חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטול עסקה למכירת זכות במקרקעין לעניין מס שבח באמצעות תצהיר

מוכר זכות במקרקעין אשר ביטל עסקה למכירת מקרקעין לפי דין, רשאי להגיש תצהיר לרשות המסים כדי לבטל את החבות במס שבח. יש להוכיח לרשות המסים כי מדובר על ביטול עסקה אמיתית.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי ביטול עסקה למכירת מקרקעין לעניין המס?

בעת מכירה של מקרקעין (לרבות דירה, עסק וכד'), המוכר נדרד לפנות אל מיסוי מקרקעין, רשות המסים ולהגיש שם הצהרה על מכירת זכות במקרקעין. בהתאם להצהרה זו נקבעת חבות מס שבח, ככל שישנה עבור המוכר.

לעיתים הצדדים יכולים לבטל את העסקה מכל מיני סיבות, ובין היתר קיום של תנאים הכרחיים שחייבים להתקיים כדי שהעסקה תצא לפועל. המשמעות היא שהעסקה למכירת המקרקעין בוטלה ומשכך אין חובת תשלום מס שבח.

מעבר לביטול העסקה בין הצדדים, שיכולה להיעשות גם בדרך משפטית ואף דיון בבתי המשפט הרלוונטיים. הרי שיש צורך גם להגיש בקשה לביטול העסקה אצל משרדי מיסוי מקרקעין, לצורך ביטול חבות המס.

לצורך כך, יש צורך להגיש תצהיר על ביטול עסקת מכירת מקרקעין החתום על ידי עורך דין.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מוכר של זכות במקרקעין, רשאי להגיש בקשה לביטול עסקה אצל משרדי מיסוי מקרקעין, והתנאי לדיון בבקשה הוא אחד מאלה:

 • הסכמה של 2 הצדדים בעסקה לביטולה.
 • הצגת פסק דין של ערכאה שיפוטית הקובע כי המכירה בוטלה.

מימוש הזכאות

על מנת לבטל עסקה של מכירת זכות במקרקעין לעניין מס שבח, צריך לפנות לרשות המסים באמצעות בקשה מיוחדת לכך. הבקשה נעשית על פני טופס 6130 (תצהיר על ביטול מכירת מקרקעין או הסכם להעברת מניות מקרקעין באיגוד) בקישור הבא.

על התצהיר האמור חייבים להיות חתומים 2 הצדדים המסכימים בכך כי העסקה מבוטלת.

אבל, במקרה של פסק דין מבית המשפט הקובע כי העסקה בוטלה, אפשר להגיש תצהיר באופן חד צדדי, בכפוף לסוג המקרה של פסק הדין ויש לצרף העתק ממנו לבקשה. כמו כן, ייתכן כי קיימים מקרים מיוחדים שגם בזכותם ניתן להגיש תצהיר חד צדדי.

טופס הבקשה הינו תצהיר והמשמעות כי הוא חייב להיות חתום ומאומת בידי עורך דין.

ככל שהמנהל שוכנע כי הביטול הוא אמיתי ולא מצג שווא, שומת מס שבח תבוטל והעסקה תבוטל לעניין מס שבח.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

מבחנים מנחים לביטול עסקה במקרקעין

קיימים כמה מבחנים שמנחים מנהל מיסוי מקרקעין בשיקוליו במתן אישור על ביטול עסקה:

 • האם נרשמו הזכויות במרשם של מוסד מוסמך והיכן (טאבו, חברה משכנת, רשות מקרקעי ישראל) או אצל רשם מוסמך של תאגיד, לפי העניין.
 • משך הזמן שעבר בין כריתת ההסכם לבין ביטולו.
 • סך התמורה שהתקבלה על חשבון מכירת הזכויות ובאילו מועדים.
 • האם רוכש הזכויות תפס או היה רשאי לתפוס חזקה בנכס.
 • גובה הפיצויים שיש לשלם בשל ביטול העסקה, ועל ידי איזה צד.
 • קיום של יחסים מיוחדים בין הצדדים (המוכר והרוכש).
 • היחס בין גובה הפיצוי המשולם בשל הביטול להפרש בין שווי זכויות בעת המכירה, לעומת השווי בעת ביטולה.
 • היחס בין גובה הפיצוי המשולם בשל הביטול לבין המס החסך על ידי הצדדים עקב הביטול.
 • תכונני מכירה עתידיים שהצדדים מתכוונים לבצע.

תשומת לב מיוחדת ניתנת לשאלה אם מדובר בדירת מגורים שחוייבה במס או בזכויות אחרות, מכיוון שמוכר החוייב במס שבח עלול לבטל את העסקה כדי לשוב ולמכור בפטוס ממס בתקופה מאוחרת יותר.

מידע נוסף

 • גופים מוסדיים אינם חייבים בהגשת התצהיר ומספיק למסור אישור רשמי מטעמם לביטול העסקה.
 • אם הצדדים פעלו בניגוד לתצהירם, המנהל יכול לתקן את השומה ולחייב אותם בתשלום מסים.
 • במקרה בו אחד הצדדים קיבל פיצוי, יש להודיע לפקיד השומה לצורך חיוב במס רווחי הון בגלל ויתור בתמורה על זכות תביעה.
 • אם לא בוטלה עסקה בעקבות הצהרה חד צדדית והמוכר דיווח על עסקה חדשה סותרת (בה אותו נכס נמכר על ידי המוכר לאחר) אז יוצאו שומות מס נוספות. אישורי מסים יונפקו רק אם שולמו המסים על העסקה החדשה ושולם מס שבח בשל אותו נכס בסכום הגבוה מבין 2 השומות לגבי העסקאות הסותרות. אלא אם כן קיים פטור ממס ואז הוא יינתן אם המוכר עומד שוב בתנאים.
 • אם שולם המס והעסקה בוטלה, ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס שבח.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963
 • הוראת ביצוע מס שבח מספר 26/92 מיום 12.11.1992 – ביטול מכירות לעניין חוק מס שבח מקרקעין
 • הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מספר 8/2008 מיום 27.08.2008 – ביטול עסקה הודעה חד צדדית

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil