חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ניכוי ממס הכנסה על דמי ביטוח לאומי של עובד עצמאי

עובד עצמאי חייב לשלם דמי ביטוח לאומי, כמו גם אוכלוסייה אחרת בישראל, אך הוא זכאי גם לקבל ניכוי ממס ההכנסה על הוצאות אלו. למעשה מדובר על הוצאה מוכרת למס.

הנה כל מה שחשוב לדעת.

מה זה ניכוי ממס הכנסה על תשלומי דמי ביטוח לאומי לעצמאי?

ניכוי ממס הכנסה היא הטבת מס שמקינה את ההכנסה החייבת במס (הכנסה ממנה מחשבים את המס) ובכך את המס הסופי שאדם מסויים צריך לשלם. המס הסופי קטן בהתאם לגובה הניכוי במכפלת שיעור המס השולי (לפי מדרגות מס הכנסה).

דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי הוא תשלום שמשולם למוסד לביטוח לאומי שמקנים לאותו עובד עצמאי זכויות והטבות שונות מהמדינה. נכון לכעת עצמאים לא זכאים לדמי אבטלה, אך כן זכאים לזכויות אחרות כמו שכיר.

ניכוי ממס הכנסה על הוצאות דמי ביטוח לאומי היא הטבת מס שניתנת לעובד עצמאי. כלומר, דמי ביטוח לאומי לעצמאי הם הוצאות מוכרות למס – מה שמקטין את גובה מס ההכנסה שהעצמאי צריך לשלם. גובה הטבת המס

הטבת המס ניתנת עבור דמי ביטוח לאומי בלבד (לא דמי ביטוח בריאות) ועבור הכנסה חייבת של עובד עצמאי שהיא לא הכנסה ממשכורת. גובה הניכוי משתנה בהתאם לפי שיעור מירבי וגובה ההכנסה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הטבת המס הזו ניתנת עבור בהתאם לתנאים אלו:

  • עובד עצמאי – יחיד שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור.
  • דמי ביטוח לאומי לחישוב – הניכוי בעד דמי ביטוח לאומי לעצמאי בלבד, ללא דמי ביטוח בריאות, ללא קנסות והפרשי הצמדה.
  • הכנסה של עצמאי – הניכוי ניתן על ההכנסה של עצמאי מעסק או ממשלח יד, לא כולל תשלומים ששילם בתור עובד שכיר בשל הכנסה מעבודה או ממשכורת.

גובה הניכוי ממס

גובה הניכוי המותר במס הכנסה הוא 52% מהסכומים ששילם עובד עצמאי בתור דמי ביטוח לאומי, למעט חישוב הפרשי הצמדה על פיגורים וקנסות.

התקרה המירבית היא גובה ההכנסה החייבת שאינה הכנסת עבודה שלפני הניכוי. כלומר, אם סכום הניכוי עלה על ההכנסה החייבת, לא ניתן לציין את ההפרש בדוח שנתי בתור הפסד.

עובד עצמאי שקיבל החזרים לזכותו (מהמוסד) צריך להפחית מהסכום לניכוי כשהם קרן בלבד ללא ריבית וקנסות ולא יותר מהתשלומים שהיו אמורים להיות משולמים.

לדוגמה:

הכנסה של עובד עצמאי היא 120,000 ₪ בשנה, היו לו הוצאות עסקיות בסך 40,000 ₪ נניח כי הוא שילם דמי ביטוח לאומי בגובה של כ-5,265 ₪, היה קנס לביטוח לאומי בסך 200 ש"ח.

הערה: דוגמה זו פשוטה לצורך הדגמה, אך בפועל העובד צריך לשלם גם פנסיה חובה, מס בריאות וכד'.

כמה ניכוי ממס הכנסה הוא יכול לקבל?

ההכנסה החייבת שלו היא 80,000 ₪ בשנה לפני תשלומי המוסד. הניכוי מתשלומי המוסד הוא 52% במכפלת 5265 ₪ = 2,738 ₪. 200 ש"ח קנס לא נכללים.

כלומר, ההכנסה החייבת במס שלו היא 77,262 ₪. זוהי ההכנסה ממנה ישלם מס.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הניכוי ממס?

עובד עצמאי ששילם הוצאות לביטוח לאומי על דמי ביטוח, זכאי לקבל את הניכוי בעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. מציינים את סכום הניכוי בסעיף 030/089.

הדוח הוא חובה לעסקים והוא גם מסייע להם כאשר מעוניינים לקבל החזר מס לעצמאים. לדוח השנתי למס, יש לצרף את האישור השנתי על התשלומים ששולמו למוסד לביטוח לאומי. אפשר לקבל אישור זה בפניה אליהם או באתר.

אם ניתן גם החזר מביטוח לאומי, יש לציין זאת בדוח השנתי בסעיף 270/250.

מידע נוסף

הוראות חוק

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil