חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ארכיון: הוצאת עובד או עובדת המוגן לפי חוק עבודת נשים לחופשה ללא תשלום בתקופת קורונה ללא היתר

בעקבות תקנות לשעת חירום, מעסיק פטור מחובת בקשת היתר להוצאת עובד או עובדת המוגן לפי חוק עבודת נשים לחופשה ללא תשלום. מטרת התקנות לאפשר לעובד להוציא עובדים אלו מסיבות מיוחדות ללא צורך בהיתר ומתוך כוונה טובה.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

החל מתאריך 17.04.2020 –
כתבה זו לא רלוונטית יותר מכיוון שהתקנות בוטלו.

הוצאת עובד או עובדת המוגן לפי חוק עבודת נשים לחופשה ללא תשלום

עובד או עובדת המוגן לפי חוק עבודת נשים (פירוט של אוכלוסיית יעד בהמשך) זכאי להגנה על זכויות העובדים הללו במקום העבודה וקובע הוראות נוספות על ההוראות ודיני העבודה לגבי כלל העובדים. לפי החוק המעסיק לא רשאי לפגוע בהכנסה או בהיקף משרה של העובד או העובדת.

מעסיק של עובד או עובדת כאמור, שמעוניין לפטר או להוציא לחופשה ללא תשלום, לא יכול לעשות זאת כל עוד הוא לא קיבל היתר לפיטורים, לפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה ממשרד העבודה. בעקבות משבר נגיף הקורונה, נחתמו תקנות שעניינן לתקן את החוק ולאפשר לאותם מעסיקים להוציא את העובדים הללו ללא צורך בקבלת היתר.

על מנת שהמעסיק יוכל לעשות זאת, עליו לעמוד בתנאי הזכאות כאמור בהמשך. אין צורך להגיש בקשה להיתר.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי, מי חייב?

מעסיק שהוציא עובד או עובדת (כמפורט בהמשך) לחופשה ללא תשלום בתקופת קורונה, זכאי לקבל פטור מהיתר אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • תקופת החל"ת (חופשה ללא תשלום) בין 30 ימים לעד 60 ימים כולל.
 • היציאה לחופשה ללא תשלום, אינה קשורה לסיבה בגללה הם מוגנים.
 • המעסיק עשה מאמצים למצוא לעובד או לעובדת עבודה מתאימה אחרת באותו היקף משרה וללא פגיעה בתנאי עבודתם, ולא מצא עד למועד ההחלטה על יציאה לחל"ת.
 • העובד או העובדת נתנו הסכמה בכתב להוצאתם לחל"ת.
 • המעסיק החליט להוציא לחל"ת לאחר שפעילות העסק שלו הוגבלה או צומצמה לפי תקנות או צו בעקבות משבר קורונה, עקב הגבלות או צמצומים, או עקב הוראות והנחיות שניתנו על ידי גורם מוסמך והובילו לצמצום פעילותם. או בגלל צמצום שירות לעסק שפעילותו הוגבלה או צומצמה או בשל ביצוע עבודה עבור עסק זה.
 • התפקיד שהעובדת או העובד ביצע אצל המעסיק הוא חלק מהפעילות שהוגבלה או צומצמה ככתוב לעיל, והמעסיק הוציא עובדים נוספים מאותה סיבה או עובדים שלא חלה עליהם הגנה לפי החוק. תנאי זה לא מתקיים אם המעסיק חדל לפעול בעת שהעובד או העובדת יצאה לחל"ת או אם העובדים הם היחידים בעסק.
 • על העובד או העובדת לא הוחל הסכם יציאה לחופשה לפי תקנות שעת חירום בעניין הרחבה על המגזר הציבורי.
 • לעניין הוצאת עובדת בהריון לחל"ת – אם תאריך הלידה המשוער לא חל ב-30 הימים שמיד לאחר מועד הוצאה לחל"ת.

עובדים המוגנים לפי חוק עבודת נשים לעניין כאמור לעיל:

 • עובדת בהריון.
 • עובדת שהועסקה דרך קבלן כוח אדם.
 • עובד או עובדת בתקופת לידה והורות
 • עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות.
 • עובדת בעת טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות.
 • הורה מאמץ, הורה מיועד, הורה במשפחת אומנה.

הגדרות מדוייקות יותר לגבי עובדים אלו, ניתן למצוא בסעיף 9 בחוק עבודת נשים.

מימוש הזכאות

מעסיק אשר עונה על כל התנאים כאמור לעיל, אינו חייב לקבל היתר ממשרד העבודה לצורך הוצאת העובד לחופשה ללא תשלום. מעסיק שעונה על התנאים הללו והגיש בקשה, וטרם התקבלה תשובה, לא צריך להמתין לתשובה.

ככל שתנאי אחד או יותר מהאמור לעיל, לא תקף, על המעסיק חלה החובה לקבל היתר והוא לא יהיה יכול להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום.

הגנה זו חלה מתאריך 15.03.2020 (המועד הקובע). אולם אם ניתן היתר לפני התקנות הללו שפורסמו בתאריך 06.04.2020, ההיתר נחשב מיום הוצאת העובד לחל"ת או מהמועד הקובע, המאוחר מבינהם.

מידע נוסף

 • תקנות אלו לא חלות אם המעסיק מצמצם את היקף העבודה של העובד או העובדת או את היקף השכר או שמעוניין לפטר את אותו עובד לגבי תקופת העבודה של העובד, שאינה בגלל קורונה, ועל המעסיק לקבל היתר.
 • מעסיק שלא עונה על הקריטריונים לעיל, צריך להגיש בקשה לקבלת היתר, ולא יכול להוציא את העובד או העובדת לחל"ת. יש לפנות דרך המייל: Hasdara.Woman@Economy.gov.il.
 • תקנות אלו לא פוגעות בזכויות העובד האחרות המוקנות לו או חובותיו לפי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, אלא אם נכתב אחרת בתקנות.
 • עובד שהוצא כאמור, זכאי לקבל דמי אבטלה עקב חופשה ללא תשלום בעקבות נגיף קורונה

חקיקה ופסיקה

 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף-2020
 • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil