראל.

מועד העברת כספים אל הגופים המיועדים

בהתאם לחוק, המעסיק חייב להעביר את הכספים שניכה משכר העובד תוך 30 יום מהיום שבו נחשב השכר שכר מולן, כלומר תוך 39 יום מיום שהיה אמור לשלם את השכר ("מועד תשלום השכר"). כל זאת, למעט אם נקבע אחרת בכל חיקוק.

למרות זאת, המעסיק חייב להעביר את הסכומים הללו במועדים אחרים:

 • כספים לפנסיה חובה – המעסיק חייב להעביר כספי פנסיה (פיצויי פיטורים, תגמולי עובד, תגמולי המעסיק) תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית או תוך 15 יום מתום החודש בעדו משולם השכר (עד ה-15 לחודש עבור חודש קודם), והכל לפי המועד המוקדם מבינהם.
 • ניכויי מס הכנסה – המעסיק חייב להעביר מס הכנסה שניכה משכר העובד עד ה-16 לחודש שלאחר החודש עבורו משולם השכר. בתשלום ובדיווח באינטרנט, ניתן לשלם עד ה-19 לחודש.
 • ניכויי ביטוח לאומי – המעסיק חייב להעביר דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות שניכה משכר העובד עד ה-15 לחודש שלאחר החודש עבורו משולם השכר. הוראה זו מתייחסת גם לחלק של המעסיק.

לדוגמה:

עובד עבד בחודש ינואר, בתאריך 8 בפברואר העובד קיבל את השכר הנקי לאחר הניכויים. מתי המעסיק חייב להעביר כספים למס הכנסה, ביטוח לאומי ופנסיה חובה?

 • פנסיה (פיצויים ותגמולים) – המועד המוקדם מבין 7 ימי עסקים לאחר 8 בפברואר, או 15 בפברואר.
 • מס הכנסה – 16 בפברואר.
 • דמי ביטוח לאומי ומס בריאות – 15 בפברואר.

אופן העברת הכספים ליעדם

המעסיק חייב לדווח לרשויות המס ולמוסד לביטוח לאומי על העסקת העובדים ובהתאם לשכר ששולם ולניכויים שיש לנכות לפי החוק, יש לשלם את הסכומים הללו לרשויות המס.

ניתן להעביר את הכספים הללו באמצעות העברה בנקאית, כרטיסי אשראי או תשלום מזומן בבנק הדואר.

בעניין הפרשות לפנסיה, על המעסיק לדווח בדו"ח מיוחד ומרוכז כולל פירוט של הסכומים ורכיבי הפנסיה השונים (פיצויים, תגמולי עובד, תגמולי מעביד). התשלום נעשה לרוב בהעברה בנקאית.

מידע נוסף

 • ניכויי מס הכנסה הם עד ה-16 לחודש העוקב וחשוב לא להתבלבל עם מקדמות מס הכנסה שהם עד ה-15 לחודש העוקב. אולם מקדמות מס לא קשורות להעסקת עובדים, זהו המס שהמעסיק בכובע של עסק על הכנסותיו.
 • מעסיק שלא העביר כספי פנסיה אל יעדם תוך 21 יום ממועד תשלום השכר, צפוי לעונש עקב הלנת שכר בגין חוב לקופת גמל.
 • בעניין העברה למס הכנסה, לדמי ביטוח לאומי ולדמי ביטוח בריאות – אם ב-5 הימים שלפני יום הדיווח והתשלום, היו לפחות 3 ימי מנוחה, אז המועד האחרון הוא יום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה ברצף.
 • עובד שמעסיק לא העביר תשלומים לפי האמור לעיל רשאי להגיש תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה, להגיש תביעה לבין הדין לעבודה או להגיש תלונה למשטרה. ניתן גם לפעול במקביל.
 • לא ניתן לדחות את תשלומי החובה, אפילו אם המעסיק נקבע למצוקה כלכלית או קשיים שאינם מאפשרים לו להעביר את הכסף. יתרה מכך, גם אם העובד הסכים לדחייה כאמור – הדחייה אינה חוקית.
 • מעסיק שניכה סכומים ולא העביר אותם ליעדם, צפוי למאסר בפועל של 24 חודשים או קנס פי 5 מהאמור בחוק. אולם אם מדובר על נסיבות מחמירות, המאסר הוא 30 חודשים או קנס פי 6 מהסכום הקבוע בחוק. (נסיבות מחמירות הן במקרה שהמעשה נעשה כדי להשיג טובת הנראה לנאשם או לאחר, או להימנע מתשלום המגיע לעובד או עבורו, או, אם המעסיק מואשם ב-6 עבירות שונות בתקופה של 12 חודשים כלפי 2 עובדים (3 אישומים כלפי כל אחד)).

חקיקה ופסיקה

 • תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993
 • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014
 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil