חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פתיחת תיק עוסק (עובד עצמאי) אצל המוסד לביטוח לאומי (רישום)

אדם שהוא עוסק (עובד עצמאי) אשר מעוניין לפתוח עסק של מכירת מוצרים או שירותים, נדרש לבצע רישום בתור עובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי. רישום זה הוא הליך רשמי לפי האמור בהוראות החוק והתקנות.

מטרת הכתבה לספק מידע בנושא.

מהו פתיחת תיק עובד עצמאי בביטוח הלאומי?

פתיחת תיק עוסק (עובד עצמאי) אצל המוסד לביטוח לאומי (ב"ל) היא פעולה לפי הוראות החוק לפיה העוסק מבצע הליך של רישוום ופתיחת עסק אצל הביטוח הלאומי. הפעולה הזו הכרחית ויש לבצע אותה עם תחילת הפעילות העסקית ולאחר פתיחת תיק אצל מס ערך מוסף ולאחר פתיחת תיק אצל מס הכנסה.

על פי הוראות הדין, כל מי שמעוניין למכור מוצרים או שירותים או לעסוק במשלח יד, וזאת במסגרת עסק עצמאי (עוסק פטור או עוסק מורשה), חייב לפתוח תיק עובד עצמאי אצל המוסד לביטוח לאומי.

חובת רישום במשרדי הביטוח אלומי חייבת להתבצע לכל המאוחר ביום שבו הפעילות העסקית החלה – ולאחר פתיחת התיק במע"מ ולאחר פתיחת תיק במס הכנסה.

עם ביצוע הרישום, נקבעים שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד עצמאי. העוסק נדרש לשלם אותם על מנת להיות זכאי לקבצאות ולגמלאות שונות.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

חובת ביצוע רישום בביטוח הלאומי היא לגבי עובד עצמאי, המוגדר בתור מי שאינו עובד שכיר וגם שמתקיים לגביו אחד מאלה:

  • הוא עסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא סכום של 50% השכר הממוצע במשק או יותר (5,275.50 ₪ לשנת 2020).
  • הוא עסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית היא 15% השכר הממוצע או יותר (1,583 ₪ לשנת 2020).

מי עוד חייב?

  • עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי.

מי לא חייב?

  • מי שלא עונה על אחד התנאים לעיל, מוגדר בתור מי שהכנסתו היא לא מעבודה.

מימוש החובה

על מנת לבצע רישום של עובד עצמאי (עוסק), יש למלא טופס הנקרא דין וחשבון רב שנתי (טופס בל/ 6101) (כאן). בטופס זה יש למלא את חלק 4 לגבי "הודעה על פתיחה או סגירה של תיק".

לאחר מכן, יש לשלוח אותו את סניף הביטוח הלאומי או לגשת אל הסניף באזור בו העובד העצמאי והעסק יפעל (לרשימת הסניפים כאן).

ניתן גם למלא טופס דין וחשבון מקוון בקישור זה, או להעביר מסמך בכתב על תחילת עיסוק בתור עובד עצמאי.

מידע נוסף

  • רישום בתור עובד עצמאי הוא הכרחי לצורך קבלת קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי (כמו נפגעי עבודה, דמי לידה, קצבאות אזרח ותיק, ועוד).
  • עם הרישום, העובד העצמאי צריך לשלם מקדמות עבור תשלום דמי ביטוח לאומי ובריאות.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
  • תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ"ג-1963
  • תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil