חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2024 – זכויות לעניין עובדים וצרכנים

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) הוא אחד מהימים החשובים שיש למדינת ישראל ולכן יש חשיבות בלהכיר את הזכויות השונות הקיימות במהלך היום. מבין הזכויות הם בתחומי צרכנות, עבודה ועוד.

מטרת הכתבה להסביר את הזכויות והחובות השונות.

מה זה יום הזיכרון לשואה ולגבורה?

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (או בקיצור: יום השואה) בישראל הוא יום אשר מוקדש להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ומי שעזר להם על העם היהודי. כמו כן, הוא מוקדש גם לזכר מעשי הגבורה והמרד של העם היהודי או אחרים בימים ההם.

יום השואה הוא יום זיכרון לאומי בו נהוגים מנהגי אבלות כמו הורדת הדגל לחצי התורן, סגירת מקומות בילוי, וכן מתקיימים טקסים ממלכתיים בהם נאמרים דברים ייעודיים ליום זה.

ביום השואה יש צפירה אחת בת 2 דקות בשעה 10:00 לזכר היום.

מתי חל יום הזיכרון לשואה ולגבורה?

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) מתקיים בתאריך עברי ולועזי הבא:

 • כ"ח בחודש ניסן התשפ"ד, יום שני בתאריך 06.05.2024.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה מתחיל בשעה 20:00 בערב של יום לפני ועד 20:00 ביום עצמו בערב למחרת.

יש לציין כי בהתאם לחוק, יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) מתקיים בכל שנה בתאריך כ"ז בניסן. אם התאריך חל ביום שישי אז יום השואה מתקיים בתאריך כ"ו בניסן, אם התאריך חל ביום ראשון אז יום השואה מתקיים בתאריך כ"ח בניסן.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה לעניין זכויות עובדים

במהלך יום השואה יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות עובדים.

דמי חגים וחופשת חג

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) לא נכלל ברשימת הימים שנקבעו בתור מועדים או חגים שעבורם משולמים דמי חגים. לפיכך, יום זה לא נחשב יום חג או מועד לענייני עבודה ותעסוקה.

דמי חופשה וחופשה רגילה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) אינו יום חג או מועד, וכן אינו נחשב יום חופשה (כך גם לגבי ערב יום הזיכרון). המשמעות היא כי עובד לא רשאי להיעדר ממקום העבודה שלו במהלך יום הזיכרון. אבל, עובד רשאי לפנות אל המעסיק בבקשה לצאת לחופשה במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) או במהלך ערב היום, המעסיק כנגד רשאי לסרב לבקשה זו אם מדובר עם סיבות סבירות והגיוניות.

למרות זאת, יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) נחשב יום בחירה. המשמעות היא כי העובד יכול לקבוע כי יום זה יהיה יום בחירה במטרה לצאת ליום חופשה על חשבון יתרת ימי חופשה שנתית שנצרו לו, וזאת מבלי שהמעסיק יכול לסרב לבקשה זו. כדי לנצל זאת, על העובד להודיע 30 יום מראש לפחות על רצונו לצאת לחופשה במהלך היום.

עובד שבמהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) יצא לחופשה על חשבון הצבירה שלו, זכאי לקבל תשלום דמי חופשה המחושבים לפי השכר הרגיל של העובד. אם לעובד לא נותרו מספיק ימי חופשה כאמור, הוא רשאי לבקש מהמעסיק לנצל אותם על חשבון יתרת צבירה עתידית (אך המעסיק לא חייב להסכים לכך).

מכיוון שהמעסיק הוא זה שאחראי על יציאה של עובדים לחופשה, הוא יכול להחליט על חופשה כפויה ביוזמתו. המשמעות בעניין זה שהמעסיק רשאי לקבוע ולהחליט כי מקום העבודה יהיה סגור במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) והעובדים יצאו לחופשה מרוכזת על חשבון יתרת החופשה השנתית שלהם. אם החופשה הכפויה עולה על 7 ימים, המעסיק נדרש להודיע לפחות 14 ימים מראש.

ככלל, תשלום דמי חופשה על חופשה כפויה נעשית על חשבון יתרת הצבירה של העובד. אולם, אם אין לעובד מספיק יתרת צבירה, המעסיק יכול לא להוציא את העובד לחופשה, או לשלם לו תשלום ללא ניכוי מצבירה עתידית או להוציא את העובד לזמן חופשה ללא תשלום וזאת בהסכמת העובד בלבד.

עבודה במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מכיוון שיום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) אינו מועד שמשלמים בגינו תשלום מיוחד, הרי שמדובר על יום רגיל לחלוטין.

לפיכך, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) וגם יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה), כל אחד מהם נחשב יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין ואינו יום מקוצר או יום מנוחה. כמו כן, מספר שעות עבודה ביום זה הוא כמו בכל יום עבודה רגיל.

דמי מחלה וחופשת מחלה

מכיוון שלא מדובר על יום מועד מיוחד לתשלום, הרי שעובד שנעדר ממקום העבודה עקב מחלה והוא עומד בתנאי הזכאות לגביה, כולל אישור מרופא, העובד זכאי לקבל תשלום דמי מחלה בהתאם לקבוע לגביו.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה לעניין זכויות צרכנים

יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות צרכנים.

יום עסקים

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) כן נחשב יום עסקים (או יום עבודה) לעניין חישוב ביצוע עסקאות עם עסקים או בנושאים צרכניים.

המשמעות היא שאם יש עסקאות בתקופה חל יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה), יום זה כן נחשב במניין ספירת הימים בתור יום עסקים או יום פעילות.

יום מנוחה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) לא נחשב יום מנוחה קבוע במדינת ישראל בהתאם להוראות הפקודה והחוק היעודיים.

פתיחת בתי עינוגים

לפי הוראות הדין, בערב יום השואה בתי הקפה הם סגורים, וביום השואה עצמו לא ניתן לקיים עינוגים ציבוריים.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) – תאריכים

 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2030 – כ"ז בחודש ניסן התש"ץ, יום שלישי בתאריך 30.04.2030
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2029 – כ"ז בחודש ניסן התשפ"ט, יום חמישי בתאריך 12.04.2029
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2028 – כ"ח בחודש ניסן התשפ"ח, יום שני בתאריך 24.04.2028
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2027 – כ"ז בחודש ניסן התשפ"ז, יום שלישי בתאריך 04.05.2027
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2026 – כ"ז בחודש ניסן התשפ"ו, יום שלישי בתאריך 14.04.2026
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2025 – כ"ו בחודש ניסן התשפ"ה, יום חמישי בתאריך 24.04.2025
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2024 – כ"ח בחודש ניסן התשפ"ד, יום שני בתאריך 06.05.2024
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2023 – כ"ז בחודש ניסן התשפ"ג, יום שלישי בתאריך 18.04.2023

חקיקה ופסיקה

 • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959
 • פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948
 • חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
 • צו הרחבה הסכם מסגרת 2000, תש"ס-2000

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil