חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קופת גמל בניהול אישי (IRA) – מה זה, האם כדאי, איך משקיעים ועוד

קופת גמל בניהול אישי (IRA) הוא אחד המוצרים הפיננסיים המעניינים ביותר ומאפשרת שליטה טובה יותר עבור כל חוסך לפנסיה. מדובר על מוצר ייחודי המקנה הטבות ויתרונות כמו קופת גמל.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מהי קופת גמל בניהול אישי?

קופת גמל בניהול אישי (באנגלית: IRA – Individual Retirement Account) היא קופת גמל המאפשרת לעמית / לחוסך לתת הוראות בעניין השקעות הכספים בה. קופה זו מוסדרת לפי הוראות החוק בישראל והיא מיועדת לעמית אחד בלבד.

במילים אחרות, קופת גמל בניהול אישי היא מוצר חיסכון פנסיוני המאפשרת לעמית להשקיע את הכספים שלו הצבורים בקופה לפי רצונו ובאופן עצמאי (ללא מעורבות החברה המנהלת) או על ידי מנהל תיקים. כלומר, החוסך יכול לקבוע היכן להשקיע את הכספים, מה לרכוש ומה למכור ופעולות נוספות.

קופת גמל בניהול אישי יכולה להיות קרן חיסכון או תכנית ביטוח כמו:

עם זאת, היא לא יכולה להיות:

קופת גמל בניהול אישי (IRA) למעשה מאפשרת לכל עמית להשקיע את כספי החיסכון הפנסיוני שלו בתור תיק השקעות שהוא מנהל בעצמו. כדי לעשות זאת, הוא צריך להודיע מה ברצונות לעשות אל הקופה, והיא תפעל כדי לעשות זאת.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי / רשאי?

כל עמית / חוסך בחיסכון פנסיוני רשאי להפקיד את כספיו במוצר הפיננסי קופת גמל בניהול אישי. קופה כזו מתאימה לאוכלוסייה הבאה:

 • מי שמעוניין לנהל ולהשקיע את כספי החיסכון שלו עצמו.
 • מי שיש לו כסף פנוי ומעוניין להנות מהטבות מס לפי תיקון 190.
 • מי שאינם סומכים על ההשקעות של מנהלי הקרנות או הקופות.
 • עובד שכיר ו/או עובד עצמאי.

אולם, יש כמה תנאי זכאות למי שכן יכול ומגבלה של סכומים:

 1. כספי קרן השתלמות – ניתן להפקיד עד סכום של 5,360,256 ₪ נכון ל-2019. (הסכום הוא מכפלה של 4, מכפיל המרה להון (180), 1.65, וכן סכום הקצבה המזערי שהינו 4,512 ₪ ב-2019).
 2. כספים הוניים במעמד עמית עצמאי – ניתן להפקיד כספים שקופת גמל משלמת לפי התקנון בתור עמית-עצמאי (עובד עצמאי או שכיר שהפקיד באופן עצמאי ללא מעסיק) בהגיעו לגיל 60 אם עברו 5 שנים ממועד הפקדה ולפי תקנה 38(ב)(2) ו-(6) לתקנות מס הכנסה (קופות גמל).
 3. כספים נזילים במעמד עמית שכיר – ניתן להפקיד כספים שקופת גמל משלמת לפי תקנון בתור עמית-שכיר בהגיעו לגיל 60 אם עברו 5 שנים ממועד ההפקדה.
 4. כספים שמנוהלים בקופת גמל – ניתן להפקיד עד סכום תקרה בנקודה 1 לעיל, אם הם מנוהלים בקופת גמל ומושקעים ביחידות בקרן, בקרן חוץ עו בתעודת סל מחקה.
 5. כספים אחרים של עמית או חוסך – ניתן להפקיד עד סכום התקרה בנקודה 1 בניכוי סכומים בנקודה 2 ו/או 3 לעיל, אם מתקיים אחד מאלה:
  • משולמת קצבת זקנה מפנסיה, קצבת פנסיה תקציבית – בתנאי שהיא גדולה מסכום הקצבה המזערי (4,512 ₪ ב-2019).
  • כספים אחרים שמופקדים עד סכום 1,340,064 ₪ בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית או בניהול אישי לפי נקודה 4 לעיל.
 6. כספים בחשבון חדש – ניתן להפקיד כספים שהועברו לחשבון חדש בקופת גמל שלא ניתן להפקיד לשם כספים נוספים.

עם זאת, לא ניתן להפקיד כספים שהופקדו במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, כלומר שמעבידו של עובד לא אישר לו להפקיד בקופה.

איך לפתוח קופת גמל אישית (בניהול אישי) ולהשקיע?

על מנת לפתוח קופת גמל בניהול אישי, יש לפנות אל חברה מנהלת (כמו בית השקעות, חברת ביטוח או גוף מוסדי אחר שיש לו רישיון לניהול קופות גמל) ולבקש לפתוח קופה כזו. פתיחת קופה כזו מלווה בחתימה על הסכם בכתב בין הצדדים ולא על בסיס תקנון.

ההסכם חייב לכלול בתוכו מידע כמו:

 • שם קופת הגמל והחברה המנהלת.
 • פרטי זיהוי של העמית.
 • דמי ניהול ופירוט של כל ההוצאות ואופן חישוב החישוב והגבייה שלהם.
 • התחייבות של החברה המנהלת כי אם יש מנהל תיקים, אז חובותיו הם כלפי העמית, וכל זכויות העמית כלפי מנהל התיקים, וכן בהסכם בין החברה המנהלת ולמנהל התיקים הוא יהיה לטובת העמית.
 • ניתן לבטל את ההסכם בעת עת וללא תשלום, תמורה או פיצוי.
 • הוראות אחרות.

לאחר החתימה על ההסכם בין הצדדים, ניתן להשקיע את הכספים בהתאם לתנאי הזכאות וגובה הסכומים הכתובים לעיל.

העברת כספים כאשר צד אחד היא קופת גמל בניהול אישי

כדי לפתוח קופה חדשה, צריך להעביר את הכסף במזומנים (כלומר, לא ניתן להעביר תיק השקעות פעיל) ואז לקבוע את אופן השקעת הכספים, או ליתר דיוק אופן מתן הוראות להשקעה.

 • מקופת גמל בניהול אישי לקופת גמל בניהול אישי אחרת – במזומנים (העברת כסף לאחר מכירת תיק ההשקעות) או בנכסים (תיק ההשקעות).
 • מקופת גמל בניהול אישי לקופת גמל שאינה בניהול אישי – במזומנים או בנכסים (לפי בחירת החברה המנהלת של קופת גמל בניהול אישי).
 • מקופת גמל שאינה בניהול אישי לקופת גמל בניהול אישי – מזומנים בלבד.
 • ממסלול השקעה אישי בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחרת באותה קופת גמל – במזומנים או בנכסים (לפי בחירת החברה המנהלת של קופת גמל מסלולית).
 • ממסלול השקעה בקופת גמל למסלול השקעה אישי באותה קופת גמל – במזומנים בלבד.

הערה: קופת גמל מסלולית היא קופת גמל המנהלת מספר מסלולי השקעה והעמית יכול לבחור את המסלולים. בנוסף, קופת גמל מסלולית שבה העמית יכול לבצע הוראות קניה ומכירה – גם נחשבת קופת גמל בניהול אישי לעניין הכתבה הזו.

מועד העברת הכספים כמו העברה רגילה – תוך 10 ימי עסקים (להגדרת יום עסקים), כלומר למעט ימי שישי שבת ומועדים.

במקרה שהעמית או החברה המנהלת בקופת גמל שאינה בניהול אישי, החליטו על העברת הכסף במזומן ולא בנכסים – חישוב מס' ימי עסקים החל מהיום בו תיק ההשקעות הפך להיות מזומן.

איך לנהל את תיק ההשקעות?

ניתן לנהל קופת גמל בניהול אישי באחת הדרכים הבאות:

 • ניהול עצמאי – חוסכים בעלי ידע שיודעים מה הם רוצים לקנות ולמכור, יכולים לפעול לבד ולקבל שליטה מלאה.
 • מנהל תיקים – חוסכים שאין להם מספיק ידע או זמן לניהול התיק, יכולים לפנות אל מנהל תיקי השקעות חיצוני (בתשלום כמובן).

בכל מקרה, מותר שרק אחד יהיה אחראי לתת הוראות לעניין השקעת הכספים. זאת ועוד. קופת הגמל חייבת לאפשר למנהל תיקים לפעול בשם הלקוח ולא יכולה להטיל מגבלות על אפשרות בחירה.

לאחר הגשת הוראה, החברה המנהלת מבצעת את הפעולה על ידי בית השקעות או חבר בורסה שמבצע בפועל את הקניה או המכירה. החברה המנהלת חייבת לקיים הליך תחרותי כל 3 שנים עם 8 משתתפים לפחות כדי להציע תנאים טובים לעמיתים.

בכל מקרה, העמית רשאי לבחור גורם אחר שיבצע זאת ולא רק מתוך השתתפים שהחברה המנהלת בחרה.

איפה וכמה ניתן להשקיע את הכספים?

 • אפיקי השקעה – ניירות ערך סחירים (מניות, אג"ח, תעודת סל / קרן סל וכד'), מוצר מובנה חכם, מטבע חוץ, יחידות קרן וקרן חוץ.
 • מדינה – בישראל או במדינת חוץ מאושרת.
 • גובה השקעה – מגבלות:
  • ניירות ערך סחירים של תאגיד – עד 10% משווי נכסי קופת גמל בניהול אישי (של כל כספי העמיתים).
  • שווי מוערך של אופציות נסחרות – עד 5% משווי נכסי הקופה, כאשר נכס הבסיס הוא אחד מאפיקי ההשקעה לעיל.
  • שווי בטוחות של אופציות וחוזים עתידיים – עד 10% בכל עת משווי נכסי הקופה.
  • השקעות עמית בקופה – עד 5% מסוג אמצעי שליטה בתאגיד המוחזק ע"י קרנות חוץ.

דמי ניהול, עמלות והוצאות

עבור ניהול של תיק ההשקעות, העמית נדרש לשלם כסף. למעשה, חברה מנהלת של קופת גמל בניהול אישי (IRA) רשאית לנכות את הסכומים הבאים:

 1. דמי ניהול לחברה מנהלת – לפי שיעור שנקבע בהסכם והסכום נגבה מתוך נכסי הקופה. אם העמית בחיר במנהל תיקים, אז התשלום אליו יהיה מתוך דמי הניהול לחברה המנהלת בלבד.
 2. עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך.
 3. דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמורת ניירות הערך – בתנאי שהסכומים הללו לא גבוהים מקופת גמל שאינה בניהול אישי אצל אותה חברה מנהלת.
 4. דמי ניהול ושכר נאמן עבור השקעה ביחידות קרן ובקרן חוץ. אם העמית בחר להשקיע במנהל תיקים, העלות הזו מותרת רק אם מנהל הקרן לא צד קשור למנהל תיקים או לחברה מנהלת.
 5. הוצאה הנובעת מהשקעה בתעודת סל. אם העמית בחר להשקיע במנהל תיקים, העלות הזו מותרת רק אם מנפיק התעודה לא צד קשור למנהל תיקים או לחברה מנהלת.

גובה דמי ניהול לחברה מנהלת הם מהצבירה בלבד והממוצע עובד על כ-0.2% עד 0.4%.

החברה המנהל לא רשאית לגבות כל תשלום אחר מעבר לרשימה זו (למעט המס).

מיסוי על קופת גמל בניהול אישי

קופת גמל בניהול אישי כאמור לעיל, היא קופת גמל או קרן קרן השתלמות (בהתאם לסוג הנבחר) – לכן היא גם מזכה בכל ההטבות שמגיעות לקופות גמל ולקרנות השתלמות.

כך למשל, על רווחים של קרן השתלמות אין מס רווחי הון! כמובן אם ההפקדה בוצעה עד תקרת הפקדה ושיעור הפקדה מירבי של מעסיק וזאת אם התשלום נמשך לאחר 6 שנים ממוקד ההפקדה.

במידה והופקדו כספים מעבר לתקרה, אז מס רווחי הון יחול רק על החלק העודף מעל התקרה. אבל גם במקרה כזה, לא משלמים מס רווחים בכל שנה, אלא רק בעת משיכת הכספים – המשמעות היא שמשלמים מס נמוך עוד יותר.

זוהי הטבת מס משמעותית שכן ככל שהתשואה גבוהה יותר, כך גם תיק ההשקעות גדול יותר מהסיבה של ריבית דריבית.

הוראות חוק

 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תש"ע-2009
 • תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil