תפריט סגור

נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד נטול יכולת (ילד או בגיר עם מוגבלות)

יחיד תושב ישראל שיש לו או לבן/בת הזוג שלו ילד או בגיר נטול יכולת (עם מוגבלות) זכאי לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה. הנקודות הללו מסייעות להורה לשלם פחות מס הכנסה.

מטרת הכתבה היא לספק את המידע בעניין הזכאות לעובד.

מהן נקודות זיכוי ממס?

נקודות זיכוי ממס הכנסה, או בקיצור נקודות זיכוי, הן הטבות מס שמגיעות לעובד בהתאם לכך שהוא עומד בתנאי זכאות לפיהם נקבעת הזכאות לקבלתם. נקודות זיכוי הם סכום כספי המקנה זיכוי ממס, כלומר הקטנת גובה המס.

לכל נקודה יש ערך כספי וזה הסכום שאפשר לנכות מס לאחר חישוב גובה המס בהתאם למדרגות מס הכנסה. יש כמה סוגים של נקודות זיכוי, כמו למשל, עבור הורים, עבור אישה, עבור לימודים, סיום שירות צבאי וכדומה.

מהן נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין ילד או בגיר נטול יכולת?

בהתאם לפקודת מס הכנסה, יחיד תושב ישראל שיש לו או לבן/בת הזוג שלו ילד, שהוא נטול יכולת (עם מוגבלות או מחלה), כלומר ילד משותק, עיוור או מוגבל שכלית-התפתחותית, זכאי לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה עבור כל ילד כזה.

הזכאות כאמור הורחבה גם למקרים הבאים:

 • הורים עבור ילדים הזכאים להשמה בחינוך מיוחד.
 • הורים עבור ילדים שטרם מלאו להם 19, ומקבלים גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי.
 • הורים עבור ילדים שכן מלאו להם 19, ונקבעה להם דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 74% ומעלה לצמיתות, והם סמוכים לשולחן ההורים שלהם.
 • הורים שהם גרושים/פרודים, ולא מנהלים משק בית משותף – זכאים שניהם לאותן נקודות זיכוי.

החל מחודש נובמבר 2017, ההורה שמקבל גמלת ילד נכה, לא נדרש להציג בפני מס הכנסה טופס 127 (תעודה רפואית). הטבת המס הזו ניתנת להורה בתנאי שהוא לא קיבל זיכוי ממס בעבור החזקת קרוב במוסד.

חשוב לציין: אח או אחות שהוכר כ- אפוסטרופוס של ילד "לגוף ולרכוש" על ידי בית המשפט, זכאי לקבל את נקודת הזיכוי הללו, כאשר ההורים אינם בחיים או כאשר ההורים אינם מתפקדים בגלל גילם או מצבם הבריאותי, וזאת בתנאי שהתקיימו כל התנאים האחרים.

מי זכאי?

עובד יחיד שיש לו או לבן/בת הזוג שלו, ילד/בגיר נטול יכולת, זכאי לקבל את הטבת המס הזו, בלבד שהוא או הילד, עונים על תנאי הזכאות הבאים (לפי העניין), והכל בהתאם לגיל הילד:

1. ילדים נטולי יכולת עד גיל 18

אם מתקיים אחד התנאים הבאים:

 • ילד הסובל משיתוק – הילד אובחן על ידי רופא מומחה (נוירולוג או מומחה בהתפתחות הילד) כמשותק באחת מגפיו או שנולד בלי אחת מגפיו או שאחת מגפיו נכרתה.
 • ילד הסובל מעיוורון – הילד אובחן כעיוור על ידי רופא עיניים.
 • ילד הסובל מפיגור שכלי – הילד אובחן כסובל מפיגור שכלי על ידי רופא מומחה (נוירולוג או מומחה בהתפתחות הילד).
 • ילד הסובל מפיגור התפתחותי – הילד הופנה למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה. הילד נחשב מי שיש לו לקות למידה חמורה. (לא נדרש טופס 127 ולא אישור על לימוד בפועל במסגרת).
 • ילד מקבל גמלת ילד נכה – הילד הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת ילד נכה ומקבל את אותה גמלה.
 • ילד הסובל ממחלה קשה, זכאי לגמלה ואינו מקבל אותה – הילד הוכר על ידי הביטוח הלאומי זכאי גמלת ילד נכה, אך אינו מקבל אותה כי שוהה במוסד עקב המחלה או מקבל סיוע אחר כמו גמלת ניידות.

הזכאות היא עד גיל 18, או עד מועד בהתאם לתקופת הזכאות, בהתאם למצב.

2. בגירים נטולי יכולת מעל גיל 18

ילד בגיר הינו מי שמעל גיל 18, יזכה את ההורה בהטבת המס וייחשב ילד נטול יכולת בכל התנאים הבאים:

 1. מבחן הכנסות – ההכנסה החייבת המקסימלית השנתית היא 169,000 ₪ אם הילד המזכה נטול יכולת הוא יחיד, או 271,000 ₪ אם הילד המזכה עם בן/בת זוג. (נכון ל-2019). תקרת סכומים בהמשך.
 2. הילד סמוך לשולחן הוריו – הילד לא יצא מחזקת הוריו. גם מי ששוהה במסגרת מיוחדת כמו דירה משותפת לקבוצת בגירים, או נמצא במוסד מיוחד, נחשב סמוך לשולחן ההורים. גם בגיר נטול יכולת שנישא לבן/בת זוג נטול יכולת – נחשב כך.
 3. אם מתקיים אחד התנאים הבאים עבור ילד בגיר (מעל 18):
 • בגיר הסובל משיתוק – הילד הבגיר אובחן על ידי רופא מומחה (נוירולוג או מומחה בהתפתחות הילד) כמשותק באחת מגפיו או שנולד בלי אחת מגפיו או שאחת מגפיו נכרתה.
 • בגיר הסובל מעיוורון – הילד הבגיר מחזיק בתעודת עיוור על ידי השירות לעיוור של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.
 • בגיר הסובל מפיגור שכלי – הילד הבגיר אובחן כסובל מפיגור שכלי על ידי הוועדה לאבחון של השירות לאדם המפגר במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • בגיר הסובל מפיגור התפתחותי – הילד הבגיר הופנה למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה. הילד נחשב מי שיש לו לקות למידה חמורה עד סיום לימודיו בתיכון. (לא נדרש אישור על לימוד בפועל במסגרת).
 • בגיר הסובל ממחלה קשה עם אי כושר השתכרות – הילד הבגיר הוכר על ידי הביטוח הלאומי כמי שיש לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 74% לצמיתות. יש להציג אישור זה מהביטוח הלאומי.

תקופת הזכאות לעניין לבגיר היא לצמיתות.

איך לממש את הזכאות?

יחיד שזכאי להטבת המס הזו, צריך להגיש בקשה בכל שנה.

במקרה שהילד מקבל גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי, אין צורך בטופס 127 (תעודה רפואית) על ידי הרופא ואין צורך לפנות אל רשות המסים, אפשר לבצע הכל דרך המעסיק, על ידי מילוי טופס 101 (כרטיס עובד). זהו טופס שיש למלא אותו בתחילת עבודה, בכל תחילת שנת מס חדשה ובכל פעם שיש שינוי או עדכון של פרטים. הטופס נועד לצרכי מיסוי וכולל את הטבות המס השונות. כן צריך טופס 116א.

בכל מקרה אחר, צריך לפנות אל רשות המסים לצורך הגשת הבקשה. אל הרשות, יש לצרף טופס 116א' (קישור) שזהו טופס בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת. אליו יש לצרף גם (לפי העניין):

 • טופס 127 (תעודה רפואית).
 • הודעה להורים על החלטת ועדת השמה.
 • אישור זכאות גמלת ילד נכה ואי קבלה.
 • אישור אי כושר השתכרות 74% ומעלה.
 • תעודת עיוור.
 • אישור ועדה אבחן השירות לאדם המפגר.
 • מסמך אחר שיידרש על ידי פקיד השומה.

לאחר מכן מילוי הטפסים ותחילת עבודה, העובד יכול לראות אם קיבל את ההטבה הזו באמצעות תלוש שכר / משכורת.

יחיד שהוא עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור), צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה (טופס 1301) ושם למלא את הסעיפים הרלוונטיים.

הורה שלא קיבל את נקודות הזיכוי, צריך לערוך תיאום מס הכנסה עבור אותה שנת מס. הורה שלא קיבל את ההטבה בשנת מס קודמת, או שלא ערך תיאום מס, יכול להגיש בקשה לקבלת החזר מס הכנסה.

שיעור מבחן הכנסות בשנים קודמות

להלן תקרת הכנסה שנתית לבוגר עם מוגבלות בשנים קודמות:

שנת המסלבוגר שיש בן/תת זוגלבוגר יחיד ללא בן/ת זוג
2019271,000 ₪169,000 ₪
2018268,000 ₪167,000 ₪
2017267,000 ₪167,000 ₪
2016268,000 ₪167,000 ₪
2015270,000 ₪169,000 ₪
2014270,000 ₪169,000 ₪

מה עוד חשוב לדעת?

 • יחיד שהוא הורה זכאי לנקודות זיכוי להורים עבור ילדים.
 • נקודות זיכוי אלו ניתנות בנוסף לנקודות אחרות שהעובד זכאי לקבל כמו עבור תושב, עבור אישה, עבור סיום לימודים וכך הלאה.
 • מי שמקבל זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לא יוכל להנות גם מנקודות הזיכוי הללו.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *