תפריט סגור

ימי מחלה עקב מחלת הורה – היעדרות ותשלום דמי מחלה

עובד שההורה שלו או של בן/בת הזוג שלו חולה, רשאי לנצל מימי המחלה הצבורים שלו, מספר ימי היעדרות בגלל מחלת הורה כאמור. הזכאות ניתנת בהתאם לעמידה במספר תנאי זכאות.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות הזו.

מהם ימי מחלה עקב מחלת הורה?

עובד זכאי לזקוף עד 6 ימים בשנה של היעדרות עקב מחלת ההורה שלו או ההורה של בן/בת הזוג שלו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. זאת בתנאי שבן או בת הזוג שלו עובד ולא נעדר מכוח הזכות הזו.

חולה בעניין כתבה זו מוגדר בתור הורה (של עובד או של בן/בת זוגו) שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום כמו אכילה ושתייה, לבישה, התלבשות, שליטה בהפרשות, רחצה וגם ניידות בבית.

בעניין ימים אלו, העובד רשאי להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם העובד נעדר. חלקי ימים מחושבים לפי היחס של השעות בו העובד נעדר עקב מחלת הורה לבין שעות העבודה של העובד באותו יום, אילולא נעדר.

יש לציין כי לא מדובר על תוספת ימי מחלה לעובד, אלא ביכולת מימוש וניצול ימי המחלה שצבר עקב מחלת הורה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד רשאי להיעדר עקב מחלת הורה (שלו או של בן/בת הזוג שלו) אם 2 התנאים הבאים מתקיימים:

 • ההורה הוגדר בתור חולה – ההורה הפך להיות תלוי בזולת לביצוע פעולות יומיומיות ככתוב מקודם.
 • בן / בת הזוג עבד ולא נעדר – בן או בת הזוג של העובד שנעדר, הגיע לעבודה ועבד, ולא נעדר מכוח הזכאות הזו.

מי לא זכאי?

 • עובד שההורה שלו נמצא במוסד סיעודי או במחלקה סיעודית שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים.
 • עובד שאחד מהאחים שלו נעדר מהעבודה בגלל מחלת הורה ומימש את הזכאות הזו – לא זכאי להיעדר מהעבודה באותו עניין ובאותו פרק זמן. אך הוא כן יוכל להיעדר בפרק זמן אחר.

הגדרה של אח לעניין הנקודה הקודמת הוא בן או בת נוספים של ההורה, שבגלל טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות מתקופת היתרה הצבורה, לרבות בן או בת מאומצים. עם זאת, אם מדובר על הורה אחר, ולא נעדר אחד האחים, אז כן אפשר להיעדר באותה תקופה לגבי ההורה האחר.

מספר ימי מחלה בשל מחלת הורה

מספר ימי המחלה שהעובד יכול לקבל בגלל מחלת הורה, הוא:

 • מחלהת הורה או הורה של בן/בת הזוג של העובד – עד 6 ימים על חשבון יתרת המחלה הצבורה.

אין זה חובה כי ימים אלו יהיו רצופים, כך שהם יכולים להיות פזורים על פני השנה. בנוסף, ימים אלו לתא המשפחתי של בני הזוג ביחד.

דמי מחלה בגין מחלת הורה

עבור זקיפת ימי המחלה של העובד עקב מחלת הורה, הוא זכאי לקבל תשלום דמי מחלה המשולמים כמו תשלום של דמי מחלה על ימי מחלה רגילים של העובד והכל באופן הבא:

 • היום הראשון – ללא תשלום.
 • היום השני והשלישי – 50% שכר רגיל.
 • היום הרביעי ואילך – 100% שכר רגיל.

אם לעובד מגיע תשלום החל מהיום הראשון, עקב הסכם קיבוציצו הרחבה או חוזה עבודה אישי – הוא יהיה זכאי לכך.

מימוש הזכאות – איך לנצל את ימי המחלה?

הזכאות לזקוף את ימי המחלה על חשבון היתרה הצבורה היא לא אוטומטית. עובד שעונה על תנאי הזכאות כאמור לעיל, נדרש להגיש בקשה למעסיק שלו. כל עוד העובד לא מסר את הפרטים הבאים, הוא לא יהיה זכאי.

למעשה, על העובד למסור למעסיק:

 1. הצהרה חתומה – מסמך בו העובד מצהיר על ההיעדרות, הסיבה והתקופה, סך הימים וכן פרטי ההורה.
 2. אישור רפואי – אישור מהרופא המטפל או הרופא המחליף, על כך שההורה הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת זולת לביצוע פעולות יום יום (ככתוב מקודם).

בנוסף לכך ומבלי קשר לעיל, העובד חייב להודיע למעסיק, בדומה ליציאה לחופשת מחלה, הודעה על היעדרות תוך 3 ימים מיום ההיעדרות הראשון על התקופה המשוערת בה לא יוכל לעבוד.

נוסח ההצהרה

הצהרה

לענין היעדרות מהעבודה שמבקשים להחיל עליה את הוראות סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993 (להלן – החוק):

1. אני הח"מ – _______________ (שם פרטי ושם משפחה) _______________ (מס' ת"ז) מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת הורה, ולצורך טיפול בו מיום __________ עד יום __________ (מצורף אישור רפואי בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום).

2. פרטי ההורה:

שם פרטי ושם משפחה _______________
מס' ת"ז _______________
תאריך לידה _______________
מען מגורים _______________

3. אני מצהיר כי אף לא אחד מאחי מימש זכאותו מכוח סעיף 1 לחוק בפרק הזמן האמור לעיל, וכי ההורה שפרטיו רשומים לעיל, אינו נמצא במוסד סיעודי.

4. מספר הימים שנעדרתי השנה תוך מימוש זכאותי לפי חוק הינו _______________

תאריך _______________
חתימת העובד _______________

מידע נוסף

 • עובד זכאי להיעדר עוד 7 ימים על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שלו, בנוסף לאמור כאן לצורך טיפול וליווי ההורה בגלל תרומת איבר.

חקיקה ופסיקה

 • חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993
 • תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1994

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
לתרומה עכשיו.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil

קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *