חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיקדון אישי לחייל משוחרר (ולמסיים שירות לאומי-אזרחי) – מתי מותר למשוך ומהו הסכום?

חייל משוחרר שסיים שירות סדיר (לרבות משטרה, שירות אזרחי-לאומי ועוד) זכאי לקבל פיקדון אישי לשימוש למטרות רבות. בשנים הראשונות, ניתן לממש את הפיקדון למקרים מסויימים ולאחר מכן לכלל המקרים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות והסכומים.

עדכון: בתקופת נגיף הקורונה, אפשר למשוך את הכספים לכל מטרה ב-5 השנים הראשונות.

למידע נוסף: מימוש חלק מהפיקדון האישי לכל מטרה לחיילים משוחררים (פיקדון קורונה)

מהו פיקדון אישי?

פיקדון אישי הוא סכום כספי שחייל משוחרר זכאי לקבל עם סיומו בשירות הסדיר שלו, ותחילת החיים האזרחיים שלו. הפיקדון ניתן גם למי שסיים את שירות הקבע שלו במספר תנאים נוספים.

שירות סדיר לעניין זה נחשב שירות בצבא הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות המשטרה, בשירות בתי הסוהר, בשירות מוכר, בשירות לאומי או בשירות לאומי-אזרחי, למעט קבע.

הפיקדון הוא אישי ונפתח על שמו של החייל המשוחרר עם סיום השירות שלו. תוך חודש ימים הסכומים נזקפים לאותו חשבון הפיקדון ואז החייל המשוחרר יכול להשתמש בהם בהתאם לכך:

 • במהלך ה-5 השנים הראשונות ממועד השחרור ניתן להשתמש למטרות מסויימות בלבד כאמור בהמשך.
 • במהלך ה-5 השנים הבאות אפשר להשתמש לכל מטרה.

בתום תקופה זו (10 שנים) אין זכאות לקבלת הכספים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אחד האוכלוסיה הבאה זכאית לקבל פיקדון אישי:

 • חייל משוחרר – ייחשב אחד מאלה –
  • אשר סיים שירות סדיר – צבא הגנה לישראל (צה"ל), משמר הגבול (מג"ב), יחידות אחרות במשטרת ישראל, שירות בתי הסוהר (שב"ס), שירות מוכר לפי חוק, שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי.
  • שוחרר כדין לפני תום התקופה שחייב בה, בתנאי ששירת 12 חודשים לפחות.
  • שוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות לפי חוק הנכים.
 • יורשיו של חייל או משרת בשירות לאומי או לאומי-אזרחי – שנפטר במהלך השירות הסדיר שלו וזאת גם אם נפטר בטרם השלים 12 חודשי שירות סדיר. הפיקדון יינתן בעד החייל או המשרת האמור.
 • יורשיו של חייל משוחרר שנפטר – הפיקדון יינתן בעד החייל המשוחרר או מסיים השירות האמור.
 • חייל ששוחרר מחמת פציעה שאירעה תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית – אם ניתנה קביעה של ראש אגף כוח אדם בצה"ל.

מי לא זכאי?

 • חייל שהורשע בעבירה שעבר במהלך שירותו הסדיר ואשר מפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי להטבות.
 • חייל ששוחרר משירות סדיר עקב אי-התאמה.

גובה סכום הפיקדון

סכום הפיקדון מחושב לפי המכפלה של מספר חודשי שירות של החייל המשוחרר ב- גובה הסכום החודשי לפי סוג השירות שלו (לוחם, תומך לחימה או בשירות אחר לרבות שירות לאומי-אזרחי).

גובה הפיקדון משתנה בכל חודש, בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן ולפיכך מומלץ להתעדכן בגובה הסכום באתר האגף והקרן בקישור זה.

הערות בעניין חודשי השירות וסכום הפקדון:

 • חייל או משרת שנפטר במהלך השירות הסדיר שלו – ייחשב כאילו שירת שירות מלא שהיה חייב בה או התחייב בה.
 • חייל ששוחרר עקב פציעה כאמור בתנאי הזכאות – ייחשב כאילו שירת שירות מלא שהיה חייב בה לפי חוק.
 • חייל ששירת בתור לוחם או תומך לחימה וחזר לשרת בשירות אחר עקב פציעה כאמור בתנאי הזכאות לעיל – ייחשב כאילו שירת שירות מלא שהיה חייב בה בתור לוחם או תומך לחימה.
 • חייל או חיילת ששירת בשירות ללא תשלום לפי פקודות הצבא, כך שתקופת השירות עלתה על 32 חודשים לחייל ו-28 חודשים לחיילת – לא זכאים למענק בתקופה ללא תשלום, אך ישולם להם בעד 32 חודשים ו-28 חודשים בהתאמה.
 • חייל ששירת בחודש מסויים ביותר מסוג שירות אחד – יהיה זכאי באותו חודש לחישוב הפיקדון לפי סוג השירות במרבית ימי השירות באותו חודש.

מימוש הזכאות

כספי הפיקדון עומדים לרשות החייל המשוחרר בין 14 ימים לחודש ימים ממועד סיום השירות הסדיר.

כדי לקבל את כספי הפיקדון, יש לפעול כך:

1. קבלת הפיקדון ב-5 השנים הראשונות לסיום השירות

ב-5 השנים הראשונות לאחר סיום שירות הסדיר (לרבות שירות לאומי / לאומי-אזרחי) ניתן לממש את הכספים רק ל-6 מטרות והם: לימודים, הכשרה מקצועית, רכישת דירה, הקמת עסק, חתונה (נישואין) או לימודי נהיגה לקבלת רישיון.

הסבר על כל המטרות הללו כולל מידע ומסמכים נוספים שיש לצרף – בחלק "הרחבות נוספות" בכתבה זו בהמשך.

כדי לקבל את הכסף, יש למלא את טופס הבקשה למשיכת כספי הפיקדון כאן. יש להשתמש רק בטופס רשמי ועדכני – אחרת, הבקשה לא תיבדק. יש גם למלא באופן מלא את הטופס האמור.

לאחר מכן, יש לגשת אל סניפי בנק הפועלים או סניפים ייעודיים של בנק לאומי – גם אם אין לחייל חשבון בנק באותם בנקים (אין צורך לנהל חשבון בנק שם ולא צריך לפתוח במיוחד לכך).

יש לגשת עם תעודת זהות כולל ספח וכן תעודת זיהוי נוספת – רישיון נהיגה, דרכון, תעודת שחרור, תעודת חוגר, תעודת קצין (למשרתים בקבע) או אישור תקופת שירות לאומי אזרחי.

2. קבלת הפיקדון בתום 5 השנים הראשונות ועד 10 שנים לסיום השירות

בחלוף ה-5 השנים הראשונות, ניתן למשוך את הכספים לכל מטרה. החל משנת 2019, לא צורך להגיש בקשה למשיכת הכספים. כלומר:

 • מי שסיים את השירות שלו בתאריך 01.01.2014 ואילך – זכאי לתשלום אוטומטי. באופן זה:
  • הודעה זו נשלחת תוך 60 ימים מהיום בו מלאו 5 שנים לסיום השירות.
  • יתרת הפיקדון מועברת באופן אוטומטי תוך 7 ימים מקבלת מסרון מאת האגף והקרן שנשלחת לטלפון הרשום במערכת.
 • מי שסיים את השירות בין 12.07.2010 – 31.12.2013 – יוכל להיכנס לאזור האישי באתר האינטרנט של האגף והקרן כדי לבדוק את היתרה ולמשוך אותה.

במידה ולא נתקבל התשלום לאחר שליחת ההודעה, ניתן למשוך את הכסף באחת הדרכים הבאות:

 1. בנק הדואר (דואר ישראל) – יש להיכנס לאזור האישי ולאשר העברת הכספים לבנק הדואר. לאחר תום 5 ימי עסקים מהבקשה באתר, ניתן לגשת אל סניפי בנק הדואר בצירוף תעודת זהות ותעודה מזהה נוספת. יהיה צורך להציג אסמכתא לניהול חשבון בנק או צ'ק מבוטל או כרטיס אשראי.
 2. בנק לאומי (סניפים מסויימים) או בנק הפועלים – ניתן לגשת אל הבנקים האמורים ולמשוך את הכספים (אין צורך בחשבון בנק אצלם). יש להצטייד באסמכתא לניהול חשבון בנק וכן עם תעודת זהות ואמצעי זיהוי נוסף.

אם הקרן לא איתרה חשבון בנק של החייל המשוחרר כדי להעביר לו את הכסף בתוך 60 הימים האמור, היא צריכה לפנות אליו על מנת לעדכן אותו בדבר זכותו למשוך את הכספים בתוך 120 ימים.

לאחר מכן, אם החייל לא ביקש את הכסף, הפיקדון יועבר לקרן לסיוע נוסף. אז לחייל תהיה אפשרות של 4 וחצי שנים כדי למשוך את הכספים (סה"כ 10 שנים מסיום השירות). אם עברה התקופה הזו, סך הכל 10 שנים, והחייל המשוחרר לא משך את הפיקדון או החלק הנותר – הוא לא יהיה זכאי לקבל אותה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

מטרות למשיכת כספים ב-5 השנים הראשונות

במהלך החמש השנים הראשונות, אפשר למשוך את הכספים לכל אחת מהמטרות הבאות ובהתאם לתנאים שלהן:

1. לימודים

ניתן לממש את הפיקדון לצורך לימודים במוסד להשכלה גבוהה, או בישיבה על תיכונית, או במקרה של השלמת השכלה תיכונית לקבלת תעודת בגרות, או הכנה ללימודים אקדמיים ולרבות הכנה ללימודים במכינה קדם אקדמית או בבית ספר חיצוני.

ניתן לממש גם עבור דמי הרשמה שירותי אבטחה, דמי חבר באגודת סטודנטים וביטוח תאונות אישיות. לא ניתן לממש עבור כלכלה, לינה, רכישת ספרים ונסיעות. ולא לצרכי לימודים בחו"ל.

התשלום נעשה ישירות למוסד הלימודים על ידי שובר תשלום הניתן על ידי המוסד. מוסדות הרשאים להגיש שובר ללא סמל מוסד הם: אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן אילן, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל, האוניברסיטה הפתוחה, הטכניון, מכון ויצמן למדע, והמרכז הארצי לבחינות.

להלן רשימה של מוסדות מוכרים לפי חוק (השכלה גבוהה והכשרה מקצועית).

2. הכשרה מקצועית

ניתן לממש את הפיקדון גם לצורך הכשרה מקצועית, שקיבלו הכרה על ידי משרדי הממשלה השונים הקבועים בחוק.

ההוראות דומות למה שכתוב מקודם בעניין לימודים.

3. רכישת דיור

ניתן לממש את הפיקדון לצורך רכישת דירה בידי החייל המשוחרר, לאחר תום השירות שלו. לא ניתן להשתמש לרכישת קרקע. במקרה של קבוצת רכישה או בניה בקיבוצים ההפניה נעשית לנציג הקרן.

הקרן תשלם את הסכום ישירות למוכר (לרבות קבלן) ולא לחייל המשוחרר, אולם אפשר לבקש כי התשלום יועבר בנאמנות לעורך דין מטעם החייל המשוחרר או מטעם המוכר.

לצורך קבלת התשלום, יש להצטייד ב:

 • חוזה רכישה מקורי שיחוזר למבקש.
 • העתק נאמן למקור כולל חתימה וחותמת על כל עמוד בחוזה שיצורף לבקשה (ללא נספחים).
 • אישור זכויות על שם המבקש או המוכר, עדכני עד חודשיים מתאריך הבקשה, בציון הערת אזהרה לטובת הקונה כשהוא חתום ומאושר על ידי רשות מקרקעי ישראל או נסח טאבו ובו הערת אזהרה לטובת הקונה כשהוא חיתום ומאושר על ידי לשכת רישום מקרקעין או אישור רישום הערת אזהרה כאמור.
 • אישור תשלום מס רכישה או אישור פטור מתשלום – לפי העניין.

4. הקמת עסק חדש

ניתן להשתמש בכספי הפיקדון לצורך הקמת עסק חדש או כניסה לעסק קיים, לאחר סיום השירות. התשלום מבוצע כנגד הוצאות וסכומים ששולמו בחשבוניות מס קבלה מקוריות (בניכוי מע"מ).

הסכום המזערי לקבלה או לחשבונית מס הוא 500 ₪ והסכום המזערי לכל בקשה הוא 3,000 ₪. במקרה של שותפות או חברה, הסכום יהיה יחסי לפי החלק היחסי בשותפות.

לא ניתן לממש פיקדון כנגד קבלות/חשבוניות שהוצאו בחו"ל, אלא רק כנגד אישור המכס ואישור רואה חשבון / יועץ מס המאשר את הרכישה בחו"ל. לגבי מוצרים דו שימושיים (לפרטים עסקיים ואישיים) בנוסף לאמור, צריך גם אישור רואה חשבון כי הרכישה לצרכי עסק, יעודה וסכומה.

מסמכים נדרשים:

 1. מס ערך מוסף – תעודת עוסק מורשה על הקמת העסק (לרבות אם יחיד / עצמאי, חברה בע"מ או שותפות).
 2. מס הכנסה – טופס רשמי של פרטי הנישום או הודעה ליחיד עם פרטי לוגו של מס הכנסה (לרבות אם יחיד / עצמאי, חברה בע"מ או שותפות).
 3. חשבונית מס או קבלה מקורית של הספק – בה מצויינים המוצרים והשירותים שנרכשו, פרטי הספק, מספר עוסק מורשה, חתימה וחותמת הספק ופרטי יצירת קשר.
 4. אישורים נלווים לחשבונית או לקבלה – אלה לפי העניין:
  • ברכישת מוצר דו שימושי – אישור רואה חשבון או יועץ מס כי הרכישה לצרכי עסק בלבד, יעודה וסכומה.
  • רכישת ציוד יד שנייה – כנגד הצגת חשבונית מס בלבד.
  • ברכישת סחורה בחו"ל – אישור מכס ע"ש המבקש אודות כניסת הסחורה ארצה ואישור רו"ח/יועץ מס על רכישה בחו"ל המאשר שמדובר בהוצאה מוכרת של עסק חי בארץ של המבקש וסכום הרכישה בשקלים
 5. במקרה של שותפות – הסכם הקמה או הצטרפות כולל פירוט של חלקו של המבקש.
 6. במקרה של חברה בע"מ – פלט מרשם החברות או אישור עו"ד/רו"ח על בעל המניות בחברה וחלקם בחברה (כולל המבקש) ושמניותיה לא נסחרות בבורסה.
 7. במקרה של חברה בע"מ – אישור רואה חשבון של הסכום שהוקשע כנגד חלקו של המבקש בהון העצמי (ללא הלוואת בעלים).

5. נישואין

חייל משוחרר שנישא לאחר סיום השירות, יכול להשתמש בכספי הפיקדון. נדרשת הגעה פיזית אל בנק לצורך הזדהות, תשלום מבוצע באמצעות צ'ק למוטב בלבד. לא ניתן לעשות באמצעות מיופה כוח.

יש להמציא מסמכים אלו:

 • תעודת נישואין מקורית.
 • תעודת זהות המבקש ושל בן/בת הזוג, כולל ספח במצב אישי נשוי/אה.
 • תמצית רישום מקורית ממרשם אוכלוסין (משרד הפנים) של המבקש ושל בן/בת הזוג, ששם כתוב כי המצב האישי נשוי/אה וכן תאריך שינוי המצב האישי.
 • במקרה של ידועים בציבור – הסכם זוגיות או הסכם ממון או הסכם חיים משותפים, כאשר הוא מקורי וחתום על ידי הצדדים ומאומת בפני עורך דין.

6. לימודי נהיגה

ניתן להשתמש בכספי הפיקדון לצורך הוצאת רישיון נהיגה. המחיר המירבי לשיעור נהיגה עבורו ניתן לממש את הפיקדון הוא 130 ₪ לשיעור. כאשר מספר השיעורים המזערי הוא 5 שיעורים.

התשלום נעשה באמצעות הבנק לטובת בית הספר לנהיגה או מורה הנהיגה, לפי הכתוב בחשבונית המס, ולא ישירות למבקש. חשבונית המס צריכה לכלול מספר שיעורים שבוצעו בפועל, שם מספר זהות התלמיד.

בעקבות מעבר משרד התחבורה אל טופס ירוק מקוון (טופס רש"ל 18), הוא לא מופק יותר באופן ידני. במקרה זה, יש לפנות אל פניות הציבור של האגף והקרן בקישור זה, ולומר להם את שם הבנק והסניף בו מבקשים לממש את הפיקדון לטובת רישיון הנהיגה.

רק לאחר קבלת אישור מפניות הציבור דרך מייל חוזר, יהיה אפשר לגשת לבנק. אך לא לפני כן.

יש להציג את המסמכים הבאים:

 • העתק רישיון נהיגה בתוקף של מורה הנהיגה עם הרשאה להוראות נהיגה.
 • טופס רש"ל 18 (טופס ירוק) חתום על ידי רופא ואופטומטריסט בחותמת ובחתימה בכתב יד. אין יותר טופס ידני ולא צריך להביא אותו.
 • אישור מעבר מבחן תיאוריה.
 • חשבונית מס מקורית עבור השיעורים עם חתימה מקורית.
 • במקרה של תשלום באמצעות מיופה כוח – ייפוי כח מקורי כאמור בהמשך.
 • בעקבות מעבר אל טופס ירוק מקוון (טופס רש"ל 18) –

פיקדון אישי לגבי חייל בשירות קבע

לוחם, אשר שירת לאחר שירות סדיר, בשירות קבע, תקופה נוספת של 3 שנים כלוחם או כתומך לחימה, והתחייב להמשיך ולשרת בשירות קבע כלוחם או כתומך לחימה תקופה נוספת של שנה או יותר, זכאי לקבל את יתרת הפיקדון לגביו, בתום 3 שנים ממועד סיום השירות הסדיר.

אולם, הפיקדון יתקבל אם אותו חייל משוחרר יגיש בקשה לכך שנתיים וחצי מתום 3 השנים האמורות.

מידע נוסף

 • במידה ולא ניתן למשוך את הכספים באופן עצמאי, אפשר להעניק ייפוי כוח (להורדה) לאדם אחר למשיכת הכספים (למעט למטרת עסק, נישואין או דיור) שנערך בפני עורך דין או נוטריון או קונסולה ישראל (לגבי מי שנמצא בחו"ל).
 • הקרן לחיילים משוחררים נדרשת לזקוף את סכום הפיקדון תוך חודש ימים מיום שבו החייל שוחרר מהשירות הסדיר שלו.
 • הקרן נדרשת להודיע לחייל המשוחרר על פתיחת הפיקדון על שמו ועל הסכום שעומד לרשותו ומעדכנת אותו בכך בכל תום שנה של 5 השנים הראשונות מסיום השירות.
 • סכום המשיכה ב-5 השנים הראשונות נקבע לפי ההוראות והאסמכתות לגבי ההוצאות והתשלומים לאותן מטרות.
 • מי שמשך חלק מהכספים באחד הבנקים (לאומי או פועלים) – יוכל למשוך את היתרה בכל אחד מהסניפים של אותו בנק.
 • ניתן לממש את הכספים למטרות בישראל בלבד.
 • בסכום של מעל 11,000 ₪ ניתן למשוך רק בהעברה בנקאית.
 • חייל משוחרר זכאי לקבל מענק שחרור בנוסף לפקדון.
 • הפיקדון לא ניתן להעברה, שיעבוד או עיקול בכל דרך שהיא.
 • אם לאחר 5 שנים מתום השירות נותרו 50 שקלים (בהצמדה למדד) – הכסף יועבר לאוצר המדינה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994

גופי ממשל

האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, ניתן ליצור קשר כך:

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil