חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פתיחת תיק (רישום) עוסק או ניכויים אצל משרדי מס הכנסה (יחיד או תאגיד)

אדם, שותפות או תאגיד (חברה), המעוניינים לעסוק בפעילות עסקית של מכירת מוצרים או שירותים, חייבים לבצע רישום בתור עוסק במשרדי מס הכנסה. רישום זה הוא הליך רשמי לפי הוראות הדין המקובלות.

מטרת העמוד לספק הסבר אודות פתיחת התיק, מסמכים ופרטים נוספים.

מהו פתיחת תיק עוסק במס הכנסה?

פתיחת תיק עוסק במשרדי מס הכנסה (מ"ה) היא פעולה לפי הוראות הדין לפיה עוסק מבצע הליך של רישום ופתיחת עסק אצל רשות המסים. הפעולה היא הכרחית וחייבת לביצוע עם תחילת הפעילות העסקית ולאחר פתיחת תיק עוסק במס ערך מוסף.

על פי הוראות הדין והפקודה, כל יחיד (אדם), שותפות (קבוצה של אנשים) או תאגיד (לרבות חברה, מוסד ללא כוונת רווח, מוסד כספי וכד'), אשר מעוניינים למכור מוצרים או שירותים או לעסוק במשלח יד, חייבים לבצע רישום אצל מס הכנסה.

חובת רישום במשרדי מס הכנסה חייבת להתבצע לכל המאוחר ביום שבו הפעילות העסקית החלה – ולאחר פתיחת התיק במע"מ.

עם ביצוע הרישום, ייקבעו מקדמות מס הכנסה וגם ניכוי מס במקור, או פטור שלהם, והעוסק יוכל להתחיל לקבל הכנסות ולהוציא מסמכים ופנקסי ניהול חשבונות.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל אחד מהבאים, חייב לבצע רישום במס הכנסה:

 • עוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי).
 • מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח).
 • מוסד כספי (גוף פיננסי).

מימוש החובה

על מנת לבצע רישום של עוסק, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

1. מילוי טופס רישום וצירוף מסמכים

השלב הראשוני לרוב הוא מילוי טופס הרישום וצירוף מסמכים נלווים. להלן הסבר לפי סוג העוסק:

יחיד (אדם)

יחיד (אדם) אשר נרשם בתור עוסק מורשה או עוסק פטור, צריך להמציא את המסמכים הבאים:

 • דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה (טופס 5329) (כאן).
 • צילום תעודת זהות.

אם הכנסתו, ביחד עם הכנסות אחרות מיגיעה אישית שלו, לא עולות על 60,000 ₪, יש לסמן "בעל עסק קטן" בחלק ב' לאחר המילים "העסק מנוהל על ידי:".

תאגיד (חברה)

תאגיד המעוניין להירשם בתור עוסק שהוא חברה בע"מ, צריך להמציא את המסמכים הבאים:

 • פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או ניכויים (טופס 4436) (כאן).
 • תעודת התאגדות של החברה.
 • פרוטוקול מורשי חתימה בחברה (זכויות חתימה בשם החברה).
 • צילום תעודת זהות של כל אחד מהדירקטורים בחברה.

2. רישום תיק ניכויים

עוסק או תאגיד או גוף אשר מעוניינים להעסיק עובדים שכירים בשכר או במשכורת במקום העבודה, או משולמים להם תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, אז הם חייבים גם למלא את חלק ג' טפסים לעיל, בעניין "פרטים לצורך פתיחת תיק ניכויים".

פתיחת תיק ניכויים בביטוח לאומי (להעסקת עובדים) נעשה באופן אוטומטי עם מילוי חלק זה בטופס מס הכנסה.

3. מסירה למשרדי מס הכנסה

כדי להשלים את תהליך הרישום, יש למסור את המסמכים וטופס הרישום, לפי העניין בדרכים הבאות:

 • הגעה ישירה אל משרדי מס הכנסה הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית (רשימת הסניפים כאן).

מידע נוסף

 • במקרים מסויימים, יש לצרך מסמכים נוספים המאמתים את ההכנסה בעבר או לגבי הטבות או זיכויים שונים.
 • בסיום התהליך אפשר לקבל פרטי כניסה לאתר האינטרנט על מנת לדווח על מקדמות וביצוע תשלומים.
 • עוסק חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil