זיכוי ממס הכנסה בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד (ילד, הורה, בן/בת זוג)

מי שיש לו קרוב משפחה (ילד, בן/בת זוג או הורה) שנמצא במוסד בריאות/סיעוד, יכול לקבל זיכוי ממס הכנסה עבור הוצאות ההחזקה של הקרוב. הטבת מס זו משמעותית ומספקת החזר מס לעובד.

מטרת הכתבה היא להסביר את הזכות.

מהו זיכוי ממס בגין הוצאות החזקת קרוב במוסד?

זיכוי ממס הכנסה היא הטבת מס מיוחדת שמקטינה את גובה המס שאדם זכאי לקבל המחושב לפי מדרגות מס הכנסה. ההטבה ניתנת לעובדים או לאנשים, שהם יחידים, בני זוג וכד'.

לפי הזכאות, אדם יחיד תושב ישראל שהוא או בן או בת הזוג שילם בשנת המס הוצאות עבור החזקה של קרוב משפחה (ילד, בן/בת זוג או הורה) נטול יכולת במוסד מיוחד, זכאי לקבל זיכוי ממס בשיעור מסויים עבור אותן הוצאות.

ההוצאות ניתנות לזיכוי בתנאי שאותם קרובי משפחה הם משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים, בלתי שפויים בדעתם. כמו כן, הזכאות ניתנת גם במקרה של החזקת ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

התשלומים בגינם ניתן לקבל את הזיכוי כוללים את כל הסכומים ששולמו למוסד, ותשלומים עבור טיפול רפואי על ידי המוסד עצמו.

מי זכאי?

אדם שהוא או בן או בת זוגתו המשלם כספים עבור הוצאות של החזקת קרוב משפחה במוסד, זכאי בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

 1. קרוב המשפחה הוא ילד, או בן או בת זוג, או הורה.
 2. קרוב המשפחה הוא נטול יכולת, כלומר, הוא אחד מאלה:
  1. משותק לחלוטין.
  2. מרותק למיטה בתמידות.
  3. עיוור.
  4. בלתי שפוי בדעתו.
  5. ילד עם מוגבלות שכלית-התפתחותית במוסד מיוחד.
 3. תקרת ההכנסה החייבת והפטורה היא עד 169,000 ₪ לשנה של נטול היכולת לבדו או עד 271,000 ₪ לשנה של נטול היכולת ובן/בת זוג שלו. (נכון לשנת 2019).

גובה זיכוי המס

אדם העונה על תנאי הזכאות, זכאי לקבל זיכוי ממס הכנסה בסך של 35% מאותם סכומים ששילם ושהם עולים על 12.5% מההכנסה החייבת שלו. הסכומים כאמור, כוללים גם הוצאות ששולמו על ידי המוסד עצמו.

למשל, עובד שהכנסתו השנתית היא 200,000 ₪ ושילם 40,000 ₪ עבור החזקת הילד במוסד. לכמה זיכוי ממס זכאי לקבל?

12.5% מהסכום הינו 25,000 ₪. לכן העובד זכאי לקבל 35% במכפלת ההפרש (40,000-25,000) = 5,250 ₪. לפיכך, העובד זכאי לקבל זיכוי של 5,250 שקל.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הזיכוי ממס?

אדם המעוניין לקבל את הזכאות לכספים שבגין הוצאות על החזקת קרוב במוסד, צריך לפנות אל רשות המיסים, מס הכנסה.

יש למלא טופס 116א (בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת) בקישור זה ולגשת אל משרדי מס הכנסה, או שניתן להגיש בקשה מקוונת כאן דרך מערכת פניות הציבור של רשות המסים. כמו כן, יש למלא טופס תיאום מס הכנסה.

בנוסף לכך, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • חשבוניות מקור מהמוסד בו מוחזק הקרוב.
 • טופס 106 (אישור שנתי לעובד).
 • מסמכים נוספים: טופס 127 (תעודה רפואית), או תעודת עיוור.

אם חלפה שנה, העובד יכול לבצע הליך של החזר מס הכנסה על גבי טופס 135 או 1301, ולקבל את אותם כספים עד 6 שנים אחורה.

יחיד שהוא עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור), צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה (טופס 1301) ושם למלא את הסעיפים הרלוונטיים.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

שיעור מבחן הכנסות בשנים קודמות

להלן תקרת הכנסה שנתית לקרוב בשנים קודמות:

שנת המסהכנסה של קרוב מזכה עם בן או בת זוגהכנסה של קרוב מזכה לבדו
2020272,000 ₪170,000 ₪
2019271,000 ₪169,000 ₪
2018268,000 ₪167,000 ₪
2017267,000 ₪167,000 ₪
2016268,000 ₪167,000 ₪
2015270,000 ₪169,000 ₪
2014270,000 ₪169,000 ₪
שיעור מבחן הכנסות

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), תשנ"ו-1996
 • הוראת‏ ביצוע ‏מס ‏הכנסה ‏מספר ‏10/2012 – רשות ‏המסים

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil