חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שובר זיכוי בשל ביטול עסקה – זכויות במקרה שאין זכות החזר כספי

צרכן שאינו זכאי לקבל החזר כספי בשל ביטול עסקה לפי דין, עשוי לקבל מהעוסק שובר זיכוי למימוש בעסק ויש לצרכן כמה זכויות בנושא. ההוראות חלות רק אם הצרכן לא היה זכאי להחזר כספי.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו שובר זיכוי בשל ביטול עסקה?

צרכן אשר מעוניין לבטל עסקה לרכישת מוצרים או שירותים אצל עוסק, לא תמיד זכאי לקבל החזר כספי על כך. הסיבה לכך כי קיימים מקרים בהם אין זכות החזרת מוצרים וביטול עסקה משום שהזכות לא חלה לגבי אותם מוצרים או משום שהצרכן ביקש לבטל לאחר תום המועד המותר.

במקרים כאלו, ולפי מדיניות החזרת מוצרים של העוסק, הצרכן זכאי במקרים רבים לקבל שובר זיכוי בשל ביטול עסקה. שובר הזיכוי הוא נייר שווה כסף שאיתו ובסכום הנקוב בו הצרכן יכול לקנות את המוצרים או השירותים אצל העוסק.

אלא שגם לעיתים הצרכן מעדיף לקבל שובר זיכוי במקום החזר כספי, כי בעת מתן החזר כספי, העוסק רשאי לגבות דמי ביטול.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שמקבל שובר זיכוי במקום החזר כספי, משום שלא זכאי להחזר כספי כאמור.

תנאים והגבלות שובר זיכוי

לפי החוק, כאשר העוסק מוסר לצרכן שובר זיכוי, חלים הוראות אלו:

 • שובר הזיכוי חייב להיות מודפס או כתוב באופן כזה שיימנע את מחיקת הכתוב בו.
 • התוקף של השובר חייב להיות לפחות שנתיים מיום מסירתו לצרכן.
 • הסכום הנקוב בשובר הזיכוי יהיה הסכום ששולם בעת ביטול העסקה.
 • העוסק לא רשאי לדרוש או להתנות בהצגת חשבונית שניתנה לצרכן בעת ביצוע העסקה.
 • תנאי המגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי, לרבות לעניין מימושו במכירה מיוחדת – בטל. שר הכלכלה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סייגים לכך.

כמו כן, תקופת תוקף שובר הזיכוי וציון האפשרות להשתמש בו ללא תנאים מגבילים (למעט סייגים שנקבעו על ידי שר הכלכלה), חייבים להופיע על גבי השובר – באותיות ברורות ובהבלטה מיוחדת, לפי ההוראות החוקיות בעניין הצגת המידע לצרכן.

מימוש הזכאות

הזכות היא אוטומטית. ליתר דיוק, על הצרכן להחזיר את המוצרים או השירותים לעוסק ואז לקבל את שובר הזיכוי.

כאשר הצרכן מקבל את השובר, חלים ההוראו הכתובות לעיל, לעניין התוקף, סכום השובר, תנאים וכדומה.

הצרכן זכאי להשתמש בשובר לצורך מימוש רכישה של מוצרים או שירותים של העוסק.

במידה והצרכן מימש את שובר הזיכוי ברכישת מוצרים או שירותים, שהערך שלהם נמוך מהסכום הנקוב והערך לא עלה על 5% מערך השובר או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך – אז הצרכן זכאי לקבל את העודף במזומן.

לדוגמה:

 • שאלה: ערך השובר הוא 200 ₪, והצרכן קנה מוצרים ב-190 ₪. נותרו 10 ₪ עודף.
 • תשובה: הנמוך מבין 5% או 100 ₪, הוא 10 ₪. העודף 10 ₪ מהווה 5% מערך השובר שהוא שווה לסכום הנמוך, אז הצרכן זכאי לקבל את העודף במוזמן.

דוגמה נוספת:

 • שאלה: ערך השובר הוא 50 ₪ והצרכן קנה מוצרים ב-30 ₪. נותרו 20 ₪ עודף.
 • תשובה: הנמוך מבין 5% או 100 ₪, הוא 2.5 ₪. העודף 20 ₪ מהווה 40% מערך השובר שהוא גבוה מהסכום הנמוך, לכן הזכאי לא זכאי במזומן אלא יקבל שובר על סך 20 ₪.

מידע נוסף

 • הוראות לעניין שובר זיכוי חלות גם על שובר מתנה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil