חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ארכיון: השהיית הגבלת חשבון בנק או הגבלת לקוח עקב משבר נגיף הקורונה

בעקבות נגיף הקורונה החדש, נקבעו תקנות המאפשרות למפקח על הבנקים להשהות הגבלת חשבון בנק או הגבלת לקוח (תקנות שעת חירום). דבר זה מאפשר לכל אדם הקלה עקב מחסור בכסף או במזומנים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

הוראות אלו לא תקפות יותר מתאריך 22.06.2020 בשל פקיעת הוראות התקנות.

אולם, במסגרת תיקון 2 – הזכויות הוארכו עד 10.08.2020.

השהיית הגבלת חשבון בנק או לקוח

בהתאם לחוק צ'קים ללא כיסוי, חשבון בנק יהיה מוגבל ובעל החשבון (הלקוח) יהיה מוגבל אם במשך 12 חודשים סורבו 10 צ'קים או יותר, שנמשכו על חשבון הבנק, בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין סירוב הצ'ק הראשון לאחרון.

כאשר חשבון בנק והלקוח הופכים להיות מוגבלים, כל אחד בפני עצמו. חלים הגבלות על שימוש בצ'קים לגבי אותו חשבון ולגבי אותו אדם. כך שלא ניתן להשתמש יותר בצ'קים לגבי אותו חשבון ולא יינתנו צ'קים חדשים.

בעקבות משבר נגיף הקורונה, חלה עלייה בחזרת צ'קים על חשבונות בנק ושל הבעלים שלהם. אנשים רבים לא ציפו למשבר הזה, במיוחד שיש קשיים כלכליים והפסקת עבודה. כך גם לגבי עובד שכיר ולגבי עובד עצמאי.

לצורך כך, במקרה של שעת חירום, המפקח על הבנקים יכול לקבוע לגבי המדינה כולה או שטח מסויים, או לגבי סוגי לקוחות או סוגי חשבונות שייקבע, כי בנק לא יוכל להגביל חשבון בנק או בעל חשבון בנק בגלל צ'קים שסורבו בתקופה שיקבע. כל זאת, בתנאי שהתקופה הזו לא תעלה על 110 ימים ותסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפן של תקנות אלו.

תחילת התוקף הוא 04.03.2020, כלומר כל צ'ק שחזר מתאריך זה, לא יובא בחשבון הצ'קים ללא כיסוי וזאת עד לתאריך 22.06.2020.

במסגרת תיקון 2 לתקנות, נקבע כי בתקופה שבין 23.06.2020 ועד 10.08.2020 –

  • אם סורב שיק מסיבת אין כיסוי מספיק – הוא לא ייחשב במניין הצ'קים ללא כיסוי.
  • אם חשבון בנק הוגבל עקב צ'קים שסורבו בתקופה זו – ההגבלה בטלה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כלל הלקוחות שיש להם חשבון בנק עובר ושב בתאגיד בנקאי.

לקוחות שחשבון הבנק שלהם או הם, הפכו להיות מוגבלים לפי החוק, לפני תאריך 4 במרץ 2020 – אינם זכאים להגנה זו.

מימוש הזכאות

הזכאות היא אוטומטית לגבי כל חשבון בנק וכל לקוח כאמור זכאי לכך.

לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, רשאי לבקש מבית משפט השלום שיבטל הבאת צ'ק במניין השיקים שסורבו בהתקיים כמה תנאים הכתובים בחוק. אולם לעניין נגיף הקורונה, אדם זה זכאי לבטל כאמור אם ניתנה הכרזה על שעת חירום בגלל מחלה מדבקת מסוכנת וחלה הרעה משמעותית בהכנסותיו עקב שעת חירום.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981
  • תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020
  • תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התש"ף-2020
  • תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה) (מס' 2), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil