חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטול עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא עולה חדש

עולה חדש שהתקשר עם עוסק בעסקה שהיא עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק, זכאי לבטל אותה בתוך 4 חודשים ממועד עשיית ההסכם או מיום קבלת המוצר. הזכות הזו מרחיבה את הזכות הרגילה שמגיעה לכל צרכן.

מטרת הכתבה לספק הסבר אודות.

מהי ביטול עסקה על ידי עולה חדש?

ביטול עסקה היא פעולה שבה צרכן זכאי לבטל את העסקה שביצע מול עוסק, על ידי החזרת המוצרים או ביטול השירות, סיום ההתקשרות וקבלת החזר כספי על ביטול וההחזר. כל צרכן רשאי לבטל עסקה בישראל.

צרכן שהוא עולה חדש רשאי להנות מזכות שהיא מרחיבה את הזכות הבסיסית שיש לכל צרכן. צרכן רגיל רשאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים, צרכן שהוא עולה חדש רשאי לבטל אותה כך:

  • ביטול עסקה ברוכלות – בתוך 4 חודשים ממועד עשיית ההסכם, מיום מסירת המוצר, או מיום קבלת הפרטים שעוסק חייב למסור (שם העוסק, מספר זהותו, תכונות הנכס, פרטי על אחריות ופרטים נוספים), לפי המועד המאוחר.
  • ביטול עסקת מכר מרחוק – בתוך 4 חודשים ממועד עשיית ההסכם, מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים שעוסק חייב למסור (שם העוסק ומספר זהות, תכונות הנכס, מועד הספקה, אחריות ופרטים נוספים), בתנאי שהעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן לרבות שיחה אלקטרונית, לפי המועד המאוחר.

הזכות הזו חלה רק לגבי עסקת מכר מרחוק (עסקה דרך הטלפון או דרך האינטרנט) או עסקה ברוכלות (עסקה שלא דרך המקום הקבוע של העוסק, למשל בבית הצרכן או באמצעות דוכן ביריד מכירות).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

צרכן עולה חדש זכאי לביטול עסקה ככתוב מקודם אם הוא עומד בתנאי הזכאות הבאים:

  1. הוא עולה חדש (הגדרה: מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה).
  2. הוא צרכן (לקוח) של עוסק במסגרת עסקה שהיא עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק (בתנאי שיש שיחה בין העוסק לצרכן, לרבות שיחה אלקטרונית).
  3. הביטול נעשה בתוך 4 חודשים ממועד עשיית הסכם, קבלת או מסירת מוצר, או קבלת פרטים שעוסק חייב למסור, לפי המאוחר.

מימוש הזכאות

עולה חדש, זכאי לפנות אל עוסק כדי לסיים את העסקה באופן דומה לפעולה שנעשית על ידי צרכן רגיל. לכן, יש לקרוא את הכתבה על ביטול עסקה ברוכלות או ביטול עסקת מכר מרחוק, לפי העניין.

ביטול עסקה נעשה בשלבים על ידי הודעה אל העוסק בדבר ביטול עסקה, באמצעות דרכי העסקה המקובלים, החזרת המוצרים לעוסק וקבלת הכסף מהעוסק.

בנוסף, הצרכן עשוי להידרש על ידי העוסק להציג תעודה המעידה על כך שהוא עולה חדש, או לשלוח לו עותק של התעודה באמצעות הפקס או באמצעים אלקטרוניים. הצרכן לא חייב להציג תעודה נוספת (העוסק לא רשאי לדרוש זאת). ניתן להציג את אחד המסמכים הבאים:

  • תעודת עולה.
  • תעודת זכאות כעולה.

מידע נוסף

  • העוסק רשאי לגבות דמי ביטול של 5% מהעסקה ועד 100 ₪ לכל היותר. עם זאת, העוסק לא רשאי לגבות כאמור בביטול עסקה שהיא עסקה ברוכלות.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
  • תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), תשס"ח-2008

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil