חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק שחרור לחייל משוחרר (ולמסיים שירות לאומי אזרחי)

חייל משוחרר לאחר סיום שירות סדיר, זכאי לקבל בנוסף לפיקדון, גם מענק שחרור לשימוש לכל מטרה שהיא. המענק בשונה מהפיקדון, אינו מוגבל מבחינת המטרות.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו מענק שחרור?

מענק שחרור הוא תשלום כספי שניתן לכל חייל משוחרר בעד סיום השירות הסדיר, ומעבר לחיי אזרחות. המענק מאפשר לחייל לקבל סכום כספי שיוכל להשתמש בו כדי להתחיל את חייו האזרחיים, בנוסף לפיקדון האישי.

שירות סדיר לעניין זה נחשב שירות בצבא הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות המשטרה, בשירות בתי הסוהר, בשירות מוכר, בשירות לאומי או בשירות לאומי-אזרחי, למעט קבע.

מענק השחרור משולם תוך 60 ימים ממועד סיום השירות הסדיר לעניינו, ומבוצע ישירות לחשבון הבנק המעודכן במקום בו בוצע השירות, לפי העניין.

ניתן להשתמש בכספי מענק השחרור לכל מטרה עבור כל יעד רלוונטי. אין צורך לבצע פעולה שהיא כדי לקבל את המענק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל מי שנמנה על האוכלוסיה הבאה, זכאי לקבל מענק שחרור:

 • חייל משוחרר – ייחשב אחד מאלה –
  • אשר סיים שירות סדיר – צבא הגנה לישראל (צה"ל), משמר הגבול (מג"ב), יחידות אחרות במשטרת ישראל, שירות בתי הסוהר (שב"ס), שירות מוכר לפי חוק, שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי.
  • שוחרר כדין לפני תום התקופה שחייב בה, בתנאי ששירת 12 חודשים לפחות.
  • שוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות לפי חוק הנכים.
 • יורשיו של חייל או משרת בשירות לאומי או לאומי-אזרחי – שנפטר במהלך השירות הסדיר שלו וזאת גם אם נפטר בטרם השלים 12 חודשי שירות סדיר. הפיקדון יינתן בעד החייל או המשרת האמור.
 • יורשיו של חייל משוחרר שנפטר – הפיקדון יינתן בעד החייל המשוחרר או מסיים השירות האמור.
 • חייל ששוחרר מחמת פציעה שאירעה תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית – אם ניתנה קביעה של ראש אגף כוח אדם בצה"ל.

מי לא זכאי?

 • חייל שהורשע בעבירה שעבר במהלך שירותו הסדיר ואשר מפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי להטבות.
 • חייל ששוחרר משירות סדיר עקב אי-התאמה.

גובה סכום מענק השחרור

סכום מענק השחרור מחושב לפי המכפלה של מספר חודשי שירות של החייל המשוחרר ב- גובה הסכום החודשי לפי סוג השירות שלו (לוחם, תומך לחימה או בשירות אחר לרבות שירות לאומי-אזרחי).

גובה מענק השחרור משתנה בכל חודש, לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן. ניתן לעיין בסכום העדכני באתר האגף והקרן בקישור זה.

הערות בעניין מענק השחרור וחודשי שירות:

 • חייל או משרת שנפטר במהלך השירות הסדיר שלו – ייחשב כאילו שירת שירות מלא שהיה חייב בה או התחייב בה.
 • חייל ששוחרר עקב פציעה כאמור בתנאי הזכאות – ייחשב כאילו שירת שירות מלא שהיה חייב בה לפי חוק.
 • חייל ששירת בתור לוחם או תומך לחימה וחזר לשרת בשירות אחר עקב פציעה כאמור בתנאי הזכאות לעיל – ייחשב כאילו שירת שירות מלא שהיה חייב בה בתור לוחם או תומך לחימה.
 • חייל או חיילת ששירת בשירות ללא תשלום לפי פקודות הצבא, כך שתקופת השירות עלתה על 32 חודשים לחייל ו-28 חודשים לחיילת – לא זכאים למענק בתקופה ללא תשלום, אך ישולם להם בעד 32 חודשים ו-28 חודשים בהתאמה.
 • חייל ששירת בחודש מסויים ביותר מסוג שירות אחד – יהיה זכאי באותו חודש לחישוב הפיקדון לפי סוג השירות במרבית ימי השירות באותו חודש.

מימוש הזכאות

מענק שחרור משולם אוטומטית תוך 60 ימים ממועד השחרור של חייל משוחרר. אין צורך להגיש בקשה או לבצע פעולה שהיא על מנת לקבל את התשלום.

מידע נוסף

 • אם המענק לא שולם תוך 60 ימים, יש לפנות לקצין פניות הציבור בצה"ל בטלפון 1111 או בפקס 03-5699400. עבור מסיים שירות לאומי אזרחי – יש לפנות אל העמודה בה נעשה השירות או אל רשות לשירות לאומי אזחרי, כדי לאמת את פרטי חשבון הבנק שהועבר אל הקרן לחיילים משוחררים.
 • חייל משוחרר זכאי לקבל גם פקדון אישי.
 • ניתן לקבל מידע מדוייק לגבי סכום המענק באזור האישי באתר הקרן והאגף.

חקיקה ופסיקה

 • חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994

גופי ממשל

האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, ניתן ליצור קשר כך:

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil