חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

יום שבתון במסגרת יום הבחירות – מי זכאי לקבל שכר וכמה מגיע למי שעובד?

בישראל, כל 5 שנים יש את יום הבחירות לרשויות מקומיות ולמועצות אזוריות וכל 4 שנים לכנסת, החשוב מכל לדעת האם יום זה נחשב יום שבתון. בנוסף, חשוב לדעת מהם הזכויות שמגיעות לכם ביום הבחירות, הכוונה לזכויות שלכם כבוחרים ומה לגבי השכר שלכם בעבודה.

יש להבהיר כי בדרך כלל יום הבחירות הוא יום שבתון, כך שעסקים ושירותים רבים לא עובדים באותו יום, למעט אלו שירותים בתחום התחבורה ואחרים. אגב, אין הדבר פוגע בזכות של אותם עובדים לבחור, הם רשאים ללכת לבחור במהלך יום העבודה.

מה זה יום שבתון?

יום שבתון הוא יום שמרבית האוכלוסיה או או קבוצה מייצגת באוכלוסיה, לא עובדת בו בגלל אירוע כלשהו שחל ביום זה. יום שבתון יכול להיות חג דתי, חג לאומי, או יום לציון אירוע כלשהו או למטרה כלשהי כדוגמת יום הבחירות.

בישראל יש 2 ימי בחירות עיקריים:

 • יום הבחירות לכנסת – יום שבו האוכלוסיה בוחרת את הנציגים לכנסת. בדרך כלל, חל אחת ל-4 שנים. חוק יסוד הכנסת קובע כי יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון.
 • יום הבחירות לרשויות מקומיות ולמועצות אזוריות – יום שבו האוכלוסיה בוחרת נציגים לרשות מקומית או למועצה אזורית. בדרך כלל, חל אחת ל-5 שנים. חוק הרשויות המקומיות (בחירות) וגם חוק חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), קובעים כי יום הבחירות הכלליות הן לרשויות מקומיות והן למועצות אזוריות הוא יום שבתון והם יחולו באותו יום.

כאמור לעיל, ביום זה קיימים שירותים ציבוריים שהם ימשיכו לעבוד כדוגמת תחבורה ציבורית ושירותים נוספים.

מתי יום הבחירות?

אלו הם התאריכים של הבחירות בישראל הקרובות ביותר:

 • בחירות לכנסת (ה-25) – יום שלישי 01.11.2022.
 • בחירות לרשויות מקומיות וגם למועצות אזוריות – יום שלישי 27.02.2024.

תאריכי עבר:

 • בחירות לכנסת ה-24 – יום שלישי 23.03.2021.
 • בחירות לכנסת ה-23 – יום שני 02.03.2020.
 • בחירות לכנסת ה-22 – יום שלישי 17.09.2019.
 • בחירות לכנסת ה-21 – יום שלישי 09.04.2019.

יום שבתון – מי עובד? אילו שירותים יעבדו כרגיל?

השירותים הבאים יפעלו כרגיל ביום הבחירות, עובדים אלו יעבדו:

 • עובדי משרד הפנים הממלאים תפקיד לעניין יום הבחירות ומי שנותן להם שירות.
 • עובדי רשות מקומית הממלאים תפקיד לעניין יום הבחירות ומי שנותן להם שירות.
 • עובדי מפלגות וסיעות בכנסת, עובדי סיעות ברשויות מקומיות, עובדי רשימת מועמדים ומי שנותן להם שירות.
 • שירותי תחבורה, תחנות דלק וחניונים, שירותי אספקת דלק והעברתו.
 • בתי אוכל, מסעדות, בתי קפה, בתי מלון ופנסיונים.
 • אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 • הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרי חלב – עד השעה 11:00 בבוקר.
 • חנויות לממכר מזון – מ-6 בבוקר עד 12 בצהריים (מקסימום 6 שעות).
 • מפעלי חרושת וחלקאות שעובדים באופן רציף.
 • שירותי מים וחשמל.
 • בתי חולים ושירותי מרפאות שעובדים 24/7.
 • כחות הביטחון וההצלה.
 • שירותי קבורה.
 • שירותי תקשורת.
 • בתי קולנוע, תיאטראות ומקומות שעשוע.
 • עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 • שירותים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת – יעבדו באותה מתכונת.

יום הבחירות – מי זכאי לקבל יום שבתון?

עובד זכאי לקבל שבתון ביום הבחירות, כל עוד הוא לא עובד בענפים המפורטים לעיל ובהתאם לאמור להלן:

בחירות רשויות מקומיות

 • עובד שמקום העבודה שלו נמצא בתחום רשות מקומית שבה נערכות הבחירות, גם אם הוא רשום בפנקס בוחרים של רשות מקומית שלא נערכות בה בחירות.
 • עובד שרשום בפנקס בוחרים של רשות מקומית שבה נערכות בחירות, גם אם מקום העבודה נמצא ברשות מקומית שבה אין בחירות ואין יום שבתון.

בחירות מועצות אזוריות

 • עובד שמקום העבודה שלו נמצא בתחום מועצה אזורית שבה נערכות הבחירות, גם אם הוא רשום בפנקס בוחרים של מועצה אזורית שלא נערכות בה בחירות.
 • עובד שרשום בפנקס בוחרים של מועצה אזורית שבה נערכות בחירות, גם אם מקום העבודה נמצא במועצה אזורית שבה אין בחירות ואין יום שבתון.

בחירות הכנסת

 • כלל העובדים במשק זכאים (למעט בני נוער).
 • לא זכאים הם – עובדים שאינם אזרחים ישראליים המועסקים בענף הסיעוד על ידי יחיד, בענף המלונאות, בענף ההסעדה, בענף הבניין, בענף החקלאות או בענף התעשייה.

יום הבחירות – שכר מעבודה עבור יום השבתון

מכיוון שיום הבחירות הוא יום שבתון, הרי שרוב האוכלוסיה לא עובדת ולכן חשוב לדעת מה לגבי השכר לאותו יום, מי משלם אותו וכמה צריכים לקבל.

על פי החוקים לעיל, נקבע כי עובד שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני מועד הבחירות יהיה זכאי לקבל שכר עבור יום שבתון ביום הבחירות. המעסיק מחוייב לשלם לעובד את השכר הרגיל אילו היה משתכר באותו יום, ללא שעות נוספות או נסיעות.

במקרה בו מתרחשים בחירות נוספות תוך זמן קצר, כמו למשל עקב חוק פיזור הכנסת, יחול יום בחירות חדש וגם יום זה ייחשב יום שבתון.

יום שבתון או חופשה ביום הבחירות?

כזכור, כל עובד שעבד אצל המעסיק 14 ימים רצופים לפני מועד הבחירות זכאי לתשלום שכר רגיל. אולם, העובד יקבל את יום השבתון ואסור למעסיק לנכות יום חופש מהצבירה של העובד.

כלומר, יום שבתון הוא יום חופשה נוסף לימי החופשה שבגינם משולמים דמי חופשה.

תשלום שכר על עבודה ביום הבחירות

למרות שיום הבחירות הוא יום שבתון, החוק אינו עוסק על עבודה ביום הבחירות. נדגיש כי קיימים שירותים ציבוריים וכן תחבורה שהם חייבים לעבוד על פי החוק ולכן חשוב לדעת מה לגבי התשלום עבור יום זה.

ובכן, על פי תקנון שירות המדינה ולפי נוהג בין ההסתדרות לבין המעסיקים, מקובל כי עובד שעובד ביום הבחירות יזכה לקבל תשלום של 200% או לחילופין, ניתן לקבל שכר רגיל ובתוספת שעות חופשה רגילות שניתן לנצל אותם ביום זה או אחר.

גם עובדים בענפים אחרים ובין היתר דוגמת ענף הסיעוד, יכולים לעבוד ביום הבחירות אם הם נתבקשו על ידי המעסיק והסכימו לכך, למרות שהם לא שייכים למגזר השירותים הציבוריים. אם עובדים אלו והמעסיק הסכימו, הם יהיו זכאים לשכר של 200% עבור אותו יום.

כאמור, ביום הבחירות עובדים גם שירותים ציבוריים מסויימים כגון שירותי מים וחשמל, תקשורת, מסעדנות ובתי אירוח, תחבורה ושירותי דלק, עיתונות וחדשות, שירותי בריאות, כוחות הביטחון ועוד.

למידע נוסף על עבודה ביום הבחירות.

עבודה זמנית

עובדים שהחליטו לעבוד באותו יום הבחירות, יהיו זכאים לתשלום של 200% משכר המינימום וכן הם יהיו זכאים לתשלום תמורה שנתית של 4% מהשכר שישולם להם. במקרה זה, העובדים ישלמו מס הכנסה בגובה של 25%, למעט בני נוער.

היעדרות לפני בחירות והתשלום

החוק קובע כי מי שזכאי לקבל את השכר הרגיל עבור יום הבחירות הוא עובד שהשלים 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות. לכן, עובד שנעדר במהלך ימים אלו, עשוי לפגוע בזכאותו לקבלת התשלום.

במעניין 14 ימים אלו נכללים גם ימי היעדרות שונים כמו: מחלה, חופשה, ימי מנוחה, חגים, מילואים, לידה. קרי – ימים אלו נחשבים כימים שהעובד עבד לעניין תשלום עבור יום השבתון.

דמי מילואים ביום הבחירות

עובד שכיר שמשרת במילואים ביום הבחירות זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל שהוא זכאי לקבל וכן תשלום שכר המעסיק עבור יום השבתון.

מידע נוסף

 • שעות הצבעה הן 7:00 עד 22:00 ולפיכך מקובל שיום השבתון הם בשעות הללו.
 • אסור לפטר עובד בגלל הצבעה בבחירות לכנסת, לרשויות מקומיות ולמועצות אזוריות.
 • אסור לא לקבל עובד בגלל הצבעה לבחירות.
 • דמי חגים: מי זכאי לקבל? מהם ימי חגים בתשלום וכמה מקבלים?
 • דמי הבראה – מתי מקבלים וכמה כסף מגיע לכם [מדריך]
 • שכר מינימום החדש בישראל – כל מה שאתם חייבים לדעת
 • דמי חופשה – מי זכאי? כמה ימים אנחנו זכאים? ועוד מידע שחשוב לדעת
 • פנסיה חובה – מי חייב, מי זכאי ומה קובע צו הרחבה במשק

חקיקה ופסיקה

 • חוק-יסוד: הכנסת, תשי"ח-1958
 • חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil