חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) במסגרת פנסיה חובה (ביטוח פנסיוני)

פנסיה חובה בישראל היא מקיפה וכוללת הפרשות לרכיב חיסכון והפרשות לרכיב ביטוח כגון ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה). הביטוח תשלום של קצבת נכות במקרה של פגיעה, תאונה או מחלה.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מה זה ביטוח נכות במסגרת ביטוח פנסיוני?

ביטוח נכות במסגרת ביטוח פנסיוני (פנסיה חובה) הוא כיסוי ביטוחי בשל אובדן כושר עבודה, המספק תשלום של קצבת נכות חודשית למי שלא מסוגל להתפרנס עקב המצב הבריאותי. למעשה, הביטוח עוזר לכל מי שלא יכול להמשיך לעבוד, לקבל קצבה חודשית שמונעת פגיעה במצב הכלכלי שלו.

פנסיה חחובה בישראל היא פנסיה מקיפה וכוללת רכיב חיסכון ורכיב ביטוח. רכיב החיסכון מקנה תשלום של קצבת פנסיה חודשית לאחר גיל הפרישה ורכיב הביטוח מקנה תשלום של קצבת נכות לנכה או קצבת שאירים לשאירי העמית / המבוטח.

מתוך השכר הקובע, העובד והמעסיק מפרישים כספים לחיסכון ולביטוח בפנסיה, כך שחלק מהכסף עובר לטובת החיסכון וחלק והכסף עובר לרכישת הכיסויים הביטוחיים שהם ביטוח נכות וכן ביטוח שאירים.

עובד שהוא עמית או מבוטח בפנסיה, רוכש לעצמו ביטוח נכות כבר בעת ההצטרפות ותחילת ההפרשות לפנסיה. ביטוח נכות לא נמצא בכל מוצרי החיסכון ויש מוצרים בהם הוא חובה ובהם הוא רשות.

אוכלוסיית יעד – למי זה מתאים?

ביטוח נכות במסגרת פנסיית חובה, מתאים לכל עובד בישראל שחושש כי עקב תאונה, פגיעה או מחלה – עשוי לאבד את יכולת ההתשכרות שלו או כושר העבודה ובכך שלא להצליח לפרנס את המשפחה.

סוגים של ביטוח נכות

יש כמה סוגים של ביטוח נכות, למעשה יש את הביטוח הבסיסי ויש הרחבות.

1. ביטוח נכות בסיסי

ביטוח נכות בסיסי מכסה מקרים בהם העובד אינו יכול לעבוד בכל עיסוק שמתאים לעמית או למבוטח לפי השכלתו, ניסיונו או הכשרתו במשך תקופה העולה על 90 ימים – בשל פגיעה במצב בריאותו בשיעור של 25% ומעלה מכושר ההתשכרות שלו. בביטוח מנהלים, ההגדרה מתאימה גם לעיסוק ספציפי של המבוטח.

2. מטריית ביטוח נכות

מטריה במסגרת ביטוח נכות בפנסיה מרחיבה את ההגדרות של מיהו נכה והאירוע המזכה יכולה לקבוע גם:

  • עיסוק ספציפי – הביטוח מכסה את העיסוק המסויים של העובד, כך שאם לא יוכל לעבוד בעיסוק שלו, יוכל לקבל את קצבה.
  • ביטול קיזוז קצבאות – הביטוח מכסה מצבים בהם העמית או המבוטח מקבל קצבאות מגורם אחר כמו המוסד לביטוח לאומי או גורם ממשלתי אחר (משרד הביטחון, משטרת ישראל וכד').
  • ביטול תקופת הכשרה – הביטוח מכסה גם מקרים של מחלות קיימות במהלך תקופת האכשרה של 60 חודשים מיום ההצטרפות.

3. ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח נכות שלא במסגרת הפנסיה. ניתן לרכוש אותו בנפרד או הרחבות ממנו והדבר מתאים במיוחד למי שיש קופת גמל או שהוא ויתר על הביטוח בביטוח מנהלים.

ויתור על ביטוח נכות

האם מותר לוותר על הכיסוי הביטוחי בשל נכות במסגרת הפנסיה? תלוי באיזה מוצר חיסכון וביטוח פנסיוני מדובר:

  • קרן פנסיה – לא ניתן לוותר על ביטוח נכות. אלא אם מלאו לעמית 60 שנה לפחות.
  • ביטוח מנהלים – ניתן לוותר על ביטוח נכות על ידי בחירת מסלול חיסכון וביטוח אחר.
  • קופת גמל – מדובר על חיסכון טהור ולפיכך אין כלל ביטוח נכות.

בעניין קרן פנסיה, הרי שמדובר על קרן פנסיה מקיפה חדשה ולא קרן פנסיה כללית. כמו כן, לגבי קרן פנסיה ותיקה, ההוראות שונות מעט.

תקופת אכשרה

תקופת אכשרה היא תקופה בה העמית או המבוטח אינו מבוטח בביטוח זה עד לסיומה. כך שרק לאחר סיום התקופה, ניתן להגיש תביעה ולתבוע את חברת הביטוח לצורך קבלת קצבת נכות.

לגבי פגיעה או תאונה אין תקופת אכשרה, אולם לגבי ביטוח מחלות קיימות יש תקופת אכשרה בת 60 חודשים (5 שנים) מיום ההצטרפות אל קרן הפנסיה.

אירוע מזכה

אירוע מזכה הוא אירוע ביטוחי במסגרתו המבוטח הופך להיות זכאי לקבלת קצבת הנכות כאמור בהמשך. ככלל, אירוע מזכה הוא אירוע בו המבוטח הפך להיות נכה בהתאם לתקנון קרן פנסיה או הסכם הביטוח, וזאת לאחר קביעת הגורם הרפואי.

נכה הוא עמית מבוטח שלפחות 25% מכושר העבודה שלו נפגע עקב המצב הבריאותי, וכתוצאה מכך הוא אינו יכול לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו – וזאת בתקופה העולה על 90 ימים רצופים. כל זאת לפי קביעת הועדה הרפואית.

בקרן פנסיה מדובר על כל עיסוק – כלומר, גם אם העובד יכול לעסוק בתחום אחר שאינו ספציפי, הוא לא יהיה זכאי לקצבה. בביטוח מנהלים ההגדרה לרוב כוללת עיסוק ספציפי.

קצבת נכות במסגרת ביטוח פנסיוני (פנסיית נכות)

עמית או מבוטח שיש לו ביטוח נכות פעיל שעליו הוא משלם דמי ביטוח, ואיבד את יכולת ההתשכרות שלו באופן שהוא זכאי לפי התקנון – זכאי לקבל קצבת נכות מהפנסיה שלו.

הקצבה משולמת באופן שונה למי שהוגדר נכה מלא ולמי שהוגדר נכה חלקי. נכה מלא, הוא נכה כאמור מקודם, אולם שלפחות 75% מכושר העבודה שלו נפגע. נכה חלקי הוא מי שאינו מוגדר נכה מלא (כלומר, שכושר ההשתכרות שלו בין 25% לבין 74%).

מידע נוסף

  • מעסיק לא רשאי להתערב בבחירת העובד לגבי המוצר או החיסכון הנבחר על ידו.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil