חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קבלה (מסמך חשבונאי) – פרטים כלולים, הוצאה על ידי עוסק ועוד

נישום או עוסק, המקבל כסף עבור מכירת מוצרים, נתינת שירות או קבלת כסף, חייב להוציא קבלה למשלם. הקבלה יכולה להיות משולבת עם חשבונית מס.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא, פרטים כלולים ועוד.

מהי קבלה?

קבלה (או "שובר קבלה") היא מסמך תיעוד של נישום (מי שחייב במס) בו הוא רושם פעולה שנעשתה על ידו או מי מטעמו. פעולה בגינה מוציאים קבלה היא יכולה להיות מכירה של מוצרים או נתינת שירותים, או קבלת כספים בעסקאות אחרות.

קבלה משמשת לצורך אסמכתא של והוכחה כי הנישום קיבל תקבול בעד חשבונית המס או בעד חשבונית עסקה או בעד העסקה האמורה.

מנגד, הצד השני המקבל את הקבלה, יכול להסתמך עליה בתור תשלום בעד אותה עסקה.

כל נישום שמקבל תקבול, חייב להוציא קבלה (שובר קבלה).

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל נישום חייב להוציא קבלה בעד תקבול.

כאשר:

 • נישום – אדם או עסק שהייתה לו הכנסה בשנת המס.
 • תקבול – כל סכום במזומן, בשטר, או בשיק שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו, או בכרטיס אשראי, שקיבל הנישום, במישרין או בעקיפין, במהלך עסקו.

גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה חייבים להוציא קבלה.

פרטים כלולים בקבלה

קבלה חייבת לכלול את כל הפרטים הבאים:

 • הכותרת "קבלה".
 • שם הנישום, מספר תעודת זהות או מספר חברה או מספר אגודה שיתופית או מספר עוסק מורשה (מספר רישום במע"מ).
 • מספר הקבלה (מספר סידורי עוקב).
 • תאריך הוצאת הקבלה.
 • שם הלקוח וכתובתו (למעט מכירות קמעונאיות במזומן), אלא אם על המכירה חל מע"מ אפס או פטור ממס. אם הכתובת הייתה ידועה לעוסק – לא חובה לציין אותה.
 • אופן קבלת התקבול. אם ניתן בעד שטר או שיק, אז פרטים נוספים כמו: מספר השטר או השיק, שם הבנק וסניפו, זמן הפרעון או כיוצא באלה.
 • מהות התקבול, או ציון החשבון שיש לזכות אותו.
 • סכום התקבול.
 • חתימת המקבל, אלא אם המסמך נשלח באופן ממוחשב.

מועד הוצאת קבלה

קבלה על תקבול או מכירה חובה להוציא סמוך לביצוע הפעולה. לרוב מדובר על המועד שמיד לאחר קבלת התשלום.

הוצאת קבלה

נשיום, לרבות עוסק, חייב להוציא קבלה עד למועד האמור להוצאת קבלה ככתוב מקודם.

הוצאת החשבונית יכולה להיות על ידי בית דפוס שאושר על ידי רשות המסים, או על ידי תוכנה להנהלת חשבונות שאושרה על ידי רשות המסים.

הקבלה צריכה להיות על הסכום ששולם בפועל, ללא קשר לסכום שנקבע בחשבונית.

מידע נוסף

 • קבלה שחסרים בה אחד או יותר מהפרטים לעיל, או שהנתונים בה לא נכונים או לא מעודכנים – לא נחשבת קבלה שהוצאה לפי דין.
 • חשבונית עסקה או חשבונית מס שכוללת את כל הפרטים הכלולים בקבלה, ואת המילה "נפרע" ושתמורתה שולמה במלואה סמוך למסירת הטובין או לגמר השירות – נחשבת חשבונית מס-קבלה.
 • על בסיס הקבלה ומחזור עסקאות של העוסק מחושבים מקדמות מס הכנסה.
 • אי הוצאת קבלה יכולה לגרום לפסילת ספרי החשבונות של הנישום או העוסק.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961
 • הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973

חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil