חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטול עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות

אדם עם מוגבלות שביצע עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק, זכאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים ממועד עשיית ההסכם או מיום קבלת המוצר. הזכות הזו מרחיבה את הזכות הבסיסית של כל אדם לבטל בתוך 14 ימים.

מטרת הכתבה לספק הסבר אודות.

מהי ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות?

ביטול עסקה היא פעולה שבה צרכן זכאי לבטל את העסקה שביצע מול עוסק, על ידי החזרת המוצרים או ביטול השירות, סיום ההתקשרות וקבלת החזר כספי על ביטול וההחזר. כל צרכן רשאי לבטל עסקה בישראל.

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות זכאי לזכות המרחיבה את הזכות הבסיסית שיש לכל צרכן. צרכן רגיל רשאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים, צרכן שהוא אדם עם מוגבלות רשאי לבטל אותה לפי הזכות הבאה:

 • ביטול עסקה ברוכלות – בתוך 4 חודשים ממועד עשיית ההסכם, מיום מסירת המוצר, או מיום קבלת הפרטים שעוסק חייב למסור (שם העוסק, מספר זהותו, תכונות הנכס, פרטי על אחריות ופרטים נוספים), לפי המועד המאוחר.
 • ביטול עסקת מכר מרחוק – בתוך 4 חודשים ממועד עשיית ההסכם, מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים שעוסק חייב למסור (שם העוסק ומספר זהות, תכונות הנכס, מועד הספקה, אחריות ופרטים נוספים), בתנאי שהעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן לרבות שיחה אלקטרונית, לפי המועד המאוחר.

הזכות הזו חלה רק לגבי עסקת מכר מרחוק (עסקה דרך הטלפון או דרך האינטרנט) או עסקה ברוכלות (עסקה שלא דרך המקום הקבוע של העוסק, למשל בבית הצרכן או באמצעות דוכן ביריד מכירות).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם יהיה זכאי לביטול עסקה ככתוב מקודם אם הוא עומד בתנאי הזכאות הבאים:

 1. הוא אדם עם מוגבלות (הגדרה: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים).
 2. הוא צרכן (לקוח) של עוסק במסגרת עסקה שהיא עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק (בתנאי שיש שיחה בין העוסק לצרכן, לרבות שיחה אלקטרונית).
 3. הביטול נעשה בתוך 4 חודשים ממועד עשיית הסכם, קבלת או מסירת מוצר, או קבלת פרטים שעוסק חייב למסור, לפי המאוחר.

מימוש הזכאות

אדם עם מוגבלות, רשאי לבטל עסקה ככתוב מקודם באותו אופן כמו שנעשית על ידי צרכן רגיל. למידע נוסף ניתן לקרוא את הכתבה על ביטול עסקה ברוכלות או ביטול עסקת מכר מרחוק, לפי העניין.

תהליך ביטול עסקה נעשה לרוב על ידי הודעה אל העוסק בדבר ביטול עסקה, באמצעות דרכי העסקה המקובלים, החזרת המוצרים לעוסק וקבלת הכסף מהעוסק.

בנוסף לאמור, הצרכן עשוי להידרש על ידי העוסק להציג תעודה המעידה על כך שהוא אדם עם מוגבלות, או לשלוח לו עותק של התעודה באמצעות הפקס או באמצעים אלקטרוניים. הצרכן לא חייב להציג תעודה נוספת (העוסק לא רשאי לדרוש זאת). ניתן להציג את אחד המסמכים הבאים:

 • תעודה המעידה על הצרכן שהוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על 6 חודשים, שניתנה מגורם מוסמך לפי חוק לקביעת המוגבלות.
 • תעודת נכות או אישור זכאות לקצבה של המוסד לביטוח לאומי.
 • תעודת נכות לפי חוק הנכים.
 • החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד, בדבר היותו אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.
 • אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבל שירותי תמיכה לתקשורת לפי תקנות שירותי הסעד.
 • תעודת עיוור או לקוי ראייה.
 • אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה.

מידע נוסף

 • העוסק רשאי לגבות דמי ביטול של 5% מהעסקה ועד 100 ₪ לכל היותר. עם זאת, העוסק לא רשאי לגבות כאמור בביטול עסקה שהיא עסקה ברוכלות.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), תשס"ח-2008

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil