חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי ביטוח לאומי ובריאות על עבודה זמנית במסגרת הבחירות 2022

עובדים שעובדים במסגרת הבחירות (או עצמאים שנותנים שירות) באופן זמני, צריכים לשלם דמי ביטוח לאומי ובריאות בשיעור מיוחד. זהו שיעור מופחת שאינו השיעור הרגיל.

מטרת הכתבה היא לספק הסבר בעניין.

מהם דמי ביטוח לאומי ובריאות על עבודה זמנית בבחירות?

עובד שהוא מועסק כשכיר או נותן שירות כעצמאי, במסגרת הבחירות, נדרשים לשלם דמי ביטוח לאומי ובריאות בשיעור שונה ומופחת מהרגיל. דמי הביטוח בתקופת הבחירות שהעובד משלם, מקנים לו ביטוח פגיעה מעבודה (כלומר לענף נפגעי עבודה בלבד). התשלום לא מקנה לעובד את הזכויות האחרות או זכויות של ביטוח בריאות ממלכתי (סל הבריאות).

דמי ביטוח מופחתים חלים רק עבור תשלומים שהתקבלו במהלך תקופת הבחירות שהיא תקופה במסגרתה נעשים פעולות לקידום הבחירות ויום הבחירות כלול בהם. בנוסף, מדובר רק על תשלומים שהתקבלו מאת מפלגה, מועמד בבחירות מקדימות, סיעה או רשימת מועמדים, מועמד לרשות מקומית או למועצה אזורית.

דמי הביטוח המופחתים מוטלים רק על עבודה זמנית במהלך הבחירות שלא על ידי המעסיק הקבוע של העובד. מדובר על מי שעובד במיוחד במסגרת הבחירות ומקבל כסף משם. עובד שמועסק אצל המעסיק הרגיל שלו – לא משלם דמי ביטוח מופחתים, אלא דמי ביטוח רגילים.

אוכלוסיית יעד – מי חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי והבריאות המופחתים?

דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (מס בריאות) מיוחדים ומופחתים, מוטלים על מקבל שמקבל תשלום מאת המשלם או מטעמו, בעד עבודה או שירות שניתן במהלך תקופת הבחירות.

כאשר ההסברים להגדרות במשפט הקודם הם:

 1. משלם – מפלגה, רשות שמונתה על הבחירות, מועמד בבחירות מקדימות, סיעת אם או סיעה או רשימה, מועמד לראש רשות מקומית, מועמד לראש מועצה אזורית.
 2. תשלום – תמורה בכסף או בשווה כסף עד תקרת התשלום, שלא במסגרת עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל, וזאת על אחד הבאים בלבד:
  • עבודה או שירות בשל הבחירות בתקופת הבחירות.
  • הסעת נוסעים, הובלה או החזר הוצאות, שבוצעו או הוצאו בתקופת הבחירות.
 3. תקרת התשלום – 18,000 ₪ (נכון לשנת 2022), ו-8,800 ₪ בחירות מוקדמות.
 4. תקופת הבחירות – אחת מאלה:
  • בחירות לכנסת –
   • תקופה של 30 יום המסתיימת ביום לאחר היום בו נערכות בחירות מקדימות למפלגה.
   • תקופה של 60 יום המסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות.
   • לפיכך, התקופה עבור בחירות לכנסת 2022 בלבד היא – מ-17.09.2022 ועד 15.11.2022.
  • בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות –
   • תקופה של 30 יום המסתיימת 3 ימים לאחר היום בו נערכות הבחירות למועצה של רשויות מקומיות או למועצות אזוריות, ולראש רשות מקומית או מועצה מקומית, בהתאמה – ביום שנקבע בחוק.
   • תקופה של 30 יום המסתיימת ביום לאחר היום בו נערכות בחירות למועצה ולראש, רשות מקומית ומועצה אזורית – שלא ביום שנקבע בחוק.

מי שמועסק בתור מזכיר קלפי, בתנאי שהוא מועסק על ידי רשות שמונתה על הבחירות.

דוגמאות

דוגמה 1:

עובד מועסק בתור מחלק עלונים ביום הבחירות על ידי מפלגה, כאשר זהו אינו המעסיק הקבוע שלו. האם הוא חייב לשלם את דמי הביטוח המופחתים או הרגילים?

עובד זה נכנס להגדרות של תנאי החובה ולפיכך חייב בתשלום דמי הביטוח המופחתים.

דוגמה 2:

נהג מיניבוס התבקש לעבוד אצל מעסיקו הרגיל ביום הבחירות על מנת להסיע בוחרים לקלפי של מפלגה מסויימת. האם הוא חייב לשלם את המס המיוחד או המס הרגיל?

עובד זה מועסק בבחירות, אולם הוא מועסק על ידי המעסיק הרגיל שלו במסגרת העסקה רגילה ולכן ישלם דמי ביטוח לאומי ובריאות רגילים.

גובה דמי ביטוח לאומי ובריאות המופחתים

דמי ביטוח לאומי ובריאות על העבודה הזמנית במסגרת הבחירות אינם אותם דמי ביטוח רגילים. גובה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות שהעובד צריך לשלם מחושבים לפי סך התשלום שקיבל ועד לסכום מקסימום.

דמי הביטוח המופחתים שצריך לשלם הם:

 • 0.47% על חלק השכר שעד 60% השכר הממוצע.
 • 2.06% על חלק השכר מעל 60% השכר הממוצע ועד התקרה 18,000 ₪ (סכום מעודכן).

עובד שקיבל תשלום גבוה יותר מהתקרה לעיל, צריך לשלם דמי ביטוח רגילים לפי הסטטוס שלו (למידע נוסף על השיעורים הרגילים: דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות).

נער עד גיל 18 לא חייב לשלם כלל דמי ביטוח. אך המעסיק חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בגינו.

לדוגמה:

עובד בגיר עבד במהלך 25 ימים במהלך תקופת הבחירות אצל מפלגה/סיעה מסויימת במסגרת הבחירות לטובת קידום תעמולה. העובד עבר 8 שעות ביום לפי שכר של 60 ₪ לשעת עבודה. כמה דמי ביטוח נדרש לשלם?

תשובה: השכר של העובד הוא 25 * 8 * 60 = 12,000 ₪. ולכן דמי הביטוח הם:

 • עד 60% השכר הממוצע: 0.47% * 6331 = 29.76 ₪.
 • 60% השכר הממוצע עד התקרה: 2.06% * 5669 = 116.78 ₪.
 • סך דמי ביטוח: 146.54 ₪.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996
 • תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996
 • המוסד לביטוח לאומי, חוזר מעסיקים 1502 מיום 22.09.2022

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil