הצגת מחירים על מוצרים – זכות הצרכן לקבל מידע

צרכן זכאי לקבל מידע על מחירי מוצרים והעוסק חייב לפעול לפי ההוראות בעניין הצגת מחירים על מוצרים ועל שירותים. הצגת המחיר מאפשרת לצרכן לקבל מידע על המחיר טרם הרכישה בפועל.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי הצגת מחירים על מוצרים?

הצגת מחירים על מוצרים היא הוראה חוקית המחייבת עוסק להציג על גבי הטובין (סחורה, מוצרים) או על גבי אריזתם את המחיר הכולל שלהם. מחיר שניתן לראות אותו בצורה ברורה על המוצר עצמו.

מטרת הצגת המחיר היא לאפשר לצרכן קבל מידע מלא בעניין עלות העסקה של רכישת המוצרים. מטרה זו עומדת בקנה אחד עם רצון הצרכן לבצע השוואת מחירים בין המוצרים.

בסיכמו של דבר, המחיר הוא מידע חיוני והכרחי לכל צרכן או קונה, מה שמאפשר לו לבצע החלטה מושכלת בעת רכישת המוצר.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. (כאשר עוסק הוא מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן).

מי לא זכאי?

הוראות הצגת מחירים בעניין לא חלות על צרכן בעניין רכישת נכס או שירות הבאים:

 1. נכס המיועד להימכר מחוץ לישראל, או שירות המיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל.
 2. נכס או שירות המפורטים כאן, ובתנאים הקבועים בהם:
  • שירותי מלונאות בישראל המוצגים בבית מלון והניתנים לתייר – ולפי ההוראות.
  • שירותי השכרת רכב מנועי לתייר, לנהיגה עצמית בישראל – ולפי ההוראות.

כללי הצגת מחירים על מוצרים

המחיר הכולל שחובה להציג על המוצרים ועל שירותים הוא מחיר הכולל את סך כל התשלומים עבור המוצר או השירות, וגם את כל המסים המוטלים עליהם או על מכירתם ואשר נגבים על העוסק, לרבות:

 • מס ערך מוסף, אגרות או תשלומי חובה.
 • כל תשלום אחר נלווה לרכישת אותו מוצר או שירות, בלי שלצרכן ניתנת אפשרות מעשית לוותר עליו במסגרת העסקה.

הוראות החוק מחייבות להציג את המחיר הכולל בלבד ורק במטבע ישראלי, וכך שהמיקום יהיה במקום הנראה לעין, בספרות ברורות וקריאות.

למרות האמור מקודם, לגבי המצרכים הבאים, ניתן להציג את המחירים באופן המצויין לצידם, ולא על גבי המצרך עצמו או על גבי אריזתו, וזאת בתנאי שהצגת המחיר כאמור נראית לעין, ברורה וקריאה בדרך המאפשרת לכל אדם לדעת את מחיר המצרך:

שם המצרךאופן הצגת מחיר
ירקות או פירות טריים בתפזורתהצבת שלט על המצרך או מעליו, או הצמדת תוית למדף שמתחת למצרך שאליו היא מתייחסת, שעליו מצויין המחיר ל-1 ק"ג
פיצוחים או פירות מיובשים בתפזורתהצבת שלט על המצרך או מעליו, או הצמדת תוית למדף שמתחת למצרך שאליו היא מתייחסת, שעליו מצויין המחיר ל-100 גרם
מצרכי מזון שלבקשת הצרכן ניתן לגביהם שירות של חיתוך או פריסה, או הנמכרים לפי יחידת מידה (כגון: גבינות, חמוצים, סלטים, נקניק, ממתקים, חלבה, עוגיות, עוגה, דברי מאפה וכיו"ב)הצבת שלט על המצרך או מעליו, או הצמדת תוית למדף שמתחת למצרך שעליו יוצג המחיר

המחיר ל-1 ק"ג, ל-1 ליטר, או ל-1/10 של אותה יחידת מידה, לפי הענין
מצרכים שאינם מזון ושניתן לגביהם לבקשת הצרכן שירות של חיתוך או שקילה (כגון: בדים, חבלים, מסמרים, כבלים, חוטי חשמל, קוסמטיקה וכיוצא בכך)הצבת שלט על המצרך או מעליו, או הצמדת תוית למדף שמתחת למצרך שעליו יוצג המחיר

המחיר ל-1 ק"ג, ל-1 מ' או למטר ריבוע, או ל-1/10 של אותה יחידת מידה, לפי הענין
סוגי לחם שלגביהם נקבע מחיר מרבי ואשר נמכרים ביחידות בודדות בלי אריזההצמדת תוית לחזית המדף שעליו מונח הלחם מתחת לסוג הלחם שאליו מתייחס המחיר, ובתנאי שלכל סוג של לחם ייקבע שטח מכירה מוגדר ותחום
חלב או שוקו, מפוסטר, טרי או עמידהצמדת תוית למדף שמתחת למצרך אליו מתייחס המחיר; לגבי תוצרת חלב ניגרת המונחת בתוך מקרר ואין אפשרות להציג את המחיר על המדף עצמו, ניתן להציגו על שלט אשר ייתלה או יוצג בסמוך למקרר
ביצים במגשים פתוחיםהצבת שלט, שעליו מצויין המחיר לביצה אחת לפי גודלה, מעל המגשים או על ידי הצמדת תוית לדף שמתחת למגשים
מצרכים מסוג אחד שאינם ארוזים, המוצגים למכירה בתפזורת בתוך מכל ומחירם אחיד ומתייחס ליחידה בודדת (כגון: עטים, עפרונות, מחקים, מוצרי סדקית וכיוצא באלה, אך למעט מוצרי טכסטיל והנעלה)תוית או שלט צמוד למכל בו הם מונחים או בסמוך אליו
מצרכים הנמכרים מאחורי הדלפק מתוך המלאי ולצרכן אין גישה אליהם (כגון: חלקי חילוף וכיוצא באלה)העמדה על הדלפק של קטלוג מחירים לעיון הצרכן
מצרכים הנמכרים מתוך מכונות אוטומטיותהצגת מחיר של כל מצרך על חזית המכונה
בעלי חיים, פרחים, עציציםהצבת שלט בבית העסק ובו פירוט המחירים
עיתונים יומיים המודפסים בחוץ לארץהצגת מחיר מעל או ליד המצרך
מצרכים שניתן להציג את מחירם באופן המוצג לגבם

מימוש הזכאות

זכות הצרכן לקבלת מידע והצגת המחיר על המוצר, לפי המפורט לעיל ומטה בכתבה זו, היא אוטומטית.

צרכן שראה כי עוסק הפר את ההוראות הכתובות לעיל בעניין הצגת מחיר ואופן הצגתם, רשאי להגיש תלונה אל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. הממונה רשאי להטיל על העוסק עיצום כספי בסך 22,000 ₪ (ואם אינו תאגיד – 7,000 ₪).

כמו כן, ניתן להגיש תביעה כנגד העוסק בבית משפט, באמצעות תביעה רגילה או תביעה קטנה, וניתן להטיל עליו מאסר או קנס בסך 87,600 ₪.

בית המשפט יכול לפסוק לטובת הצרכן פיצוי לדוגמה (ללא הוכחת נזק) בסך של עד 10,000 ₪.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

המחיר המחייב

המחיר המחייב את הצרכן הוא המחיר המוצג עליהם לפי ההוראות, גם אם המחיר של המוצרים בקופה בתשלום גבוה יותר מהמחיר המוצג על המוצר.

אם הייתה אי התאמה בין המחיר המוצג על התוית, השלט או המצרך, ובין המחיר בקופת העסק, הצרכן ישלם את המחיר הנמוך מביניהם, ובלבד שהצרכן קנה את המצרך בכמויות סבירות לצורך שימוש עצמי.

פרסום ונקיבה

עוסק לא רשאי לפרסם או לנקוב, במפורש או במשתמע, מחיר של מוצר המוצע לצרכן, אלא אם כן הוא המחיר הכולל בלבד (לפי ההגדרה לעיל) ורק במטבע ישראלי (₪).

סייג להצגת המחיר

למרות חובת העוסק להציג את המחירים כאמור לפי ההוראות לעיל, עוסק רשאי במשך 7 ימים מיום שהוגדל או הופחת מס, אגרה או כל תשלום חובה אחר החל על המכירה, שלא לכלול במחיר המוצג את שיעור ההגדלה או ההפחתה.

זאת בתנאי שהוא יציין באופן בולט לעיל במקום העסק, כי המחיר אינו כולל את ההגדלה או ההפחתה.

דבר זה מאפשר לעוסק לעדכן את המחירים במקום העסק לפי שיעור ההפחתה או ההגדלה כאמור.

מכירה במבצע הוזלה

מצרכים המוצעים למכירה במבצע הוזלה או במכירה מיוחדת לתקופה שלא עולה על 35 ימים, כך שבתקופה זו המחיר שלהם נמוך מהמחיר הרגיל המוצג על גבי המצרך, ניתן להציג את המחיר הנמוך על ידי שלט או תוית מדף שיהיה בסמוך למצרכים, ושעליו יפורטו המחיר הנמוך והמחיר הרגיל.

מידע נוסף

 • חובת הצגת מחירים כאמור כתבה זו לעיל, חלות גם על מוצרים המוצגים על ידי בית העסק לראווה בכל דרך שהיא, באופן הנותן יסוד להניח כי המוצרים או דומים להם, מוצעים למכירה על ידי העוסק לצרכן.
 • הוראות החוק קובעות גם חובת הצגת מחירים על שירותים מסויימים.
 • תווית של מדף תחתון שעליו מונחים מצרכים תהיה מוטית כלפי מעלה.
 • שלט או תוית המשמשים להצגת מחיר יהיו במידות כאלו שהדפסת הפרטים עליהם תהיה באותיות ובספרות ברורות לעין ובגודל שיאפשר קריאתם או זיהויים ללא מאמץ.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • תקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), תשנ"א-1991

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil