חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דירוג האשראי של ישראל – מהו הדירוג העדכני ואיך מחושב?

דירוג האשראי של ישראל הוא אחד המדדים העיקריים של מדינת ישראל מול מדינות אחרות והוא משפיע על המשק כולו בישראל כולל משקי הבית והחברות. דירוג אשראי של מדינה מסייע למשקיעים להבין עד כמה למדינה יש יכולת לפרוע את חובותיה בעת הנפקת אגרות חוב ממשלתיות.

מטרת הכתבה להסביר את כל המידע הדרוש על דירוג אשראי מדיני / ממשלתי בישראל.

דירוג האשראי של ישראל – נתונים עדכניים

אלו הם הנתונים העדכניים ביותר:

S&PFitchMoody's
AA- יציבA+ יציבA1 יציב
דירוג האשראי של ישראל

מהו דירוג האשראי של ישראל?

דירוג אשראי של ישראל, הוא דירוג אשראי של מדינה / ממשלה והוא למעשה מעריך את יכולת החזר ההלוואות של ישראל בעת הנפקת אגרות חוב ממשלתיות וקובע את הריבית בעת ההנפקה. ככל שדירוג האשראי גבוה יותר – כך יותר סיכויים שהמדינה תפרע את ההתחייבויות שהיא נטלה ולכן גם הריבית הניתנת היא נמוכה. כך למעשה, הממשלה יכולה לממן את הוצאותיה בריבית נמוכה עוד יותר.

הסיבה לדירוג אשראי הוא שכן השקעה באגרות חוב כרוכה ב-2 סיכונים עיקריים: אי פירעון וכן הפסד הון מירידת ערך האג"ח בשוק. אג"ח במטבע מקומי הסיכון לחדלות פירעון החוב הוא נמוך שכן המדינה יכולה להדפיס כסף, הסיכון במקרה זה הוא ירידה בערך אגרת החוב עקב הנפקה מוגברת או כתוצאה מאינפלציה – מה שעלול להביא לשחיקת הערך הריאלי של האג"ח. אג"ח במטבע חוץ כולל בתוכו סיכון אי פירעון בשל אי היכולת להדפיס כסף להחזר החוב.

אגרות החוב של ממשלת ישראל נסקרות על ידי חברות דירוג אשראי בינלאומיות שהן מדרגות מדינות אחרות ואף תאגידים עסקיים. החברות עוקבות אחר הגופים המנפיקים אג"ח, סוקרות אותם, מפרסמות נתונים של שמהוות בסיס להערכת הנתונים וכן מפרסומת את הדירוג עצמו. החברות הן: Standard & Poor's (במקוצר: S&P), פיץ' (Fitch) וכן מודי'ס (Moody's).

חברות הדירוג פועלות לפי סולם דירוג, כך שככל שהוא מתקרב AAA כך הסיכון נמוך יותר וככל שהוא מתקרב ל-C או D כך הסיכון גדול יותר. כמו כן, החברות מפרסמות תחזית לשינוי הדירוג המהווה אינדיקציה למגמת התפתחות עתידית, התחזיות הן חיובית, יציבה או שלילית.

איך נקבע דירוג האשראי של ישראל?

חברות דירוג האשראי בוחנות נושאים שונים הקשורים של המדינה, לרבות המדדים הכלכליים שלה וגם אינדקטורים אחרים. אלו ההיבטים שהן בודקות:

  • מאפייני החוב – הגודל היחסי ומבנה החוב וגם מידת הנזילות של הממשלה משפיעים על יכולה להחזיר את החוב או למחזר אותו. המדדים הנבדקים: יחס חוב תוצר, משקל החוב החיצוני בכל החוב, הוצאות ריבית ביחס לתוצר ולהכנסות המדינה, יחס יתרות מט"ח – חוב קצר מועד, סכום יתרות המט"ח, משך חיים ממוצע לפדיון החוב.
  • מאפייני המשק – המשק נושא בעיקר נטל מימון הוצאות של הממשלה ולכן לחוסן יש השפעה ישירה על יכולת ההחזר. המדדים הנבדקים: תוצר מקומי גולמי (או לאומי), תוצר לנפש, שיעור צמיחת התוצר, התפלגות ענפית ומשקל היצור התעשייתי.
  • סחר החוץ – לפעילות הסחר ותנועות ההון יש השפעה על מקורות המט"ח המשפיע באופן ישיר על יכולת ההחזר. המדדים הנבדקים: פתיחת המשק לסחר ולתנועות הון, מאזן תשלומים, יחס חוב – יצוא, יחס עלות מיחזור החוב – יצוא, שערי חליפין נומינלי וריאלי.
  • סביבה מוניטרית – משפיעה באופן ישיר על תשואת המשקיעים באג"ח מטבע מקומי. המדדים הנבדקים: שיעור האינפלציה והיעד, שער הריבית המקומי, כמות הכסף, היקף אשראי.
  • תקציב הממשלה – המאזן התקציבי משפיע על נטל החוב הממשלתי ועל הסיכון באי פירעון. גירעון מחייב את הממשלה לגייס עוד הון מה שמביא לעלייה בעודפי היצע, עלייה בתשואה וירידה במחיר האג"ח. המדדים הנבדקים: הכנסות והוצאות ממשלה, יחד גירעון – תוצר, תוואי הגירעון, יחס הוצאות ממשלה – תוצר, יחס חיסכון – תוצר.
  • מאפיינים פוליטיים פנימיים – מבנה המערכת הפוליטית והיציבות הקואליציונית משפיעים על שמירה על תקציב מאוזן והימנעות מהזרמת כספים. המדדים הנבדקים: גודל קואליציה, תמיכה ציבורית בממשלה, עמידה בפני שנת בחירות.
  • מאפיינים פוליטיים חיצוניים – מבנה היציבות הפוליטית בזירה הבינלאומית עשוי להשפיע על הסביבה המוניטרית. הממדים הנבדקים: יציבות בזירה הבינלאומית, מלחמה, יציבות בטחונית.

חשיבות דירוג האשראי של ישראל

דירוג האשראי של ישראל הוא חשוב מאוד, לא רק תנאי האשראי שהממשלה יכולה לגייס – גובה החוב וגובה הריבית, אלא גם השפעה באופן ישיר על מנפיקים אחרים במשק כמו בנקים, חברות וגופים ציבוריים. כמו גם, הדירוג יותר תקרה שתחתיה נמצאים דירוגי האשראי של הגופים האחרים.

הסיבות לכך הן:

  • דירוג אשראי של מדינה מעיד על המצב המקרו כלכלי של המשק שבו החברות פועלות ולכן לדבר זה יש השפעה על החלטת משקיעים זרים אם לפעול באותה מדינה.
  • במקרה בו המדינה נותנת ערבות לחוב של חברות ממשלתיות במשק, הסיכון שלהן נגזר באופן ישיר מהסיכון של המדינה.
  • ריבון יכול מתוקף חוק להטיל הגבלות מטבע על התושבים, כך שהוא הופך להיות מונופול בתחום הכנסות ממט"ח באותה מדינה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil