פתיחת תיק (רישום) עוסק אצל משרדי מס ערך מוסף (מע"מ)

אדם, שותפות או תאגיד (חברה), המעוניינים לבצע פעילות עסקית כמו מכירת נכסים או שירותים, נדרשים לבצע רישום בתור עוסק במשרדי מס ערך מוסף (מע"מ). רישום הוא הליך של פתיחת תיק רשמי לדיווח ולתשלום לפי דין.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו פתיחת תיק עוסק במס ערך מוסף?

פתיחת תיק עוסק במשרדי מס ערך מוסף (מע"מ) היא פעולה של רישום ופתיחת עסק על ידי עוסק אצל רשות המסים לפי הוראות הדין. הפעולה היא הכרחית וחייבת לביצוע לפני תחילת הפעילות העסקית.

למעשה, לפי החוק והתקנות, יחיד (אדם), שותפות (קבוצה של אנשים) או תאגיד (לרבות חברה, מוסד ללא כוונת רווח, מוסד כספי וכד'), אשר מתכוונים למכור נכס, טובין (סחורה, מוצרים) או מקרקעין, או לתת שירות – חייבים לבצע רישום אצל משרדי המע"מ.

חובת רישום במשרדי המע"מ חייבת להתבצע לכל המאוחר ביום שבו הפעילות העסקית החלה.

עם ביצוע הרישום, העוסק (יחיד, שותפות או תאגיד) זכאי לקבל תעודת עוסק מורשה, אלא אם הוא נרשם בתור עוסק פטור. תעודה זו יש להציג במקום בולט בבית העסק.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל אחד מהבאים, חייב לבצע רישום במע"מ:

 • עוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי).
 • מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח).
 • מוסד כספי (גוף פיננסי).

מימוש החובה

על מנת לבצע רישום של עוסק, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

1. מילוי טופס רישום וצירוף מסמכים

השלב הראשוני לרוב הוא מילוי טופס הרישום וצירוף מסמכים נלווים. להלן הסבר לפי סוג העוסק:

יחיד (אדם)

יחיד (אדם) המעוניין להירשם בתור עוסק מורשה או עוסק פטור, צריך להמציא את המסמכים הבאים:

 • טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף (טופס 821) (כאן) מלא.
 • צילום תעודת זהות.
 • חוזה קניה או חוזה שכירות של מקום העסק.
 • אישור על ניהול חשבון בנק של העוסק (אפשר חשבון בנק ייעודי לעסק, או חשבון פרטי או חשבון שותפות עם בן/בת זוג).
 • מסמכים נוספים כגון חשבוניות רכישת רכב או ציוד לעסק, היתרים או מסמכים אחרים.

תאגיד (חברה)

תאגיד המעוניין להירשם בתור עוסק שהוא חברה בע"מ, צריך להמציא את המסמכים הבאים:

 • טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף (טופס 821, כולל החלק 821 א') (כאן) מלא.
 • תעודת התאגדות של החברה.
 • פרוטוקול מורשי חתימה בחברה (זכויות חתימה בשם החברה).
 • צילום תעודת זהות של כל אחד מהדירקטורים בחברה.
 • חוזה קניה או חוזה שכירות של מקום העסק.
 • אישור על ניהול חשבון בנק של החברה בע"מ.
 • מסמכים נוספים כגון חשבוניות רכישת רכב או ציוד לעסק, היתרים או מסמכים אחרים.

שותפות (2 אנשים או יותר)

 • טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף (טופס 821, כולל החלק 821 א') (כאן) מלא.
 • תעודת רישום השותפות ברשם השותפויות – אם השותפות רשומה.
 • פרוטוקול מורשי חתימה בחברה (זכויות חתימה בשם החברה).
 • צילום תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
 • חוזה קניה או חוזה שכירות של מקום העסק.
 • אישור על ניהול חשבון בנק של השותפות.
 • מסמכים נוספים כגון חשבוניות רכישת רכב או ציוד לעסק, היתרים או מסמכים אחרים.
 • מינוי נציג מטעמם לעניינים ופעולות מול המע"מ.

2. מסירה למשרדי מע"מ

כדי להשלים את תהליך הרישום, יש למסור את המסמכים וטופס הרישום, לפי העניין בדרכים הבאות:

 • לגבי עוסק (יחיד, תאגיד או שותפות), באחת הדרכים הבאות:
  • הגעה ישירה אל משרדי המע"מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית (רשימת הסניפים כאן).
  • מסירה באמצעות רואה חשבון, עורך דין, יועץ מס או פקיד ברית הפיקוח.
 • לגבי מלכ"ר או מוסד כספי, באחת הדרכים הבאות:
  • הגעה ישירה אל משרדי המע"מ.
  • שליחה בדואר רשום לאותו משרד מס ערך מוסף.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

תנאים לרישום

מנהל המע"מ רשאי לדרוש ערובות להנחת דעתו מאדם המבקש להירשם בתור עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, בתור תנאי לרישומו, אם אותו אדם הורשע ב-5 השנים שלפני המועד שבו הגיש בקשה לרישום במע"מ במקרים אלו:

 1. הורשע בפסק דין חלוט לפי אחת העבירות הבאות, כאשר גם לא שילם את חוב המס נושא כתב האישום –
  • מסירת ידיעה לא נכונה או לא מדוייקת בלא הסבר סביר או מסירת דו"ח או מסמך אחר הכוללים ידיעה כאמור.
  • הוצאת חשבונית מס בלי שהיה זכאי לעשות כן או לאחר שנאסר עליו לעשות כן.
  • אי הגשת במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק המע"מ או התקנות הנלוות, לרבות דו"ח שהוא חייב להגישו על-פי דרישת המנהל.
 2. הורשע בפסק דין חלוט בעבירה של עשיית מעשה מן המפורטים בחוק במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס.

מידע נוסף

 • מי שהוכיח למנהל המע"מ כי הוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומאז דינו לכל דבר וענין כדין עוסק.
 • מנהל המע"מ רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, אם יש לו יסוד סביר לחשוש שהוא יעסוק בפעולות בלתי חוקיות.
 • בעת רישום יש לציין את סוג העסק, מחזור העסקאות השנתי של העסק, מספר המועסקים בעסק ומספר תיק הניכויים באגף מס הכנסה.
 • מספר העוסק המיועד לשימוש למטרות חשבוניות וענייני מע"מ – הוא המספר תעודת זהות או מספר ח.פ של התאגיד, לפי העניין.
 • בסיום התהליך ניתן לקבל שם משתמש וסיסמא לאתר האינטרנט לצרכי דיווח ותשלום, קבלת שירות וביצוע פעולות שונות.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
 • תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
תרומה לפרוטוקול.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

  טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

  האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

  אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
  נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil

  קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

  כתוב/כתבי תגובה