חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

יתרות מטבע חוץ (מט"ח) של בנק ישראל

לא פעם שומעים בתקשורת כי בנק ישראל קנה דולרים או מכר דולרים, הכוונה כאמור היא לעניין יתרות מטבע חוץ (מט"ח) של בנק ישראל. מדובר על אחד מתפקידי הבנק להחזיק בהם.

הכתבה הזו כלכלית בעיקר ומספקת מידע, הגדרה והסבר בנושא.

מה זה יתרות מטבע חוץ (מט"ח) של בנק ישראל?

יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל (או המדינה ליתר דיוק) הן סך הרזרבה במטבע חוץ שיש למדינת ישראל לצורך שימוש למטרות המשק הישראלי. מטבע חוץ כאמור הוא כל מטבע שאינו ישראלי, אלא של מדינה אחת או לפי ההגדרה שטרי כסף או מעות שהם הילך חוקי במדינת חוץ ואינם הילך חוקי בישראל.

החוק מחייב את בנק ישראל, שהינו הבנק המרכזי היחידי של ישראל בהחזקה ובניהול של יתרות המט"ח (באנגלית: "Foreign exchange reserves") וכן בהסדרת שוק מטבע החוץ ולרבות פרסום שערי מט"ח וגם שער חליפין יציג.

כדי לתמוך בכלכלה ולנהל את שערי החליפין של מטבעות החוץ בישראל, הבנק מנהל את יתרות המט"ח על ידי קניה או מכירתם בהתאם לצורך ולפי החלטת הועדה המוניטרית בבנק ישראל.

מהן המטרות של יתרות מטבע חוץ (מט"ח)?

מדינות רוכשות מטבעות חוץ על ידי בנקים מרכזיים לצורך כמה תפקידים:

  • מימון פירעון חוב של המדינה.
  • מימון הוצאות חריגות של הממשלה על יבוא בשעת חירום.
  • אספקת נזילות במקרה של משבר פיננסי.
  • מיתון ההשפעה של תנועות הון על ידי תושבי ישראל לחו"ל או תושבי חוץ לישראל, שעלול לפגוע ביציבות בשווקיים.
  • שמירה על שער חליפין בשיווי משקל, כך שימנע פגיעה בייצוא על ידי יצואנים או בייבוא על ידי יבואנים.

יתרות המט"ח הן מקור נזילות במטבע חוץ חשוב שיש למשק שעונה על התפקידים לעיל. אך לא די בכך, רמה נכונה של יתרות מטבע חוץ מפחיתה את הסיכון של המשק, תורמת לשיפור דירוג האשראי של ישראל בעולם, ואף מסייעת למשק לקבל אשראי בריבית סבירה.

ניהול יתרות מטבע החוץ

בנק ישראל אינו רק רוכש או מוכר מט"ח, ואינו רק מחזיק בהם. הבנק נדרש לנהל אותם לפי המטרות כאמור לעיל. הגישה של בנק ישראל בניהול היתרות מתבססת על 3 היעדים:

  • שמירה על נזילות גבוהה.
  • מזעור סיכונים פיננסיים וסיכוני אשראי שונים.
  • שמירה על כוח הקניה של היתרות, והשגת תשואה נאותה על ההשקעה.

לפיכך, היתרות מושקעות בנכסים פיננסיים סחירים עם אופק השקעה ממוצע קצר יחסית ועם סיכון נמוך ככל הניתן.

גובה יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל

להלן נתונים אודות סך היתרה של מטבע החוץ בבנק ישראל (במיליוני דולרים):

מידע נוסף

  • בנק ישראל שומר לעצמו את האפשרות להתערב בשוק המט"ח במקרה של תנודות חריגות שאינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים, או כאשר השוק אינו מתפקד כראוי.

חקיקה ופסיקה

  • חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil