חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הצגת מחירים על שירותים – זכות הצרכן וחובת העוסק

צרכן אשר מעוניין לרכוש שירותים מסויימים, צריך להכיר את זכותו ואת חובתו של העוסק בעניין הצגת מחירים על שירותים. מחירי שירותים מסויימים מאפשרים לצרכן לקבל מידע עוד בטרם הרכישה.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנוגע לזכות.

מהי הצגת מחירים על שירותים?

הצגת מחירים על שירותים היא הוראה חוקית המחייבת עוסק להציג לצרכן את המחירים של השירותים המוצעים על ידו. ההוראה מתייחסת לשירותים מסויימים בלבד.

זכות הצגת המחיר על שירות מאפשרת לצרכן לקבל מידע אודות מחיר השירות או לפני קבלתו מהעוסק. דבר המאפשר לו לבצע החלטה מושכלת לפני רכישת השירות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שמקבל שירות מסויים לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי, מעוסק במהלך עיסוקו או חלק מעיסוקו (כאשר עוסק הוא מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן) כמפורט להלן:

 • שירות מספרה – טיפול בשערות וכל שירות אחר הניתן במספרה.
 • שירות בבית אוכל – מכירה או הגשה של אוכל ומשקה. כאשר בית אוכל הוא כל מקום שבו מסופק בתמורה אוכל או משקה באותו מקום, למעט אולם אירועים.
 • שירות מכבסה – לרבות כביסה, ניקוי, ניקוי כימי, גיהוץ וצביעה של כבסים.
 • עינוג – עינוג ציבורי (הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים).

מי לא זכאי?

הוראות הצגת מחירים בעניין לא חלות על צרכן בעניין רכישת השירותים הבאים:

 1. שירות המיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל.
 2. שירות המפורטים כאן, ובתנאים הקבועים בהם:
  • שירותי מלונאות בישראל המוצגים בבית מלון והניתנים לתייר – ולפי ההוראות.
  • שירותי השכרת רכב מנועי לתייר, לנהיגה עצמית בישראל – ולפי ההוראות.

כללי הצגת מחירים על מוצרים

המחיר הכולל שחובה להציג על המוצרים ועל שירותים הוא מחיר הכולל את סך כל התשלומים עבור המוצר או השירות, וגם את כל המסים המוטלים עליהם או על מכירתם ואשר נגבים על העוסק, לרבות:

 • מס ערך מוסף, אגרות או תשלומי חובה.
 • כל תשלום אחר נלווה לרכישת אותו מוצר או שירות, בלי שלצרכן ניתנת אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה.

הוראות החוק מחייבות להציג את המחיר הכולל בלבד ורק במטבע ישראלי, וכך שהמיקום יהיה במקום הנראה לעין ובספרות ברורות וקריאות – במקום עסקו של העוסק בעד כל שירות שנותן או בעד עשייתו.

מימוש הזכאות

זכות הצרכן לקבלת מידע והצגת המחיר על השירות, לפי המפורט בכתבה זו, היא אוטומטית.

צרכן שראה כי עוסק הפר את ההוראות הכתובות לעיל בעניין הצגת מחיר ואופן הצגתם, רשאי להגיש תלונה אל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. הממונה רשאי להטיל על העוסק עיצום כספי בסך 22,000 ₪ (ואם אינו תאגיד – 7,000 ₪).

כמו כן, ניתן להגיש תביעה כנגד העוסק בבית משפט, באמצעות תביעה רגילה או תביעה קטנה, וניתן להטיל עליו מאסר או קנס בסך 87,600 ₪.

בית המשפט יכול לפסוק לטובת הצרכן פיצוי לדוגמה (ללא הוכחת נזק) בסך של עד 10,000 ₪.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

פרסום ונקיבה

עוסק לא רשאי לפרסם או לנקוב, במפורש או במשתמע, מחיר של שירות המוצע לצרכן, אלא אם כן הוא המחיר הכולל בלבד (לפי ההגדרה לעיל) ורק במטבע ישראלי (₪).

סייג להצגת המחיר

למרות חובת העוסק להציג את המחירים כאמור לפי ההוראות לעיל, עוסק רשאי במשך 7 ימים מיום שהוגדל או הופחת מס, אגרה או כל תשלום חובה אחר החל על המכירה, שלא לכלול במחיר המוצג את שיעור ההגדלה או ההפחתה.

זאת בתנאי שהוא יציין באופן בולט לעיל במקום העסק, כי המחיר אינו כולל את ההגדלה או ההפחתה.

כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר

בית מלון רשאי להציג בכל מקום שבו מוצג מחיר, מחיר לתייר הכולל לינה ושירותים נוספים אגב לינה, לאחר הפחתת המסים שתייר פטור מהם, במטבע חוץ, ובלבד שצוין במפורש ובאופן בולט לעין כי מחיר זה הוא לתייר בלבד.

מחיר לתייר בעבור לינה בבית מלון, יוצג ליד דלפק קבלת האורחים ובכל חדר והמחיר של שירותים נוספים, אגב לינה הניתנים לתייר, יוצג בכל מקום שבו הם ניתנים, לפי הענין.

הגדרת בית מלון, תייר ושירותים נוספים, לפי חוק המע"מ.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • תקנות הגנת הצרכן (הצגת מחירי שירותים), תשע"ב-2012
 • תקנות הגנת הצרכן (כללים בדבר הצגת מחיר של שירותי מלונאות לתייר), תשס"ה-2005

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil