חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור הגבלת עובד להשתמש בשכרו או חיוב רכישת מוצרים או שירותים מהמעסיק

עובד שמעסיקו מציע מוצרים או שירותים, רשאי אך לא חייב לרכוש אותם מהמעסיק ואסור להגביל שימוש בשכר העבודה שלו. מדובר על זכות בסיסית שנועדה למנוע ניצול לרעה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי הגבלה על שימוש בשכר או חיוב רכישת מוצרים ושירותים?

מעסיקים הם גם עוסקים שמציעים מוצרים או שירותים ולכן העובדים עשויים להיות במקרים מסויימים גם הלקוחות של המעסיק שלהם.

לפי חוק, המעסיק לא רשאי לחייב עובד לקנות מוצרים או להזדקק לשירותים ממנו או ממי שקשור בו או מהמפעל שלו. כמו כן, המעסיק לא רשאי להגביל בכל דרך אחרת את זכותו של העובד להשתמש בשכר העבודה שלו.

בנוסף לכך, העובד כן רשאי לקנות מוצרים או שירותים מהמעסיק אם הוא מעוניין בכך, וכל זאת במחיר הוגן. למידע נוסף יש לעיין בחלק "הרחבות נוספות" בכתבה זו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כלל ציבור העובדים השכירים בישראל.

מימוש הזכאות

הזכאות לאיסור הגבלה על שימוש בשכר לכל מטרה שהיא או איסור חיוב רכישת מוצרים או קבלת שירותים מהמעסיק – היא אוטומטית. העובד לא נדרש לבצע שום פעולה למימוש הזכאות.

עובש שהמעסיק שלו מפר את הוראות החוק, רשאי להגיש תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה או להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

רכישת מוצרים או שירותים מהמעסיק

מבלי לגרוע מהאמור בכתבה זו, מקום עבודה שבו העובד לא יכול לרכוש מוצרים (מצרכים) או לקבל שירותים שהוא זקוק לו, וגם המעסיק מספק בעצמו או על ידי מי שקשור בו או במפעלו, אז מוצרים ושירותים אלו יסופקו לעובד במחיר הוגן שלא כולל ריווח.

אם המוצרים סופקו מגורם אחר, כלומר אדם מבחוץ – המוצרים והשירותים יסוקפו במחיר הוגן. המחיר שבו מסופקים לעובד מוצרים או שירותים טעון הסכמת ועד עובדים במפעל, ואם יש חילוקי דעות, אז המחיר נקבע על ידי מי שהוסמך לכך על ידי שר העבודה.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil