חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עבודה זמנית במסגרת הבחירות במהלך תקופה ויום הבחירות 2022

עובד שעובד במסגרת הבחירות עבודה זמנית ומיוחדת במהלך תקופת הבחירות ואף במהלך יום הבחירות בפועל, זכאי לתנאי העסקה ושכר אחרים. כלומר, מדובר על עבודה במערכת הבחירות ולא במסגרת המעסיק הרגיל שלו.

כמה מקבלים במהלך תקופת הבחירות, מהי התקופה, מהי מדיניות המיסוי ועוד מידע חשוב.

שימו לב: המידע בכתבה זו לא מתייחס למי שעובד אצל מעסיקו הקבוע בתקופה וביום הבחירות. (למידע לגבי העסקה אצל המעסיק הרגיל – עבודה ביום הבחירות).

עבודה זמנית וחד פעמית במהלך תקופת הבחירות

במסגרת מערכת הבחירות, יש עבודות רבות בהן מפלגות ומועמדים צריכים תגבור. עובדים שעובדים במערכת הבחירות שלא אצל המעסיק הקבוע שלהם, צריכים לדעת את הוראות החוק החלות בעניינם. ההוראות אגב חלות גם על עצמאים שנותנים שירות מיוחד לכך.

למעשה, זכויות העובדים במהלך תקופת הבחירות כפי שכתובה בהמשך, חלות באופן רגיל ומשלם התשלום חייב להוציא תלוש שכר ולשלם לעובד את מה שמגיע לו תמורת עבודתו. עם זאת, הוראות חוק מיסוי תשלומים במהלך הבחירות והתקנות הנלוות אליו קובעים את עניין תשלום המס על הכנסה או השכר הניתנת לעובד.

עבודה או שירות מיוחד בתקופת הבחירות יכולים להיות: עבודה של פרסום והצגת מודעות בערוצי התקשורת השונים, עבודות טלפוניות, הסעה והובלה, שמירה וסדרנות, הפצת תעמולת בחירות והדבקת מודעות, שירותי ייעוץ ועוד.

מהי תקופת הבחירות

תקופת הבחירות היא תקופה בה העובד עובד במערכת הבחירות לפני יום הבחירות ומעט אחרי יום הבחירות. למעשה, בתקופה זו הוראות החוק הן אחרות ביחס לעבודה שלא אצל המעסיק הקבוע.

תקופת הבחירות לפי חוק ותקנות מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות היא תקופה של 30 יום שמסתיימת 3 ימים לאחר יום הבחירות (בעניין בחירות מוקדמות, עד יום אחד לאחר מכן) או תקופה של 60 יום המסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות (בחירות 2021 בלבד). להלן התקופה:

 • בחירות לכנסת ה-25 (בתאריך 01.11.2022) – התקופה היא בין ה-17.09.2022 ועד 15.11.2022.
 • בחירות לכנסת ה-24 (בתאריך 23.03.2021) – התקופה היא בין ה-06.02.2021 ועד 06.04.2021.
 • בחירות לכנסת ה-23 (בתאריך 02.03.2020) – התקופה היא בין ה-26.01.2020 ועד 10.03.2020.
 • בחירות לכנסת ה-22 (בתאריך 17.09.2019) – התקופה היא בין ה-22.08.2019 ועד 20.09.2019.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי / חייב?

כל עובד שעונה על הקריטריונים הבאים, זכאי/חייב לפי הוראות החוק:

 • עובד שכיר או עצמאי שעובד באופן זמני שלא אצל המעסיק הקבוע שלו.
 • העובד עובד במהלך תקופת הבחירות ככתוב לעיל.
 • העובד עובד אצל מעסיק / משלם שהוא: מפלגה או מועמד לבחירות מוקדמות או רשות הממונה על פי דין לביצוע הבחירות. חברת כח אדם לא נחשבת משלם.

שכר / משכורת במהלך תקופת הבחירות

עובד שעובד במהלך תקופת הבחירות זכאי לקבלת שכר עבודה כפי שנקבע בינו לבין המשלם / המעסיק אותו ולא פחות מאשר שכר מינימום. בעניין עובד עצמאי, אז השכר כפי שהוסכם בין הצדדים.

יחד עם זאת, ביום הבחירות עצמו, חל נוהג תשלום של 200% מהשכר של העובד. כך שעובד שמגיע לעבודה מיוחדת וזמנית זכאי של שכר לא פחות מאשר 200% משכר המינימום.

בנוסף לכך, עובד שעבד לפחות יום אחד ופחות מ-75 ימים אצל המעסיק בשנה אחת או בשנתיים רצופות, זכאי לקבלת תמורת חופשה שנתית בגובה של 4% לפחות משכר העבודה.

מס הכנסה על עבודה זמנית במהלך תקופת הבחירות

המס על קבלת תשלום ושכר במסגרת מערכת הבחירות ובתקופת הבחירות הוא מס מיוחד שאינו מס הכנסה. למעשה, התשלום לא נחשב הכנסה או שכר לפי חוק המע"מ (מס ערך מוסף), חוק ביטוח בריאות ממלכתי או חוק הביטוח הלאומי (למעט ביטוח נפגעי עבודה).

המס המיוחד הוא מס בשיעור של 25% על כל התשלום שעובד מקבל במהלך תקופת הבחירות. בנוסף, אין זכות של ניכוי, זיכוי, קיזוז, פטור או הפחתה של המס הזה – אפילו שמקבל התשלום פטור ממס הכנסה או שזכאי לשיעור מס שולי יותר לפי מדרגות מס הכנסה.

המס המיוחד מוטל על התשלום שעד לסכום של 18,000 ₪ (מעודכן). כל סכום מעבר לגובה התשלום הזה, נחשב הכנסה / שכר, והוא חל לפי גובה המס המוטל על מקבל התשלום (לפי מדרגות מס הכנסה).

בני נוער עד גיל 18 שעובדים במסגרת הבחירות לא נדרשים לשלם מס מיוחד ולא מס הכנסה.

למידע נוסף: מס הכנסה על עבודה במסגרת הבחירות.

דמי ביטוח לאומי ובריאות על עבודה זמנית במהלך הבחירות

בנוסף למס הכנסה, גם צריך לשלם דמי ביטוח לאומי ובריאות. גם במקרה כזה, דמי הביטוח שצריך לשלם הם דמי ביטוח מופחתים מגובה התשלום שמשולם על ידי המעסיק לעובד.

דמי הביטוח המופחתים שצריך לשלם הם:

 • 0.47% מחלק השכר ועד 60% מהשכר הממוצע.
 • 2.06% מ-60% השכר הממוצע ועד התקרה שהיא 18,000 ₪.

אם ההכנסה גבוהה יותר, אז התשלום חל לפי דמי הביטוח הרגילים לעובד שכיר (למידע נוסף על דמי ביטוח לאומי וגם דמי ביטוח בריאות).

בני נוער עד גיל 18 שעובדים במסגרת הבחירות לא נדרשים לשלם דמי ביטוח לאומי או בריאות. אך, המעסיק כן נדרש לשלם את החלק שלו של ביטוח לאומי.

למידע נוסף: דמי ביטוח לאומי ובריאות על עבודה זמנית במסגרת הבחירות

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996
 • תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil