חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תוספת משמרת – מי זכאי לגמול על עבודה במשמרות ומה גובה התשלום

עובד שעובד במשמרת, עשוי להיות זכאי לקבל תוספת משמרת (בעד עבודה במשמרות) בנוסף לשכר הרגיל עבור אותן שעות. הזכאות אינה מגיעה לכל אחד.

מטרת הכתבה להסביר את המושג.

מה זה תוספת משמרת?

תוספת משמרת היא גמול בעד עבודה במשמרות, אצל מעסיקים שפועלים בכמה משמרות (בוקר, צהריים, ערב, לילה). התוספת משולמת בנוסף לשכר הרגיל והקבוע של העובד בעד אותן שעות רגילות שהעובד מקבל דרך המעסיק.

תוספת משמרת כשמה כן היא, ניתנת עבור עבודה במשמרת בעבודה. לרוב, מדובר על משמרות של עבודה בצהריים / ערב, או עבודה בלילה. כלומר, לרוב עבודה בשעות הבוקר אינן מזכות בתשלום התוספת.

תוספת בעד עבודה במשמרות ניתנת מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא כי עבודה שאינה בשעות בוקר, היא פחות בריאה לגוף האדם, במיוחד כאשר מדובר על שעות לילה שבו הגוף צריך לישון. הסיבה הנוספת היא מתן תמרוץ לעובדים לעבוד בשעות אלו, כדי להבטיח עבודה רציפה ושלמה במקום העבודה.

אין חובה חוקית לשלם שכר נוסף לעובד על עבודה במשמרות מכוח חוק או תקנה. עוד, על עבודה במשמרות, העובד עשוי להיות זכאי להקטנת מס הכנסה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

החוק, תקנותיו והיתריו אינם מרחיבים את הזכאות או התשלום של תוספת משמרת, למעט לעניין זיכוי במס הכנסה. המשמעות היא שאין חובה לתשלום התוספת לעובדים מכוח הוראות החוק.

על אף האמור בפסקה קודמת, תוספת בעד עבודה במשמרת עשויה להינתן במקרים הבאים:

 • הסכם קיבוצי – הסכם בין המעסיק לועד עובדים המחייב את המעסיק בתשלום התוספת.
 • צו הרחבה – צו המרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי על קבוצה של עובדים בענף כלכלה / עבודה מסויים.
 • חוזה עבודה אישי – הסכם בין העובד לבין המעסיק הקובע את התשלום לעובד.
 • נוהל מקובל בעבודה – אם המעסיק נוהג לשלם תוספת בתור תמריץ או סיבה אחרת.

העובד רשאי לפנות אל המעסיק או אל ועד עובדים (אם ישנו) כדי לוודא האם חל עליו הסכם, צו, חוזה או נוהג המזכה אותו בתשלום התוספת מהמעסיק. בעניין הסכם קיבוצי או צו הרחבה, אפשר לבדוק גם במאגר של משרד העבודה.

חישוב תוספת משמרת – גובה הסכום המגיע לעובד

כאמור לעיל, התוספת משולמת רק למי שזכאי. נכון להיום, אין זכאות מכוח החוק או תקנותיו.

חישוב התוספת נעשה בדרך כלל על ידי מכפלת שיעור מסויים על השכר הרגיל של העובד (לרוב החישוב על בסיס שעתי). תוספת זו כאמור מגיעה בנוסף לשכר הרגיל.

לרוב, על עבודה בשעות לילה ניתנת תוספת גבוהה יותר מאשר על עבודה בשעות ערב או בשעות צהריים. אגב, יש מעסיקים שלא נקבע להם תשלום על עבודה במשמרת צהריים או ערב, אלא רק על עבודה בלילה.

דרך נוספת לתשלום על המשמרות היא בעת תוספת של שעות בתשלום. כלומר, שעות שלא עובדים בהם, אך מקבלים עבורם כסף. במילים אחרות, מקבלים תשלום על השעות בפועל והשלמת שעות בתשלום.

מתי ואיך מקבלים תוספת ותק?

תוספת משמרת משולמת יחד עם תשלום השכר החודשי של העובד ובגין אותו חודש בו משולם השכר ובאותו אופן התשלום.

מידע נוסף

 • עבודה בלילה מוגדרת כעבודה שלפחות 2 שעות ממנה בין השעות 22:00 ועד 06:00.
 • אסור להעסיק עובד במשמרת לילה יותר משבוע אחד מתוך שבועיים.
 • אורך שבוע עבודה של עובד העובד במשמרת לילה לא יכול להעלות על 58 שעות כולל שעות נוספות.
 • עובד שהמעסיק שלו לא משלם את התוספת למרות שחייב לפי הסכם או צו, יכול להגיש תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה או להגיש תביעה בבית דין לעבודה.
 • על עבודה במשמרות, העובד זכאי להנות מתנאי זיכוי ממס הכנסה על עבודה במשמרות בתעשייה בסך 15%.

חקיקה ופסיקה – הוראות חוק

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
 • הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות מיום 14.03.2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil