חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שימוע לפני פיטורים – מהי החובה ואיך נערכים מראש? [מדריך]

קבלת הודעה על פיטורין ממקום העבודה, עשויה להיות הודעה לא נעימה לעובד שכיר, גם כאשר נערך הליך שימוע לפני פיטורים. עובד צריך לדעת מדוע חלים הפיטורים ומה אפשר לעשות על מנת לתקן את המצב, אם בכלל.

יש כמה זכויות לעובדים החל מההתקבלות לעבודה, במהלך תקופת העבודה וכן לקראת סיום העסקה. אחד מהם היא הודעה מוקדמת לפני פיטורים שמטרתה, בין היתר, לסייע לעובד באיתור עבודה חדשה. זכות נוספת היא השימוע, שהכתבה הזו תתמקד בה, כאן נסביר לעובד מהו שימוע, מה עושים לפני, מהן הזכויות ועוד.

מה זה שימוע לפני פיטורים?

כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד ממקום העבודה, הוא נדרש להודיע לו על כך מראש באמצעות הליך שנקרא הודעה מוקדמת לפני פיטורים. אולם אין זה מספיק, לפני ההליך הזה, המעסיק מחויב לבצע הליך נוסף שנקרא שימוע לפני פיטורים (או פיטורין).

זכות השימוע היא זכות בסיסית וחשובה ביותר של כל עובד המקנה זו הזדמנות להשמיע את דבריו ולנסות לשכנע את המעסיק לא לפטר אותו, וזאת עוד לפני ההחלטה הסופית של המעסיק לפטר את העובד. בהמשך לכך, המעסיק מחויב לשמוע את הטענות של העובד מתוך כוונה לבדוק את הטענות הללו ולייחס לכך חשיבות ולא רק כדי לצאת בידי חובה.

חשוב לציין כי עצם השימוע הוא לא תוצאה של חקיקה, והמילה לא קיימת בחוק הודעה מוקדת לפיטורים ולהתפטרות. למעשה, החובה לבצע שימוע חלה מכוח פסיקות של בית הדין לעבודה וזאת כחלק מהזכויות של עובדים במגזר ציבורי מתוקף הסכים קיבוציים שונים.

עם הזמן, הזכות של שימוע לפני פיטורין הועתקה מהמגזר הציבורי (עובדי מדינה) אל המגזר הפרטי. עד שהיום הזכות היא למעשה זכות מחייבת שהמעסיק מחויב לפעול לפיה.

מתי חייבים לערוך שימוע לפני פיטורים?

תמיד כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד, הוא נדרש לבצע שימוע. אין זה משנה מהן הסיבות לכך (יפורטו בהמשך) כדוגמה בגלל צמצומים בעבודה, מצב כלכלי לא טוב, פחות הזמנות, סגירת מפעל או העברתו למקום אחר או סיבה אחרת.

גם במקרים שונים הקשורים לעובד עצמו כאשר היו הפרות חוזרות ונשנות של הסכם העבודה מצד העובד ואפילו במקרים קשים יותר ומסובכים כמו גניבה במקום העבודה ואחרים.

סיבות לשימוע לפני פיטורין

על מנת לפטר את העובד, צריכה להיות סיבה אמיתית ומשמעותית מדוע לבצע זאת. על המעסיק להימנע ככל שניתן מביצוע פיטורין ללא בדיקות או סיבות אמיתיות. קיימות מגוון רחב של סיבות לשימוע והן:

 • חוסר אחריות או מקצועיות של העובד.
 • עבודה שלא לפי נהלי החברה.
 • תפקוד לקוי במהלך העבודה.
 • איחור לעבודה או יציאה לפני הזמן.
 • תום תקופת חוזה.
 • קשיים כלכליים של מקום העבודה.
 • סגירת מקום העבודה או העברתו למקום אחר.
 • החלפת בעלים של מקום העבודה.
 • פעולות של העובד שלא מזכות אותו בפיצויים.
 • שימוע עקב צמצומים.
 • סיבות נוספות, בתנאי שהן לגיטימיות.

כמובן, שלפני מתן הודעה על שימוע, המעסיק נדרש לשלוח התראה או להודיע לעובד על ההתנהלות שלו במקום העבודה. כך שהשימוע יהיה שלב שהוא המוצא האחרון.

כמובן, אסור למעסיק לפטר עובד בשל אפליה או תוך כדי פגיעה בחוקים, תקנות, הסכמים קיבוציים, או צוי הרחבה שונים. לדוגמה: עובדת בחופשת לידה, עובד במילואים וכד'.

מהם הכללים לביצוע הליך שימוע לפני פיטורים תקין?

על מנת ששימוע כזה יהיה חוקי ותקף, חייבים להתקיים כמה דברים:

 • הודעה על שימוע – חובה לספק לעובד זימון לשימוע בכתב ומראש תוך זמן סביר כך שהעובד יוכל להתייחס למידע.
 • פירוט הסיבות – במסמך חובה לציין את הסיבות שבגינם העובד מועמד לפיטורים. יש לציין הפרות ואירועים ספציפיים ולא די בכך לספק הפרות כלליות או נתונים כלליים.
 • עיון במידע – על המעסיק לעיין במידע ובכל המסמכים שהמעסיק מסתמך עליהם על מנת שהעובד יוכל להתייחס לאותם אירועים בעת השימוע בפועל.
 • השמעת טענות – במהלך השימוע עצמו המעסיק מחויב לספק הזדמנות שווה לעובד על מנת שהוא יוכל להשמיע את דבריו לעניין פיטוריו.
 • שימוע בפני גורם ללא דעה קדומה – השימוע צריך להיות מבוצע על ידי גורם שאינו בעל דעה קדומה על העובד או על המצב.
 • נכונות לפתיחות ולבדיקת המידע – מעסיק מחויב לשמוע את הטענות של העובד מתוך כוונה אמיתית לבדוק את המידע שנאמר על ידי העובד ולא רק על מנת לצאת בידי חובה לאחר שהתקבלה החלטה כבר.
 • מתן הודעה על פיטורים – מכיוון שמעסיק צריך לבחון את דבריו העובד, הודעה על פיטורים במהלך השימוע או תוך זמן קצר, עלול להצביע כי המעסיק לא שקל ברצינות את דברי העובד.
 • זכות להיות מיוצג – העובד זכאי להיות מיוצג על ידי עורך דין במהלך השימוע.
 • עריכת פרוטוקול – חלה החובה לתיעוד הדברים שנאמרו במהלך דיון השימוע.

אם זה לא מספיק, לפני ההחלטה על פיטורים המעסיק נדרש להתייחס על כמה פרטים נוספים של העובד והם הגיל של העובד, הוותק שלו במקום העבודה, המצב הכלכלי של העובד וכן המצב האישי.

דחיית מועד השימוע

האם אפשר לדחות שימוע? ובכן.. אם אחד או יותר מהכללים לעיל לא בוצעו, יש לשלוח בכתב אל המעסיק בקשה לדחיית מועד השימוע ולציין את הסיבה לכך, לדוגמה: ניתנה התראה קצרה מדי, שימוע מהיום למחר, לא הועברו נימוקים לפיטורים וכד'.

מומלץ לשלוח מכתב מנומק המפרט את הפגמים בזימון לשימוע ושנשקלים סעדים לפיטורי העובד. המכתב יכול לסייע רבות ולעיתים אף בביטול הליך השימוע. כמובן, אפשר להיעזר בעורך דין, ועד עובדים (נציגות), או אפילו ללא סיוע.

ויתור על שימוע

למרות שהמילה שימוע נשמעת מפחידה (במיוחד כאשר שומעים אותה בהקשרים פליליים), היא למעשה זכות בסיסית של העובד ולפיכך היא החובה של המעסיק (לא זכות המעסיק).

מפני שזוהי זכות של העובד, הוא יכול לוותר עליה. למעשה, כאשר עובד בוחר שלא להגיע לשימוע ללא סיבה מהותית שלא מאפשרת את הגעתו, ו/או, אינו מגיש את טיעוניו בכתב כאשר מגיע לדיון השימוע, הרי שיראו בכך כאילו הוא מוותר על זכותו להשמיע את דבריו בעניין הפיטורים וההחלטה תתקבל ללא שהעמדה שלו תישמע.

תיעוד שיחת השימוע

האם אפשר להקליט את הליך השימוע? זו שאלה טובה. למעשה, המעסיק מחויב בביצוע פרוטוקול אשר מציין את הדברים שנאמרו בדיון.

עבור עובד, מומלץ ואף רצוי להקליט את שיחת השימוע, כך שזו תהיה ראיה לעצם השימוע, האם בוצע באופן תקין או שלא.

פיטורים ללא שימוע או שימוע לא תקין

מעסיק שפיטר את העובד ללא עריכת שימוע או שהשימוע נערך באופן לא תקין, פותח את הדלת בפני העובד להגיש תביעה נגדו בבית הדין לעבודה.

עובד יהיה רשאי לבקש מבית הדין לבטל את הפיטורים ולקבל צו מניעה לפיטורים. כך שגם אם העובד כבר פוטר והתקבל הצו, הוא יהיה זכאי לחזור למקום העבודה.

בנוסף, עובד רשאי לתבוע את המעסיק בגין פיטורים לא בהליך לא תקין ולדרש קבלת פיצוי כספי. הפיצוי בדרך כלל מבוסס על פי השכר של העובד במכפלת מספר חודשי עבודה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil