חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ניכוי ממס הכנסה על רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה לעובד עצמאי

עובד עצמאי (עוסק) שרכש פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, זכאי להנות מהטבת מס ייעודית במסגרת ניכוי ממס הכנסה על הסכומים שהוצאו. הניכוי מאפשר לקבל כספים בחזרה ממס הכנסה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות בנושא.

מה זה ניכוי ממס הכנסה על רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה?

ניכוי ממס הכנסה היא הטבה של רשות המיסים בישראל שמקטינה שמקטינה את ההכנסה החייבת במס של אדם מסויים, בכתבה זו אותו אדם הוא עצמאי (עוסק פטור או עוסק מורשה). המס על הכנסות בישראל נקבע לפי גובה ההכנסה החייבת – כאשר ההכנסה נמוכה יותר, סך המס יהיה נמוך יותר.

הסכום הצפוי לחיסכון ממס במקרה כזה הוא גובה הניכוי במס הכנסה שהותר לאדם זה במכפלת גובה המס השולי שלו באותה שנת מס.

ביטוח אובדן כושר עבודה (ידוע גם בתור אכ"ע, או א.כ.ע) הוא ביטוח שנותן כרית ביטחון לאדם (מבוטח) שנפגע ואינו יכול להמשיך לעבוד ולהתפרנס. כרית הביטחון הניתנת היא במסגרת קצבה חודשית למשך התקופה ובהתאם לתנאי הפוליסה. כך למשל, אם אדם הפך להיות נכה או שאיבד את יכולת ההשתכרות באופן זמני או קבוע – הוא יהיה זכאי לתשלום מהביטוח.

ניכוי ממס הכנסה על רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה לעובד עצמאי, היא הטבת מס ייעודית שנותנת רשות המיסים לציבור העצמאים בישראל. הניכוי מקטין את ההכנסה החייבת במס (הרווח לצורך מס) ובכך אותו אדם עצמאי צריך לשלם פחות מס הכנסה. כלומר, זוהי הוצאה מוכרת במס.

הניכוי ניתן אם הביטוח הוגדר ביטוח מועדף ועד לסכום מסויים. כדי לקבל את ההטבה, יש להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

ניכוי ממס בעד ביטוח אכ"ע לעצמאי ניתנת בהתאם לעמידה בכל התנאים הבאים:

  • עובד עצמאי – יחיד שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור.
  • הכנסה של עצמאי – הניכוי ניתן על ההכנסה של עצמאי מעסק או ממשלח יד, לא כולל הכנסה מעבודה או ממשכורת.
  • ביטוח מועדף – ביטוח אובדן כושר עבודה נחשב ביטוח מועדף. כלומר אם התקיימו כל התנאים הבאים:
    • הביטוח נרכש לפני שמלאו למבוטח העצמאי גיל 60 שנים.
    • תקופת הביטוח (למעט ביטוח קבוצתי) נמשכת עד שימלאו למבוטח לפחות 60 שנים.
    • אם יקרה אירוע ביטוחי מזכה לפני שמלאו 60 שנים למבוטח – הכספים ישולמו לפי הביטוח, ממועד המקרה ועד לתום תקופת אובדן כושר העבודה או גיל 60 לפחות, המוקדם מבינהם.

גובה הניכוי ממס

גובה הניכוי המותר במס הכנסה בעד רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאים הוא 3.5% מההכנסה החייבת של העובד העצמאי (מעסק או ממשלח יד) ועד לתקרה של 2.5 השכר הממוצע השנתי במשק (לפי המוסד לביטוח לאומי). בשנת 2020 התקרה היא 316,536 ₪.

לדוגמה:

הכנסת העובד העצמאי החייבת במס היא 300,000 ₪ בשנה והוא שילם ביטוח בסך 12,000 ₪.

גובה הניכוי המירבי ממס הוא 10,500 ₪. כלומר ההכנסה החייבת שלו תהיה 289,500 ₪.

החיסכון הצפוי במס הכנסה לאותו עובד עצמאי לפי מדרגות מס הכנסה. המדרגה בשכר זה היא 31% והחיסכון הצפוי הוא 3,255 ₪.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הטבת המס?

עובד עצמאי שמעוניין להנות מהטבת המס, נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה ובו לציין את הסכומים שהוצאו לטובת רכישת פוליסת הביטוח. אפשר להגיש גם על ידי דוח מקוצר.

בטופס הדוח השנתי, יש למלא את השדות 112/113 לגבי הסכומים ששולמו והוצאו עבור הביטוח.

מידע נוסף

הוראות חוק

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil