חדשות כלכלה

מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה שיצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו בתקופת קורונה

עובדים שכירים שהגיעו לגיל הפרישה אינם זכאים לתשלום דמי אבטלה, אך אנשים מסויימים זכאים לקבל מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה. מדובר על תשלום של כסף מיוחד לאנשים בעקבות משבר נגיף הקורונה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות. העמוד עודכן בתאריך 24.04.2020.

מה זה מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה?

בעקבות משבר והתפשטות נגיף הקורונה, המדינה החליטה על שורת צעדים והקלות לציבור העובדים השכירים (ולרבות אלו שפוטרו או נשלחו לחל"ת) וכן לציבור העצמאים. צעדים אלו כוללים הקלות בזכאות לדמי אבטלה, הקטנת מקדמות לעסקים, הארכת תשלום דמי אבטלה ועוד.

מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה הוא תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאוכלוסיית עובדים שכירים שפוטרו מעבודתם או שיצאו לחופשה ללא תשלום, וגם שהגיעו לגיל הפרישה (פרישת חובה). יש לציין כי אוכלוסיה זו אינה מקבלת תשלום דמי אבטלה מכיוון שהם לא עונים על הקריטריונים וזכאות לאבטלה.

בעקבות המשבר עובדים אלו נדרשו לשבת בבית בחופשה ללא תשלום (חל"ת) או אפילו פוטרו, דבר זה פוגע בהם מבחינה פיננסית. כי אם ההכנסה מפנסיה הייתה מספיקה להם, סביר להניח שלא היו עובדים ולכן כדי שיסתגלו לתקופה החדשה, ניתן להם המענק.

על מנת לקבל את המענק, יש להגיש בקשה אל המוסד לביטוח הלאומי כולל צירוף מסמכים רלוונטיים בעניין הזכאות שלהם וגובה הכנסה (הכנסה מפרישה של פנסיה מעבודה או מגוף ממשלתי ביטחוני).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם שבין התקופה 01.03.2020 ועד 31.05.2020 (הוארך מ-19.04.2020), העונה על כל התנאים הבאים, זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה:

 • אדם שמלאו לו 67 שנים או יותר.
 • תושב ישראל לעניין הביטוח הלאומי.
 • במהלך התקופה 01.03.2020 ועד 31.05.2020, הוא פוטר מעבודתו או שהוא הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים או יותר.
 • הוא היה עובד שכיר בתקופה של 3 חודשים רצופים שקדמו לחודש בו הוא הפסיק לעבוד (פוטר או יצא לחל"ת).
 • הכנסתו מקצבה לא עולה על 5,000 ₪.

כך למשל:

אדם תושב בן 68 עבד במפעל במשך 6 חודשים רצופים והמעסיק הודיע לו על יציאה לחל"ת לתקופה של 45 ימים בתאריך 15.03.2020. האם הוא זכאי למענק?

תשובה – כן.

גובה סכום מענק הסתגלות מיוחד

מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה משולם עבור חודשיים בלבד, חודש מרץ 2020 וחודש אפריל 2020. גובה המענק נקבע לפי מועד הפסקת העבודה ולפי ההכנסה שלו.

"הכנסה" – מוגדרת בתור הכנסה מקצבת פרישה שהיא כל אלו: קצבת פרישה מעבודה ("קצבת פנסיה"), קצבת פרישה עקב שירות צה"ל, שירות במשטרת ישראל או שירות בשירות בתי הסוהר.

סכום המענק ותנאים נוספים כמפורט כאן:

1. מענק הסתגלות מיוחד מרץ 2020

מענק לחודש מרץ 2020 משולם למי שפוטר או יצא לחל"ת כאמור לעיל, החל מתאריך 01.03.2020 ועד לתאריך 31.03.2020, וכאשר הוא היה מחוסר עבודה ממועד ההפסקה ועד 31.03.2020.

גובה המענק לחודש מרץ 2020:

גובה הכנסה מרץ 2020גובה מענק הסתגלות
הכנסה עד 2,000 ₪ כולל2,000 ₪
הכנסה מעל 2,000 ₪ ועד 4,000 ₪ כולל1,500 ₪
הכנסה מעל 4,000 ₪ ועד 5,000 ₪ כולל1,000 ₪

2. מענק הסתגלות מיוחד אפריל 2020

מענק לחודש אפריל 2020 משולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא היה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד עבור חודש מרץ 2020 וגם הוא היה מחוסר עבודה לגבי כל התקופה שבין 01.04.2020 ועד 30.04.2020.
 • פוטר או יצא לחל"ת כאמור לעיל, החל מתאריך 01.04.2020 ועד לתאריך 30.04.2020, וכאשר הוא היה מחוסר עבודה ממועד ההפסקה ועד 30.04.2020.

גובה המענק לחודש אפריל 2020:

גובה הכנסה אפריל 2020גובה מענק הסתגלות
הכנסה עד 2,000 ₪ כולל4,000 ₪
הכנסה מעל 2,000 ₪ ועד 3,000 ₪ כולל3,000 ₪
הכנסה מעל 3,000 ₪ ועד 4,000 ₪ כולל2,000 ₪
הכנסה מעל 4,000 ₪ ועד 5,000 ₪ כולל1,000 ₪

3. מענק הסתגלות מיוחד מאי 2020

מענק לחודש מאי 2020 משולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 • הוא היה זכאי לקבל מענק הסתגלות מיוחד עבור חודש מאי 2020 וגם הוא היה מחוסר עבודה לגבי כל התקופה שבין 01.05.2020 ועד 31.05.2020.
 • פוטר או יצא לחל"ת כאמור לעיל, החל מתאריך 01.05.2020 ועד לתאריך 31.05.2020, וכאשר הוא היה מחוסר עבודה ממועד ההפסקה ועד 31.05.2020.

גובה המענק לחודש מאי 2020:

גובה הכנסה מאי 2020גובה מענק הסתגלות
הכנסה עד 2,000 ₪ כולל4,000 ₪
הכנסה מעל 2,000 ₪ ועד 3,000 ₪ כולל3,000 ₪
הכנסה מעל 3,000 ₪ ועד 4,000 ₪ כולל2,000 ₪
הכנסה מעל 4,000 ₪ ועד 5,000 ₪ כולל1,000 ₪

מימוש הזכאות – איך לקבל את המענק?

על מנת לקבל את התשלום, יש להגיש בקשה לקבלת מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה. ניתן להגיש את התביעה לקבלת המענק באחת הדרכים הבאות:

 1. טופס מקוון באינטרנט – אפשר למלא ולהגיש דרך האינטרנט בקישור זה.
 2. טופס ידני בל/489 – אפשר למלא את הטופס הידני בקישור זה. לאחר מכן, יש להגיש אותו דרך קישור לשליחת מסמכים לביטוח לאומי אונליין. בנושא יש לבחור "קצבת אזרח ותיק".
 3. מוקד טלפוני – אפשר להתקשר למוקד ייעוץ לאזרח ותיק 9696* או דרך המוקד הטלפוני 6050*, הנציגים של המוסד לביטוח לאומי ימלאו את הטופס עבור המבקש.

טופס הבקשה כולל את הפירוט הבא:

 • שם פרטי ומשפחה, מספר זהות ותאריך הנפקת התעודה, תאריך לידה.
 • כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני (אם יש).
 • מועד הפסקת העבודה והסיבה לכך, תקופת העסקה ופרטי המעסיק.
 • ההכנסה בחודש שלגביו מתבקש המענק.
 • הצהרה על נכונות הפרטים עם חתימת המבקש.
 • פרטי חשבון בנק ופרטים נוספים.

על מנת לייעל את התביעה, לא צריך להגיש ולא צריך לצרף שום מסמכים לתביעה. יחד עם זאת, המוסד לביטוח לאומי עשוי לבקש את אחד המסמכים הבאים:

 • אישור המעסיק על תקופת העסקה והשכר (בל/1514) – זהו טופס בו המעסיק מציין את תקופת עבודת העובד וסיבת הפסקת העבודה.
 • תלושי קצבה – אישור על גובה הכנסות מגוף הפנסיה או מגוף ממשלתי ביטחוני לגבי התשלום.

הרחבות נוספות

נשים בנות 62 עד 67 זכאיות לקבל קצבת אזרח ותיק או קצבת דמי אבטלה, הסכום הגבוה מבין השניים. לפיכך, הן יכולות להגיש תביעה לשתיהן יחד – והמוסד לביטוח לאומי ישלם את הקצבה הגבוהה מבינהם.

מידע נוסף

 • מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה מחושב בתור הכנסה לעניין גמלת הבטחת הכנסה ("תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק") מה שפועל עשוי לבטל את תשלום הגמלה.
 • יחד עם זאת, מי שהחל כבר לקבל הבטחת הכנסה לפני 27.03.2020 וכתוצאה ממענק הסתגלות הוא הפסיק לקבל גמלת הבטחת הכנסה, ימשיך להיות זכאי להטבות הניתנות לו לפי כל דין או הסכם או נוהג שמשולם לזכאי הבטחת הכנסה.
 • אדם בגיל 67 ומעלה שמעוניין לקבל את המענק, לא צריך להגיש תביעה לדמי אבטלה או להתייצב בלשכת שירות התעסוקה.

חקיקה ופסיקה

 • תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

תגיות

כתבות נוספות

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *