חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

צ'ק ביטחון – איך לכתוב, מתי משתמשים ומה חשוב לדעת? [מדריך]

בעת ביצוע הסכם שכירות, המשכיר עשוי לדרוש הבטחת התשלומים עבור הנכס מהצד של השוכר וזאת בין היתר על ידי צ'ק ביטחון. מדובר על צ'ק שנועד לביטחון בלבד אך חשוב לדעת כמה דברים.

מטרת הכתבה היא להסביר הן לשוכר והן למשכיר את כל המידע הרלוונטי בנושא.

מה זה צ'ק ביטחון (שיק ביטחון)?

לפני הכל, חשוב לדעת מהו צ'ק ביטחון בכלל (או בשמותיו האחרים "שיק ביטחון" או "המחאת ביטחון"). ובכן.. צ'ק ביטחון הוא צ'ק רגיל שעליו כתוב או רשום צמד המילים "צ'ק ביטחון", "שיק ביטחון" או "לביטחון בלבד".

צ'ק ביטחון מיועד בעיקר לשימוש בעסקאות מסויימות כך שצד אחד מקבל שירות/מוצר תמורת תשלום וצד שני זכאי לתמורת התשלום עבור אספקת השירות/המוצר. הצד הזכאי לתשלום, בדרך כלל מעוניין להבטיח כי יקבל את כל התשלום או התקבול שמגיע לו כתוצאה מביצוע עסקה. כלומר, צ'ק ביטחון משמש כערובה או בטוחה להבטחת ההתחייבות.

צ'ק ביטחון נפוץ מאוד בעסקאות של שכירות של דירה, משרד או נכס אחר. המשכיר מעוניין להיות בטוח שהשוכר יעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם וידאג לתשלומים השונים כגון דמי שכירות, תשלומי ארנונה, תשלומי מים וחשמל, דמי ועד בית וכן הוצאות אחרות שהשוכר עשוי לגרום לנזק כמו שימוש לא ראוי בנכס או הוצאות פינוי והוצאה לפועל.

אם וכאשר השוכר לא עומד בתשלומים, המשכיר רשאי לפדות אותו בחשבון הבנק שלו ולקבל את הכסף שלא הוסדר ו/או לא שולם על ידי השוכר.

צ'ק ביטחון – איך זה עובד בעצם?

לאחר תהליך איתור ומציאת הנכס הרלוונטי לצורך השכרה על ידי השוכר והגעה להסכמה עם המשכיר לגבי תנאי השכירות, דואגים הן השוכר והן המשכיר לעגן את התנאים הללו באמצעות חוזה שכירות (הסכם שכירות) שהשכירות גם בדרך כלל בלתי מוגנת.

בהסכם השכירות, שעליו נדרשים הצדדים לחתום לאחר הגעה להסכמה ולהבנות, מופיעים תנאים מסויימים לגבי אופן התשלום, גובה דמי שכירות, עיגון הוצאות נוספות החלות על השוכר, מועדי תשלום ועוד. בנוסף לכך, מופיע לעיתים גם תנאי מסויים שדואג להסדיר את עניין הבטחת התשלומים, ההוצאות השוטפות והוצאות אחרות (כמו נזקים) בעת שהותו של השוכר בנכס של המשכיר.

בהסכם, מקובל כי המשכיר ידרוש צ'ק ביטחון להבטחת התשלומים. הצ'ק כולל בדרך כלל את צמד המילים "צ'ק ביטחון" או "לביטחון בלבד", הסכום, תאריך הפירעון, חתימה ושם המוטב. אגב, משנת 2019 חובה לפעול לפי הוראות חוק המזומן שחל גם על צ'קים.

למעשה, השוכר נותן את צ'ק הביטחון למשכיר לצורך הבטחת התשלומים ולאחר סיום יחסי שוכר-משכיר, המשכיר נדרש להחזיר את הצ'ק לשוכר.

במידה והשוכר לא עומד בתשלומים, המשכיר רשאי לפדות את הצ'ק בחשבון הבנק שלו ולדאוג לפירעון ההתחייבויות במקומו.

מה ההבדל בין צ'ק ביטחון לבין צ'ק רגיל?

צ'ק ביטחון הוא צ'ק רגיל לחלוטין שעליו מקובל לכתוב שהוא נועד לשמש במצב של ביטחון למשכיר שהתשלומים ישולמו במלואם ובמועדם. יחד עם זאת, אין זה אומר כי המשכיר זכאי לפדות את הצ'ק רק במקרה של "ביטחון".

דהיינו, המשכיר רשאי לפדות את הצ'ק בכל עת – ללא קשר להאם שולמו התשלומים או לא. הבנק לא מייחס חשיבות למילים "לביטחון בלבד" – גם אם יהיה כתוב כמה פעמים.

ההבדל היחידי בין צ'ק ביטחון לבין צ'ק רגיל (מעבר לסימון חסר המשמעות) הוא האם הצ'ק מעוגן בהסכם השכירות. כלומר, גם צ'ק רגיל וגם צ'ק ביטחון אפשר לפדות בכל עת, אבל בהסכם השכירות נקבע אם ומתי המשכיר רשאי להשתמש בצ'ק הביטחון – מה שמהווה סעיף מוסכם בין הצדדים.

כלומר, הפרה של הסכם יכולה להיות גם הפרה מהצד של השוכר – אם לא שילם תשלומים במלואם ובמועדם. ההפרה יכולה להיות גם הפרה מהצד של המשכיר – אם הפקיד את צ'ק הביטחון בניגוד להסכמת הצדדים ובניגוד לסעיפי ההסכם.

על צ'ק ביטחון חלים הוראות של הגבלת סחירות כמו צ'ק רגיל. כלומר, המשכיר רשאי להסב את הצ'ק לגורם אחר לטובת הבטחת התשלום כל עוד לא רשום על הצ'ק שהוא "למוטב בלבד" או "בלתי סחיר".

מהן ההשלכות של צ'ק ביטחון?

כמו שכתוב זאת מקודם, צ'ק ביטחון הוא צ'ק רגיל לכל דבר, זהו לא צ'ק בנקאי או התחייבות בנקאית, אלא התחייבות של נותן הצ'ק, קרי – השוכר. אם השוכר לא עומד בהתחייבויות, ניתן לפדות את הצ'ק לפי הסכום הנקוב בו כדי להסדיר את התשלומים.

במידה ואין כסף בחשבון הבנק של נותן הצ'ק בעת ההפקדה על ידי מחזיק הצ'ק – הוא עשוי להיחשב אכ"מ (אין כיסוי מספיק) ולכן החשבון יכול להפוך להיות חשבון מוגבל או אפילו לקוח מוגבל בבנק ישראל.

בנוסף, בעת אי תשלום של ההתחייבויות על ידי השוכר, המשכיר יכול לפנות ישירות אל ההוצאה לפועל במסלול שטרות שזהו מסלול מהיר יותר – ובכך לא נדרש להגיש תביעה בבית המשפט.

מהם המאפיינים של צ'ק ביטחון?

כדי לסכם כמה נקודות ודברים בעניין שיק ביטחון, הנה המאפיינים שלו:

 • צ'ק ביטחון הוא צ'ק רגיל לכל דבר ועניין.
 • מקובל לכתוב עליו "לביטחון בלבד" או "צ'ק ביטחון".
 • נועד לשמש בטוחה של התחייבות הצד המשלם בעסקה.
 • תוקף הצ'ק הוא מוגבל וניתן להפקדה עד 6 חודשים מתאריך הפירעון.
 • ניתן להסב כל עוד לא כתוב שהוא למוטב בלבד או בלתי סחיר.
 • אין הגבלה על הסכום כל עוד לא כתוב את הסכום בפועל (למעט בעסקאות של שכירות דירת מגורים ככתוב בהמשך).
 • אין הגבלה על תאריך הפקדה אם אין תאריך נקוב בצ'ק.
 • ניתן להפקדה בכל עת על ידי המשכיר.
 • ניתן לביטול על ידי השוכר.
 • לא כרוך בעמלה נוספת.
 • זהו לא צ'ק בנקאי ואין ערבות בנק.
 • יכול לגרום לנזק לשוכר אם לא שילם תשלומים.

איך כדאי לכתוב צ'ק ביטחון?

זו אחת השאלות החשובות ביותר ולכן כדאי שגם השוכר וגם המשכיר יגיעו להבנות ביחד ולדאוג לכתוב ולמלא את הצ'ק ולא להשאירו ריק. אגב, זהו אינטרס חשוב של השוכר, שלא להשאירו ריק.

אז איך בעצם כדאי לכתוב?

 • שם מוטב – חשוב למלא את שם המוטב ולא להשאיר ריק. שם המוטב צריך להיות המשכיר ולא אחר. חשוב לבדוק שאין שגיאות בשם המוטב.
 • תאריך פירעון – כדאי למלא את תאריך הפירעון של הצ'ק. גם אם השכירות היא ארוכה, אפשר לתת צ'ק אחר אם התאריך פקע. ככלל, לא ניתן למשוך כסף לאחר 6 חודשים מתאריך הפירעון.
 • סכום הפירעון – כדאי מאוד להגביל את הסכום המקסימלי שניתן לדרוש ולהפקיד. אפשר לחשב לדוגמה סכום של כמה חודשים של אי תשלום חשבונות כדי להעריך את הסכום וזאת עד לתקרה הכתובה בהמשך. אפשר להוסיף קו נטוי בצדדים כדי למנוע מהוספת מספר נוסף וחשוב לכתוב זאת גם במילים.
 • הגבלת סחירות – חשוב מאוד להגביל את השכירות של הצ'ק כך שלא יהיה ניתן להעברה לאחר למעט המוטב. ההגבלה נעשית על ידי ציון צמד המילים "למוטב בלבד" או "בלתי סחיר".
 • חתימה – צריכה להיות החתימה האמיתית של בעל הצ'ק ומורשי חתימה אחרים אם נדרשים לחתום ביחד.

צ'ק ביטחון – איך ומתי משתמשים בו?

כדי להשתמש בצ'ק הביטחון, על המשכיר לפעול על פי תנאי הסכם השכירות שבינו לבין השוכר ולהפקיד אותו רק בזמן ובדרך שנקבעה בהסכם. על השוכר לדאוג לכך שהמשכיר לא יידרש להפקיד אותו ולטפל בליקויים טרם כך.

בכל מקרה, כאשר נשאלת השאלה מתי משתמשים בו? התשובה לכך די פשוטה, ברגע שהשוכר לא עומד בהתחייבויות שהוא נדרש לשאת אותם לפי ההסכם.

איך עושים זאת? פשוט מאוד, מפקידים אותו בחשבון הבנק, כאשר נקוב בו כל המידע הנדרש, לרבות שם מוטב, תאריך, חתימת נותן הצ'ק, סכום בשקלים.

כדאי לציין בהסכם השכירות כי הצדדים ינסו ככל הניתן למנוע את הפעלת הסמכות הזו ולמנוע מהגעה להליכים משפטיים. כלומר, המשכיר צריך לתת זמן סביר לשוכר לטפל בליקויים בשל הפרת החוזה והשוכר נדרש לטפל בליקויים הללו.

סכום מקסימלי של שיק ביטחון

במקרה ועסקת השכירות היא דירת מגורים רגילה (לא מלון, דיור מוגן וכד') וגם שחוק הגנת הדייר לא חלה עליה, בתקופת שכירות של 3 חודשים עד 10 שנים, בסכום של עד 20,000 ₪ לחודש, הסכום המקסימלי יעמוד על הנמוך מבין אלה:

 • סכום דמי השכירות עבור שליש (1/3) מתקופת השכירות.
 • סכום דמי שכירות חודשיים במכפלת 3.

לדוגמה: אם דמי השכירות הם 5,000 ₪ לחודש למשך 12 חודשים, אזי:

 • שליש תקופה – 1/3 * 5,000 * 12 חודשים = 20,000 ₪.
 • 3 חודשים – 3 * 5,000 = 15,000 ₪.

לכן, הסכום המקסימלי לערבות כזו היא 15 אלף שקל בלבד.

אז איך מבטלים צ'ק ביטחון?

לאחר סיום תקופת ההשכרה (סיום יחסי שוכר-משכיר) על השוכר לוודא שהוא מקבל את הצ'ק בחזרה וזאת לאחר בדיקה שאכן כל התשלומים שולמו וכי לא נותר חוב. כדי לבטל את הצ'ק פשוט מאוד אפשר לכתוב בגדול "מבוטל" או לסמן X גדול על כל הצ'ק ואפשר לאחר מכן לגרוס את הצ'ק או לגזור אותו.

כדאי על הספח בצ'ק (למי ששומר) לציין כי מדובר על צ'ק ביטחון. כמו גם, אפשר להודיע לבנק כי צ'ק מספר כזה וכזה מבוטל / נאבד / נגרס ולכן אין לכבד אותו.

במהלך תקופת ההשכרה או במקרה של חוב, השוכר לא רשאי לבטל את הצ'ק – שכן ביטול כזה עשוי להיחשב עבירה פלילית.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil