חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובד עצמאי – מדריך

עובד עצמאי (במסגרת עסק או משלח יחד) עשוי להיות זכאי לקבל מהמדינה מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) בהתאם לתנאים מסויימים. גובה הסכום נקבע לפי תנאים מסויימים וכדי לקבל את התשלום יש להגיש בקשה למס הכנסה.

מטרת הכתבה להסביר לאוכלוסיית העובדים העצמאים איך לקבל זאת.

עדכון קורונה 2020: עובד עצמאי זכאי לקבל מענק סיוע לעצמאי.
מדובר על מענק אחר, לא מענק עבודה.

מהו מענק עבודה?

בשנת 2007 נקבע חוק להגדלת שיעור השתתפות בכוח עבודה וצמצום פערים חברתיים או בשמו היום יומי – חוק מענק עבודה. מטרת החוק נמצא בשמו והוא לצורך הגדלת שיעור השתתפות העובדים (גם שכירים וגם עצמאיים) בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים / כלכליים.

מענק עבודה היא תוספת הכנסה המשולמת על ידי רשות המסים בישראל אל חשבון הבנק של בעלי הכנסות נמוכות – גם לעובד עצמאי.

למעשה, מענק עבודה הוא תמריץ שניתן לעובד על מנת שיצא לעבוד, אך מצד שני, הוא מוגבל לשכר מסויים, כדי שיממש את המטרה הנוספת שלו – צמצום פערים. המענק ניתן עבור שנת מס קודמת ולפי תנאי זכאות.

עובד עצמאי – מי זכאי לקבל מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)?

מי שעומד בכל תנאי הזכאות הללו (גם לגברים וגם לנשים), זכאי לקבל מענק עבודה:

 1. עצמאי (עוסק פטור או עוסק מורשה) – מי שהייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת המס.
 2. הוא בן 23 ומעלה עם ילדים או בן 55 ומעלה ללא ילדים.
 3. למעט דירת מגורים יחידה בבעלותו (לרבות בן/בת זוג וילדים), לא הייתה לו זכות במקרקעין העולה על 50% בארץ או בחו"ל.
 4. מתקיים תנאי אחד מבין הבאים:
  • הורה לילד 1 או 2 – הכנסתו השנתית בשנת המס חלקי מספר חודשי עבודה בין 2,090 ₪ ל- 6,198 ₪. עבור הורה יחיד, הכנסתו כאמור בין 1,290 ₪ ל- 9,502 ₪.
  • הורה ל-3 ילדים או יותר – הכנסתו השנתית בשנת המס חלקי מספר חודשי עבודה גבוהה מ- 2,090 ₪ ל- 6,807 ₪. לגבי הורה יחיד, הכנסתו כאמור בין 1,290 ₪ ל- 11,650 ₪.
  • מי שגילו 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים – הכנסתו השנתית בשנת המס חלקי מספר חודשי עבודה בין 2,090 ₪ ל- 6,198 ₪.
 5. העובד הגיש דו"ח שנתי מס הכנסה לרשות המסים במועד ועבור שנת המס שלגביה הבקשה למענק.

אם העובד העצמאי היה גם עובד שכיר, אז יחולו עליו הוראות גם של שכיר ובמקרה זה, יש לוודא שהמעסיק העביר דו"חות לרשות המסים ולביטוח לאומי על העסקתו כעובד שכיר.

מי לא זכאי למענק?

 • עובד עצמאי שהיה חייב בניהול פנקסים לשנת המס לגביה המענק מתבקש, ולא ניהל אותם.
 • עובד עצמאי שפנקסיו באותה שנת מס נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.

בירור מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובד עצמאי

בירור מענק עבודה ניתן על ידי 2 כלים. רשות המסים הכינה סימולציה מס הכנסה שלילי וגם טופס בדיקת זכאות להחזר מס, להלן ההבדלים:

 • סימולטור – ניתן לבדוק זכאות לקבלת מענק ללא צורך במתן פרטים אישיים. סימולטור לחישוב מענק עבודה בודק מי כשיר לקבל על פי הקריטריונים לעיל. כניסה.
 • מערכת בדיקת זכאות – ניתן לבדוק זכאות אישית לקבלת מענק עבודה. כאן יש לציין מס' תעודת זהות, תאריך הנפקה, שנת מס, מס' מקומות עבודה ושל בן/בת הזוג לשנה זו ועוד. כניסה.

הגשת בקשה לקבלת מענק עבודה לעובד עצמאי

קיימים 2 דרכים שבהם ניתן להגיש בקשה לקבלת מס הכנסה שלילי. בכל מקרה, הבדיקה (התביעה) היא אישית ולא ניתנת להעברה על ידי גורם חיצוני (גם אם בתשלום או בחינם). אלו הן 2 הדרכים:

 1. הגשת בקשה מקוונת באתר רשות המסים – מתאים רק למי שהגיש בקשה בשנתיים האחרונות בדואר / פקיד שומה או באתר האינטרנט. במערכת יש לציין את כל הפרטים האישיים שלכם (ת"ז, שנת מס, מקומות עבודה ושאלות זיהוי). כניסה לאתר.
 2. הגשת בקשה באמצעות דואר ישראל – מי שלא הגיש בקשה בשנתיים האחרונות או מי שמעוניין להגיש בדואר, צריך לגשת לאחד מסניפי דואר ישראל (כדאי להזמין תור מראש) ולהצטייד בתעודת זהות, צ'ק/אישור ניהול חשבון בנק, מס' מקומות עבודה ושאלות זיהוי).

רשות המסים קובעת זכאות וגובהו תוך 90 יום מרגע הגשת התביעה או עד ה-15.07 (לכל היותר). עד אז, ניתן לבדוק את מצב התביעה במערכת ייחודית באתר רשות המסים בקישור זה.

עד מתי ניתן להגיש תביעה למענק עבודה?

 • מענק עבודה 2020 – עוד לא ניתן להגיש עבור השנה הנוכחית, רק לאחר תום השנה ותחילת שנת 2020.
 • מענק עבודה 2019 –
  1. באמצעות הטופס המקוון – עד 31.12.2021.
  2. באמצעות הדואר – עד 30.11.2020.
 • מענק עבודה 2018 –
  1. באמצעות הטופס המקוון – עד 31.12.2020.
  2. באמצעות הדואר – לא ניתן יותר.
  3. באמצעות פקיד השומה – מענק עבודה באיחור (בהמשך הכתבה).
 • מענק עבודה 2017 ולפני – לא ניתן להגיש יותר.

הגשת מענק עבודה באיחור

מי שפספס או לא היה יכול להגיש תביעה למענק עבודה בזמן (כאמור לעיל), רשאי לגשת אל משרד פקיד השומה על מנת להגיש בקשה באיחור. לצורך כך, יש לכתוב מכתב ששם מוסבר מדוע הבקשה לא הוגשה בזמן ולרבות מסמכים רלוונטיים לבקשה. את המכתב יש להגיש אותו לפקיד השומה המטפל בתביעות המענק.

חשוב לציין כי פקיד השומה אינו חייב לאשר את הבקשה והוא יכול לסרב לה מטעמים הגיוניים. עוד יצויין כי הבקשה באופן זה יכולה להיעשות רק עבור 2 שנות המס הקודמות בלבד.

גובה מענק עבודה לעובד עצמאי

סכום המענק שיינתן (אם זכאי) תלוי מההכנסה של העסק / משלח יד, הכנסות נוספות, הכנסות בן/בת זוג, מספר ילדים ואף מצב משפחתי. גובה המענק גדל החל מרף המינימום ועד לאמצע הטווח, ואז יורד עד לרף העליון.

עוד חשוב לומר כי גובה המענק עשוי לקטון עבור מי שמקבל הכנסה כמשמעה לפי פקודת רשות המסים, כדוגמת קצבת פנסיה. למעט קצבה בשל נכות, אובדן כושר עבודה או קצבת שארים.

למידע נוסף, ניתן לגשת לקרוא את הכתבה שלנו אודות גובה מענק עבודה.

זמני תשלום מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

אלו הם התאריכים בהם עצמאים זכאים לקבל תשלומי מענק עבודה:

 • תביעה שהוגשה עד 30.06.2020 – המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים במועדים: ב-15.07, ב-15.10, ב-15.12 וב- 15.02.2021.
 • תביעה שהוגשה עד 30.09.2020 – המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים במועדים: ב-15.10, ב-15.12 וב- 15.02.2021.
 • תביעה שהוגשה עד 30.11.2020 – המענק ישולם ב-2 תשלומים שווים במועדים: ב-15.12 וב- 15.02.2021.

** לקראת חגי תשרי וחג חנוכה – רשות המסים עשויה להקדים את תשלום מענק עבודה.

אם סכום המענק שנקבע 810 ₪ או פחות, המענק ישולם בתשלום אחד במועד שבו יש לשלם את התשלום הראשון בהתאם למועד הגשת התביעה. אם סכום המענק הוא מתחת ל-20 ₪, אז הזכאות מתבטלת.

ערעור על קביעת הזכאות לקבלת מענק עבודה

 • מי שלא מרוצה מההחלטה לגבי קביעת הזכאות למענק עבודה שהוגשה, רשאי להגיש השגה. ההשגה צריכה להיות מנומקת ובכתב, ויש להגישה תוך 30 ימים מיום שנמסרה הקביעה, לפקיד השומה הקרוב למקום מגורים הקרוב.
 • מי שלא מרוצה מההחלטה לגבי ההשגה שהוגשה, רשאי לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום המגורים.

מה אפשר לעשות עם הכספים?

עובד שקיבל מענק עבודה מהמדינה, יכול לעשות בו ככל העולה על רצונו. אולם, כדאי לשקול להפנות את הכספים לטובת חיסכון, השקעה או הקטנת הלוואות. למרות שסכום המענק אינו מספיק גדול לצורך כיסוי מסויים של הלוואת משכנתא, בהחלט ניתן להפקיד אותם לטובת חסכונות כגון קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, או מוצרי השקעה / חיסכון אחרים.

ניתן לפתוח קרן השתלמות לעובד עצמאי. מדובר על תכנית שמאפשרת לחסוך את הכספים ולהנות מפטור ממס רווחי הון, כמו גם, הפקדה לקרן השתלמות מקטינה את גובה מס ההכנסה של עובד עצמאי.

מידע נוסף

 • תביעה למענק עבודה מבוצעת בכל שנה ולכן אפשר להגיש בכל שנת מס, ללא קשר אם בשנת מס קודמת היא סורבה או אושרה.
 • הכספים מופקדים בחשבון הבנק של הנישום המופיע במערכות רשות המסים.
 • אם שולם סכום נמוך ממה שזכאי באמת, רשות המסים תעביר את היתרה בתוספת ריבית והצמדה. אם שולם יותר מדי, יש להחזיר לרשות המסים תוך 90 יום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 • מענק עבודה לא נחשב הכנסה לצורך תשלום מס הכנסה או דמי ביטוח (לאומי או בריאות).
 • מי שמעוניין לקבל את הכתבה המקיפה שלנו (המתאימה גם לשכירים וגם לעצמאיים) יכול להיכנס להיכנס למדריך מענק עבודה (מס הכנסה שלילי).

יצירת קשר עם רשות המסים

לפניות בנושא מענק עבודה ולבצע בירור מולם, ניתן לפנות באופן הבא:

 • טלפון: מוקד 4954* או 1-222-4954 או 02-5656400
 • דואר אלקטרוני maanak@taxes.gov.il.

הוראות חוק

 • חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח-2007

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil