חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קבלת פירוט חיובים ותשלומים ששילם צרכן בעסקה מתמשכת

צרכן שמקבל שירות או מוצרים בעסקה מתמשכת מעוסק, זכאי לקבל פירוט חיובים ותשלומים בתקופות נוספות מעבר לכל חודש. הדבר מסייע לצרכן לדעת על מה הוא שילם.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

משלוח הודעות חיוב ופירוט תשלומים

צרכן שקונה מוצרים או מקבל שירות בעסקה מתמשכת (שלא תקופה מסויימת) והוא משלם בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי – זכאי לקבל פירוט על תשלומים ועל חיובים ששילם לעוסק. עוסק הוא מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן.

זכות זו היא בנוסף להוראות אחרות לפי כל דין. כלומר, מעבר לכך שהצרכן זכאי לקבל את החשבונית בכל חודש או תקופה עבורה נעשה התשלום, הצרכן זכאי לקבל גם 2 אלו:

 1. פירוט תשלומים תקופתי אחת ל-6 חודשים לפחות (אם הצרכן משלם בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי) – פירוט התשלומים ששילם ב-6 החודשים שחלפו או העתק מהחשבוניות שלו המתייחסות לתשלומים ששילם בתקופה זו כולל פירוט התשלומים, זאת אם לא נשלחו קודם לכן לצרכן.
 2. פירוט חיובים שנתי אחת לשנה בחודש מרץ – הודעה ובה פירוט חיובים שנתי הכולל את המידע הבא:
  • פירוט הסכומים שבהם חויב הצרכן מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר של השנה שחלפה
  • חיובים עקב עסקאות נלוות לעסקה מתמשכת (אם יש כאלו).
  • הסכום הכולל של אותם חיובים.
  • יתרת החובות שהצרכן לא שילם עד מועד משלוח ההודעה בגלל אותם חיובים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן (מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי) בישראל.

מי לא זכאי?

זכות זו אינה קיימת בעסקאות הבאות:

 • לגבי פירוט תשלומים – בעסקה שהתשלום בה קבוע, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש, אלא אם כן הצרכן ביקש לקבל למען שלו את פירוט התשלומים.
 • לגבי פירוט חיובים – בעסקה מתמשכת למכירת טובין שהתשלום בה קבוע, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש, אלא אם כן הצרכן ביקש לקבל למען שלו את פירוט החיובים השנתי.

מימוש הזכאות

הזכות היא אוטומטית והצרכן לא נדרש לבצע דבר. כלומר:

 • הצרכן זכאי לקבל פירוט תשלומים אחת ל-6 חודשים.
 • הצרכן זכאי לקבל פירוט חיובים אחת לשנה בחודש מרץ.

הצרכן זכאי לקבל את המידע הזה באמצעות המען (הכתובת) של הצרכן הרשום אצל העוסק או בדרך ממוחשבת שצהרכן נתן לה הסכמה מראש.

פירוט חיובים שנתי ראשון חייב להישלח לפי המען של הצרכן הרשום אצל העוסק, פירוט חיובים שנתי לאחר מכן ניתן לשלוח גם בדרך ממחושבת שהצרכן נתן לה את הסכמתו המפורשת.

מידע נוסף

 • בעניין החובות שהיה העוסק חייב לכלול בפירוט החיובים השנתי – נטל ההוכחה כי לצרכן יש חוב נוסף על הסכומים הכלולים בפירוט החיובים השנתי הוא על העוסק.
 • עוסק שלא שלח פירוט תשלומים או העתקי חשבוניות או פירוט חיובים שנתי עובר על עבירה שהיא עוולה אזרחית וניתן להגיש נגדו תביעה בבית המשפט.
 • הממונה על הגנת הצרכן רשאי להטיל עיצום כספי בסך 22,000 ₪ על עוסק בשל עבירה זו, ואם הוא אינו תאגיד אז 7,000 ₪.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • הנחיית ממונה על הגנת הצרכן, חובת שליחת פירוט חיובים שנתי וחובת החזר בשל חיוב סכום עודף, מספר 2012-0043-1107
 • הנחיית ממונה על הגנת הצרכן, משלוח חשבוניות והודעות בעסקה מתמשכת, מספר 2013-0043-570

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil