חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נקודות זיכוי ממס הכנסה בעד נטול יכולת (ילד או בגיר עם מוגבלות)

יחיד תושב ישראל שיש לו או לבן/בת הזוג שלו ילד או בגיר נטול יכולת (עם מוגבלות) זכאי לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה. הנקודות הללו מסייעות להורה לשלם פחות מס הכנסה.

מטרת הכתבה היא לספק את המידע בעניין הזכאות לעובד.

מהן נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין ילד או בגיר נטול יכולת?

נקודות זיכוי ממס הכנסה (נקודות זיכוי) הן הטבות מס מסוג זיכוי שמגיעות לאוכלוסיות שונות לפי הזכאות ומאפשרות להם להקטין את גובה תשלום המס הסופי המחושב לפי מדרגות מס הכנסה. כל נקודה בעלת ערך כספי שאותו ניתן להקטין במס.

לפי הוראות הדין, אדם שהוא יחיד תושב ישראל אשר לו או לבן/בת הזוג שלו, יש ילד שהוא נטול יכולת (עם מוגבלות או מחלה) זכאי לקבל נקודות זיכוי במס. במילים אחרות אם יש לו או לה ילד משותק, עיוור או מוגבל שכלית-התפתחותית, אז הוא או היא זכאים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה עבור כל ילד כזה.

הזכאות האמורה ניתנת בתנאי נוסף שההכנסה החייבת ולרבות ההכנסה הפטורה שלהם עד לתקרה מסויימת הקבועה בהוראות הדין.

הזכאות על ידי רשות המיסים הורחבה גם למקרים בהם הילד זכאי להשמה בחינוך מיוחד, או שהוא מקבל גמת ילד נכה, או שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות ועוד, והכל בכפוף לתנאי הזכאות האמורים בהמשך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד יחיד שיש לו או לבן או בת הזוג שלו, ילד או בגיר נטול יכולת, זכאי אם מתקיימים לגביו או לגבי הילד או הבגיר, התנאים הבאים, לפי העניין:

1. ילדים נטולי יכולת עד גיל 19

אם מתקיים אחד התנאים הבאים:

 1. ילד הסובל משיתוק – הילד אובחן על ידי רופא מומחה (נוירולוג או מומחה בהתפתחות הילד) כמשותק באחת מגפיו או שרופא הצהיר לגביו כי הוא נולד בלי אחת מגפיו או שאחת מגפיו נכרתה.
 2. ילד הסובל מעיוורון – הילד אובחן כעיוור על ידי רופא עיניים.
 3. ילד הסובל מפיגור שכלי – הילד אובחן כסובל מפיגור שכלי על ידי רופא מומחה (נוירולוג או מומחה בהתפתחות הילד).
 4. ילד הסובל מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה במיוחד – הילד הופנה למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה. (לא נדרש טופס 127 ולא אישור על לימוד בפועל במסגרת). מסלולי
 5. ילד המקבל גמלת ילד נכה – הילד הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת ילד נכה ומתקבלת עבורו אותה גמלה.
 6. ילד הסובל ממחלה קשה, זכאי לגמלה ואינו מקבל אותה – הילד הוכר על ידי הביטוח הלאומי זכאי גמלת ילד נכה, אך אינו מקבל אותה כי שוהה במוסד עקב המחלה הקשה או מקבל סיוע אחר כמו גמלת ניידות.

תקופת הזכאות:

 • לגבי נקודות 1 עד 3 – הזכאות היא משנת המס המשתמעת ועד גיל 18.
 • לגבי נקודה 4 – הזכאות היא משנת המס בה הופנה הילד לחינוך מיוחד ועד למעבר לחטיבה הבאה (בין הגן ליסודי, בין היסודי לחטיבת ביניים, בין חטיבת הביניים לתיכון) כל עוד קיימת הפניה לחינוך מיוחד כאמור.
 • לגבי נקודות 5 עד 6 – הזכאות היא בהתאם לתקופת הזכאות לגמלה או לתקופה המצויינת באישור של המוסד לביטוח לאומי.

2. ילדים בגירים נטולי יכולת מגיל 19 ומעלה

ילד בגיר הינו מי שמעל גיל 18, יזכה את ההורה בהטבת המס וייחשב ילד נטול יכולת בכל התנאים הבאים:

 1. מבחן הכנסות – ההכנסה החייבת המקסימלית השנתית היא 169,000 ₪ אם הילד המזכה נטול יכולת הוא יחיד, או 271,000 ₪ אם הילד המזכה עם בן/בת זוג. (נכון ל-2019, תקרות עדכניות בסוף).
 2. הילד סמוך לשולחן הוריו – הילד לא יצא מחזקת הוריו. גם מי ששוהה במסגרת מיוחדת כמו דירה משותפת לקבוצת בגירים, או נמצא במוסד מיוחד, נחשב סמוך לשולחן ההורים. גם בגיר נטול יכולת שנישא לבן/בת זוג נטול יכולת – נחשב כך.
 3. מתקיים אחד התנאים הבאים:
  1. בגיר הסובל משיתוק – הילד הבגיר אובחן על ידי רופא מומחה (נוירולוג או מומחה בהתפתחות הילד) כמשותק באחת מגפיו או שנולד בלי אחת מגפיו או שאחת מגפיו נכרתה.
  2. בגיר הסובל מעיוורון – הילד הבגיר מחזיק בתעודת עיוור על ידי השירות לעיוור של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.
  3. בגיר הסובל מפיגור שכלי – הילד הבגיר אובחן כסובל מפיגור שכלי על ידי הוועדה לאבחון של השירות לאדם המפגר במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  4. בגיר הסובל מפיגור התפתחותי – הילד הבגיר הופנה למסגרת לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה. הילד נחשב מי שיש לו לקות למידה חמורה עד סיום לימודיו בתיכון. (לא נדרש אישור על לימוד בפועל במסגרת).
  5. בגיר הסובל ממחלה קשה עם אי כושר השתכרות – הילד הבגיר הוכר על ידי הביטוח הלאומי כמי שיש לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 74% לצמיתות. יש להציג אישור זה מהביטוח הלאומי.

תקופת הזכאות לעניין לבגיר היא לצמיתות (למעט לעניין נקודה 4 שהיא עד סיום לימודים בתיכון).

הערה: הזכאות ניתנת להורה אחד בלבד.

אוכלוסיות זכאיות נוספות

 1. אח או אחות שהוכר כאפוסטרופוס של ילד "לגוף ולרכוש" על ידי בית המשפט. הזכאות לקבלת נקודות הזיכוי ניתנת אם התקיימו כל אלו:
  • כל התנאים האמורים לעיל לגבי הילד.
  • ההורים של הילד אינם בחיים או כאשר ההורים שלו אינם מתפקדים מפאת גילם או מצבם הבריאותי.

סכום הטבת המס

אדם העונה על תנאי הזכאות, זכאי לקבל 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה. גובה נקודת זיכוי אחת משתנה מדי שנה בהתאם לעדכונים במדד המחירים לצרכן.

מימוש הזכאות – איך לקבל את נקודות הזיכוי?

יחיד ששהוא או בן או בת הזוג שלו, זכאי להטבת המס הזו, צריך להגיש בקשה אל רשות המסים להכרה בזכאות.

ניתן להגיש באחת הדרכים הבאות לפי העניין:

1. הגשת בקשה דרך המעסיק

אפשרות זו מיועדת רק להורים המקבלים גמלת ילד נכה מביטוח לאומי (מתחת לגיל 19), ורק עבור שנת המס הנוכחית.

יש למלא טופס 101 (כרטיס עובד). טופס שיש למלא אותו בתחילת עבודה, בכל תחילת שנת מס חדשה ובכל פעם שיש שינוי או עדכון של פרטים. בטופס זה יש לסמן את סעיף 11 בחלק ח'.

לבקשה זו יש לצרף אישור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, התקף לשנה הנוכחית.

2. הגשת בקשה דרך רשות המסים

בכל מקרה אחר, יש להגיש בקשה דרך רשות המסים.

יש למלא טופס 116א (בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת) בקישור זה ולגשת אל משרדי מס הכנסה, או שניתן להגיש בקשה מקוונת כאן דרך מערכת פניות הציבור של רשות המסים.

לבקשה זו צריך לצרף את המסמכים הבאים (לפי העניין):

 • טופס 127 (תעודה רפואית) – קישור חתום מהמוסד לביטוח לאומי.
 • הודעה להורים על החלטת ועדת השמה – קישור חתום מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אישור זכאות גמלת ילד נכה ואי קבלה – מהמוסד.
 • אישור אי כושר השתכרות 74% ומעלה – מהמוסד.
 • תעודת עיוור – ממשרד העבודה והרווחה.
 • אישור ועדה אבחן השירות לאדם המפגר – ממשרד העבודה והרווחה.
 • מסמך אחר שיידרש על ידי פקיד השומה.

זה הכל.

לאחר מכן, העובד יכול לראות את ההטבה הזו באמצעות תלוש שכר (משכורת).

יחיד שהוא עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור), צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה (טופס 1301) ושם למלא את הסעיפים הרלוונטיים.

הורה שלא קיבל את נקודות הזיכוי, צריך לערוך תיאום מס הכנסה עבור אותה שנת מס. הורה שלא קיבל את ההטבה בשנת מס קודמת, או שלא ערך תיאום מס, יכול להגיש בקשה לקבלת החזר מס הכנסה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

שיעור מבחן הכנסות בשנים קודמות

להלן תקרת הכנסה שנתית לבוגר עם מוגבלות בשנים קודמות:

שנת המסהכנסה לבוגר שיש בן או בת זוגהכנסה לבוגר יחיד ללא בן או בת זוג
2020272,000 ₪170,000 ₪
2019271,000 ₪169,000 ₪
2018268,000 ₪167,000 ₪
2017267,000 ₪167,000 ₪
2016268,000 ₪167,000 ₪
2015270,000 ₪169,000 ₪
2014270,000 ₪169,000 ₪
שיעור מבחן הכנסות

מסלולים לחינוך מיוחד

מסלולים לחינוך מיוחד עבור ילד נטול יכולת הסובל מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה, נחשבים אלו:

 • גן לחינוך מיוחד.
 • בית ספר לחינוך מיוחד.
 • כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל (לא כיתה מקדמת או משלבת).
 • "מסלול 07" – לגבי הכיתות בחטיבה העליונה בבתי ספר תיכוניים (מכיתה י' עד י"ב) ולגבי חלק מהכיתות בבתי ספר על-יסודיים 6 שנתיים (מכיתת ט' עד י"ב).

מידע נוסף

 • נקודות זיכוי אלו ניתנות בנוסף לנקודות אחרות שהעובד זכאי לקבל כמו עבור תושב, עבור אישה, עבור סיום לימודים וכך הלאה.
 • הורים שהם גרושים/פרודים, ולא מנהלים משק בית משותף – זכאים שניהם לאותן נקודות זיכוי.
 • מי שמקבל זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לא יוכל להנות גם מנקודות הזיכוי הללו.
 • מחודש נובמבר 2017, ההורה שמקבל גמלת ילד נכה, לא נדרש להציג בפני מס הכנסה טופס 127 (תעודה רפואית). הטבת המס הזו ניתנת להורה בתנאי שהוא לא קיבל זיכוי ממס בעבור החזקת קרוב במוסד.
 • במקרים של לקויות למידה חמורות במיוחד, ההחלטה של ועדת ההשמה להפנות ילד למסגרת לחינוך מיוחד מוכיחה את קיום לקות הלמידה החמורה והחריגה ביחס להתפתחות הרגילה ועל כן אין דרישת טופס 127. ההורים לא נדרשים להמציא אישור על לימוד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961
 • תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), תשנ"ו-1996
 • הוראת‏ ביצוע ‏מס ‏הכנסה ‏מספר ‏10/2012 – רשות ‏המסים

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil