חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ועד בית (נציגות הבית המשותף) – מה תפקידו, איך בוחרים ומידע נוסף

ועד בית הוא אחד הגורמים החשובים בניהול הבית המשותף, שאחראי על הניהול והתחזוקה ומשמש בתור גוף שיכול להתקשר עם גופים נוספים. לכל בניין משותף צריך להיות ועד בית.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מה זה ועד בית?

ועד בית או כפי שמכונה בחוק "נציגות הבית המשותף" הוא גוף שמנהל את ענייני הבית המשותף. ועד הבית צריך לדאוג לניהול השוטף של הבית המשותף ואחזקה תקינה של הרכוש בבית המשותף לרבות על ידי תיקונים ועבודות תחזוקה.

כל בית משותף כולל את הרכוש המשותף כמו המעלית, חדר המדרגות, הלובי, מחסנים, חניות, מערכות מים וחשמל ועוד. רכוש זה חייב להיות מנוהל באופן תקין לשם השימוש השוטף וכן כדאי לשמור על ערך הדירות. מבין עבודות התחזוקה הם ניקיון, גינון, אחזקת מעליות, אחזקת חדר משאבות וגנראטוב ועוד.

לכל בית משותף חובה שיהיה ועד בית לשם ביצוע העבודות הללו. במידה ואין כזה, המפקח על הבתים המשותפים רשאי לקבוע מיוזמתו מי יהיה ועד הבית בבניין, ולרבות החלטה בעניין השכר של הנציגים. יחד עם זאת, פעילות הוועד היא בגדר התנדבות ואינה בגדר של מחוייבות חוקית ולא ניתן לכפות על בניין כזה או אחר בכך.

אוכלוסיית יעד – מי יכול להיות ועד בית?

ועד בית מונה בין אדם אחד לבין 5 אנשים, בהתאם לסוג המורכבות בניהול הבית ובהתאם לגודל הבניין המשותף. החוק אינו קובע באופן מפורש תנאים מקדימים שרק מי שעונה עליהם, יכול להיחשב כך.

כלומר, כל בעל דירה בבניין משותף, אדם אשר גר בו, יכול להיות ועד הבית בו ואף מומלץ כי חלוקת הנטל להיות ועד בית, תתחלק בין כל הדיירים, כך שכל אחד יהיה כזה. במקרה שגר שוכר דירה, הוא יכול להיות גם ועד בית ולקבל החלטות בשם בעל הדירה, אם בעל הדירה הסכים לכך.

מהם תפקידי ועד הבית?

ככתוב לעיל, לנציגות יש תפקידים רבים בבניין כמו:

 • גביית דמי ועד הבית – הועד אחראי על גביית כסף מהדיירים עבור הניהול והתחזוקה.
 • ניהול ותחזוקה של הבית והרכוש המשותף – דאגה לכל העניינים הקשורים לבניין כמו ניקיון, גינון, תחזוקת מעליות, תחזוקת מערכות מים וחשמל ועוד.
 • התקשרות עם נותני שירותים – הועד יכול להתקשר עם גורמים נוספים ולפקח עליהם. כמו למשל גנן, מנקה, חשמלאי, אינסטלטור, חברת ניהול ואחזקת מבנים ועוד.
 • מורשה בעלי הדירות – הועד יכול לשמש בתור מורשה בהתנהלות מול נושאים נוספים מעבר להתקשרות עם אחרים, כמו למשל אחריות על טיפול בעניינים הקשורים לעירייה, נושאים מול הקבלן, הליכים משפטיים וכדומה.
 • תשלום לספקים – ועד הבית מוסמך גם לשלם לספקים השונים תשלומים ושכר.
 • ניהול ספרים – הועד צריך לנהל את כל ההכנסות וההוצאות של הבניין המשותף ולנהל זאת לפי סדר היום הרגיל. כמו גם, מתן קבלות על קבלת תשלום מהדיירים ושמירה של חשבוניות וקבלות מספקים.
 • פתיחה וניהול חשבון בנק – הועד נדרש לנהל חשבון בנק משותף לשם העבודה השוטפת.
 • דוחות כספיים – יש לנהל דוח כספי תקופתי של כל 6 חודשים בענייני הכספים.
 • הודעה על אסיפה כללית – הועד נדרש מיוזמתו להודיע על אסיפה כללית רגילה שמתקיימת בכל שנה.

דמי ועד בית

לשם הניהול השוטף והתקין של הבניין המשותף, כל הדיירים חייבים לשלם תשלום. התשלום בגין עליויות הניהול והתחזוקה של הבית המשותף והרכוש המשותף מכונה דמי ועד בית.

לרוב, התשלום מתחלק באופן שווה בין הדיירים והוא נועד לכסות את כל העלויות של התחזוקה והניהול ואף השארת כספים לצורך תחזוקה תקופתית כגון שיפוצים וכך הלאה.

בחירת ועד בית – איך בוחרים?

עם רישום הבניין בפנקס הבתים המשותפים, המפקח על רישום מקרקעין נבחרת נציגות זמנית לאותו בניין, עד לבחירה ראשונה לפי התקנון שחייבת להתקיים תוך 3 חודשים מיום הרישום בפנקס. הנציגות מורכבת לפי המלצת בעלי הדירות שביקשו את הרישום, ואם אין המלצה כזו – לפי החלטת המפקח מבין בעלי הדירות או אחרים שלא בעלי דירות.

בהמשך, ניתן לבחור ועד בית בכל פעם שיש אסיפה כללית רגילה של בעלי הדירות.

כלומר, יש לקבוע אסיפה כללית בה ידונו עניינים הקשורים לדרכי הניהול של הבית והרכוש המשותף. באסיפה הכללית, בעלי הדירות קובעים ומצביעים בעד ונגד בהחלטות שונות ולרוב על ידי בחירת ועד הבית.

כאמור, ועד הבית צריך למנות בין חבר אחד לבין 5 חברים. במידה ויש יותר מחבר אחד, יש למנות נציג אחר בתור הגזבר – זה שגובה ומקבל את דמי הוועד.

משך זמן הכהונה

תקופת הכהונה של ועד הבית היא עד לבחירת ועד אחר באסיפה כללית רגילה לאחר מכן. כל עוד לא נבחר ועד בית אחר – אז הועד הקיים נותר על כנו.

החלטות ועד בית

החלטות ועד הבית משפיעות על כל הדיירים בבניין. קבלת ההחלטות בתוך הועד עצמו חייבות להיות ברוב קולות. במקרה שיש הצעות שקולות, ההצעה נדחית.

החלפת ועד בית

כאמור לעיל, החלפת הועד נעשית על ידי אסיפה כללית הבאה, אולם ניתן להחליף את הועד, לשנות את הרכבה או להשלים אם מספר חבריה ירד מכל סיבה שהיא על ידי אסיפה כללית שלא מן המניין.

אסיפה כזו צריכה להתקיים בהקדם אפשרי, אך אם מספר החברים ירד מהכמות שנקבעה, יש לקיים את האסיפה תוך 10 ימים כדי להשלים את מספר החברים החסר.

העדר נציגות הבית המשותף

במידה ובבניין אין ועד בית או במידה והבניין ללא ועד בית פעיל – הדיירים יכולים לפנות אל סניף האגודה לתרבות הדיור הקרוב למקום המגורים ומנהל הסניף יכול לסייע לדיירים בבחירת ועד הבית ואף בהדרכה לגבי פעילותו.

בנוסף, כל אחד מדיירי הבית המשותף יכול לפנות ללשכת המפקח על רישום המקרקעין, שיחליט על מינוי אדם אחר שלא מתוך בעלי הדירות לשם ניהול הבית המשותף.

האם חברת ניהול ואחזקה יכולה להיות ועד בית?

לא! חברת ניהול ואחזקה אמנם יכולה לעשות את רוב התפקידים של ועד הבית. יחד עם זאת, החברה צריכה להיות מפוקחת על ידי גורם שידאג לוודא כי היא פועלת כהוגן – וזה אחד התפקידים של ועד הבית בבניין.

מה עוד חשוב לדעת?

 • במקרה שדייר פועל שבניגוד להוראות החוק, לרבות פגיעה בבית המשותף או אי תשלום דמי ועד – הנציגות יכולה לתבוע אותו.
 • במקרה שיש תיקונים שיכולים לפגוע בדירתו של דייר, הנציגות חייבת לטפל בעניין.
 • במידה וועד הבית מעסיק עובדים כמו מנקה, גנן או אדם מתחזק, עליו לשלם את כל ההוצאות כמו מעסיק ולרבות דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, פנסיה חובה, מס הכנסה, פיצויי פיטורים, דמי הבראה ועוד.

הוראות חוק רלוונטיות

 • חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil