חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קצבת ילדים – מי זכאי, מה גובה הסכום ואיך מקבלים?

הורים הגרים בארץ ושיש להם ילדים עד גיל 18, זכאים לקבל קצבת ילדים שמסייעת להם במימון הוצאות וגידול הילדים. הקצבה ניתנת עבור כל ילד כזה בהתאם למספר הילדים ותנאי זכאות נוספים.

מי זכאי לקבל, כמה כסף אפשר לקבל ואיך מקבלים, הכל בכתבה זו.

למידע נוסף, ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי בקישור הבא.

מה זה קצבת ילדים?

קצבת ילדים היא סכום של כסף שמשלם המוסד לביטוח לאומי אל הורים שגרים בארץ ושיש להם ילדים עד גיל 18 שנים. הקצבה משולמת בכל חודש עבור כל ילד כזה אל חשבון הבנק של ההורים.

קצבת ילדים היא קצבה שממשיכה את דמי לידה שאם זכאית לקבל ומאפשרת לאם או לאב, ההורה הרשום בביטוח הלאומי לקבלת הקצבה, להנות מסכום כספי נוסף עבור הילדים.

הקצבה באה לסייע לאותם הורים במימון של הוצאות עבור גידול הילדים, עד שיהפכו להיות עצמאים ובגירים. לא מדובר בסכום כסף גדול, אך עדיין סכום הכסף נותן מענה כלשהו לאותם הורים. הקצבה וגובה הסכום ניתנת לכל ההורים הזכאים ללא קשר למבחן הכנסות.

מי זכאי לקבל קצבת ילדים?

קצבת הילדים משולמת עבור כל ילד עד גיל 18 שהוא שוהה בארץ ובתנאי שאינו נשוי.

הקצבה משולמת בדרך כלל להורים ולכן מקבל הקצבה חייב לעמוד באחד מתנאי הזכאות הבאים:

 • תושב ישראל שהוא הורה לילד אחד לפחות.
 • מי שיש בחזקתו ילד, שהוא לא ההורה שלו ובתנאי שיש לו צו מינוי אפוטרופוס. אם אין לו צו אפוטרופסות, יכול להתמנות כמקבל קצבה עבור הילד, ועליו לפנות אל המוסד לביטוח הלאומי להסדרת הנושא.
 • תושב זר חוקי (שאינו תושב ישראל), שגר בישראל עם ילד אחד או כמה ילדים, בתנאי שהוא עובד בישראל בתור שכיר או עצמאי במשך 6 חודשים לפחות, וכן שיש לו היתר חוקי לשהייה ולעבודה בישראל.
 • תושב ישראל שהוא אימץ ילד אחד או יותר.
 • ילד שעלה לארץ ללא הוריו (זכאי לקבל קצבה עבור עצמו).

שהות בחו"ל של הילד

אם הילד לא שוהה בארץ, כלומר אם הילד שוהה בחו"ל, אז הזכאות היא כזו:

 • הזכאות לקבלת קצבת ילדים היא למשך 3 חודשים ראשונים לשהותו בחו"ל בלבד. החל מחודש רביעי, אין זכאות.
 • במידה וההורה עונה על אחד התנאים הבאים, יש זכאות, גם אם הילד שוהה מעל 3 חודשים בחו"ל:
  • אם אחד ההורים נשלח לעבוד בחו"ל על ידי מעסיק בישראל, והוא משלם דמי ביטוח לאומי ובריאות, ומס הכנסה בהתאם להוראות החוק.
  • אם אחד ההורים הוא עובד מקומי ישראלי – שוהה באופן זמני בחו"ל ושלוחה של משרד ממשלתי ישראלי שם קיבלה אותו במעמד של עובד מקומי ישראלי ומעסיקה אותו לפי חוזה מיוחד ובאופן זמני.
  • אם אחד ההורים שוהה בשנת שבתון או השתלמות של מעסיק בישראל.
  • אם אחד ההורים (או אחד הילדים) מקבל טיפול רפואי בחו"ל שלא ניתן לקבל בארץ. הזכאות תיקבע לאחר אישור של רופא מטעם הביטוח הלאומי.
 • במקרה שהילד שוהה במדינת אמנה (מדינה שיש לישראל איתה הסכם לביטחון סוציאלי), אז הזכאות נבדקת לפי תנאי האמנה.

הורה ו/או ילד שנמנים בגדר האוכלוסיה הזו, נדרשים להציג מסמכים ואישורים שאותם יש להעביר אל סניף המוסד לביטוח לאומי.

בכל מקרה, לאחר החזרה לארץ, לאחר מעל 3 חודשים או לאחר סיום שליחות או שנת שבתון – יש לפנות אל סניף הביטוח הלאומי לבדיקת הזכאות.

איך להגיש תביעה לקבלת קצבת ילדים?

ברוב המקרים, הזכאות לקבלת הקצבה היא אוטומטית ולא מחייבת את ההורה או מקבל הקצבה להגיש תביעה לשם קבלתה. עם זאת יש מקרים בהם כן צריך להגיש בקשה למוסד.

1. תשלום אוטומטי

הביטוח הלאומי משלם אוטומטית את הקצבה לפי המידע שנמסר על ידי בתי החולים בישראל בעניין נתונים על לידות, ולכן אין צורך לפנות אליהם במקרה זה.

עם זאת, כדי שהביטוח הלאומי יתחיל לשלם, האם נדרשת למסור אל בית החולים את פרטי חשבון הבנק שלה לקבל הכסף, וזאת כמוב בלידה ראשונה בלבד. החשבון צריך להיות עם שם האם או משותף להורים.

2. הגשת תביעה על ידי ההורה

במקרים הבאים לא מתקבל מידע מבית החולים, ולכן ההורה צריך להגיש תביעה:

 • ילד שנולד בבית.
 • ילד שנולד בחוץ לארץ (יש לצרף צילום דרכון של הילד).
 • ילד מאומץ – אם אומץ בארץ, יש לצרף אישור מטעם השירות למען הילד ובו מספר זהות זמני של הילד, תאריך לידה ותאריך אימוץ. אם אומץ בחו"ל, צריך לצדף אישור נויטרוני וצילום דרכון הילד בו יש תאריך כניסת הילד לארץ.
 • ילד שעלה לארץ ללא הוריו – הקצבה תשולם למי שמונה לקבל את הקצבה.
 • ילד שלא בהחזקת הוריו ומונה לו אפוטרופוס – יש לצרף אישור מתאים.

כדי להגיש את התביעה, יש למלא את טופס התביעה (בל 5025) (כאן) באופן ידני ולשלוח אותו אל הפקיד בסניף ישירות דרך האינטרנט (כאן).

כמו כן, אפשר להגיש את התביעה דרך הגעה לסניף, פקס, תיבת שירות או דואר בהתאם לסניף הרלוונטי.

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הזכאות לקצבה (יום לידה, יום עלייה/כניסה לארץ, יום אימוץ). הסיבה לכך שהגשה מאוחרת יותר, מאפשרת זכאות לקבלה של עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה.

סכום קצבת הילדים (חודשית)

גובה קצבת ילדים שזכאי הורה או מקבל הקצבה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מחושב בהתאם לתאריך הלידה של הילדים, מספר הילדים במשפחה, וכן הזכאות של אחד ההורים לקבלת קצבת קיום מהביטוח הלאומי.

להלן שיעור הקצבה החודשית המשולמת (סכומים עדכניים):

מיקום הילד במשפחהסכום קצבה לילד שנולד ב-01.06.2003 ואילךסכום קצבה לילד שנולד עד 31.05.2003
ראשון152 ₪152 ₪
שני192 ₪192 ₪
שלישי192 ₪192 ₪
רביעי192 ₪340 ₪
חמישי ואילך152 ₪359 ₪

תוספת להורה שמקבל קצבת קיום:

הורה שמקבל קצבת הבטחת הכנסה, קצבת מזונות, קצבת ותיק עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שארים עם תוספת השלמת הכנסה, זכאי לקבל תוספת קצבת ילדים עבור ילד שלישי ורביעי בסך 99 ₪ לכל ילד.

מתי משלמים את קצבת הילדים?

תשלום קצבת הילדים מועבר אל חשבון הבנק בכל 20 בחודש.

למי משולמת קצבת ילדים?

תשלום קצבת ילדים ניתנת בהתאם לסטטוס המשפחתי של ההורה, או לפי מקבל הקצבה:

1. הורים נשואים:

במשפחה בה שני בני הזוג ההורים גרים ביחד, הקצבה משולמת לאם של הילדים. כדאי שחשבון הבנק יהיה משותף לשני ההורים או על שמה.

2. הורים גרושים:

במקרה שההורים גרושים ואינם גרים ביחד, הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו על פי פסק דין. לפי חוק, המוסד לביטוח לאומי כברירת מחדל, עשוי לשלם את הקצבה לאם גם לאחר הגירושין, אם אין פסק דין או הסדר אחר שנקבע על ידי גוף משפטי.

אם חלק מהילדים נמצאים בהחזקת האב וחלק בהחזקת האם, קצבת הילדים משולמת לפי מספר הילדים שיש בהחזקה אצל כל הורה בנפרד. במקרה כזה על שני ההורים (כל אחד בנפרד) להגיש טופס בקשה לפיצול תיק ולשם לצרף מסמכים המאמתים ונוגעים בעניין. ניתן להגיש את הטופס גם באינטרנט (כאן).

3. הורים שגרים בנפרד:

במקרה כזה, הקצבה משולמת להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו. במקרה שחלק מהילדים נמצאים בהחזקת האב וחלק בהחזקת האם, קצבת הילדים משולמת לפי מספר הילדים שיש בהחזקה אצל כל הורה בנפרד. יש להגיש טופס בקשה לפיצול תיק (בדומה להורים גרושים).

4. הורים יחידים:

הורה יחיד, שההורה השני אינו בחיים או שהילד רשום במרשם האוכלוסין ללא ההורה השני, הקצבה תשולם אל חשבון הבנק של ההורה היחיד.

5. ילד שאינו בהחזקת הוריו:

במידה והילד לא נמצא בהחזקת ההורים שלו, הקצבה תשולם למי שהתמנה כאפוטרופוס שיש אצלו צו מינוי על ידי בית המשפט, או למי שהתמנה כמקבל הקצבה עבור הילד אצל הביטוח הלאומי. כדי להתמנות כמי שמקבל קצבה, עליו לפנות אל המוסד לביטוח לאומי עם מסמכים רלוונטיים כמו לשמל אישור של עובד סוציאלי, אישור מגורמי רווחה וכד'.

תקופת הזכאות לקצבה

מועד תחילת הזכאות:

 • אם הילד נולד, עלה לארץ או אומץ עד ה-15 לחודש, הזכאות היא החל מה-1 לאותו חודש.
 • אחרת, אם זה מה-16 לחודש ואילך, הזכאות היא החל מה-1 לחודש העוקב.

מועד סיום הזכאות:

 • עד סוף החודש בו לילד מלאו 18 שנים.

אחר:

 • הביטוח הלאומי משלם רק עבור ילד שחי 7 ימים לפחות או שההורים הוציאו אותו מבית החולים.
 • אם חלילה נפט הילד, והמוסד לביטוח לאומי כבר שילם קצבה, התשלום יימשך 3 חודשים מתום החודש בו נפטר הילד.

ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

אם הביטוח הלאומי דחה את התביעה שלכם, אתם יכולים לערער ב-2 דרכים:

 • ערעור לועדת תביעות לבדיקה מחודשת של החלטת פקיד התביעות – ניתן לבקש שההחלטה תיבדק בפעם נוספת על ידי ועדת תביעות מרכזית. יש להגיש את הערעור תוך 6 חודשים. למידע נוסף על הערעור.
 • ערעור לבית הדין לעבודה – ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוך 12 חודשים. תוכלו להיעזר באמצעות הסיוע המשפטי בחינם. למידע נוסף על הערעור באתר הביטוח הלאומי.

חיסכון לכל ילד מתוך קצבת ילדים

החל משנת 2017, המוסד לביטוח לאומי יצר תכנית חיסכון לכל ילד עבור כל אחד מהילדים הזכאים לקבלת קצבת ילדים. תכנית החיסכון ניתנת לפירעון כאשר הילד מגיע לגיל 18, או לפני כן, בתנאים שונים.

הסכום המופרש לתכנית החיסכון, הוא בנוסף לקצבת הילדים ולא חלק ממנו. אולם, ההורה יכול להכפיל את הסכום המועבר לחיסכון על ידי הפרשה מתוך גובה קצבת הילדים.

למידע נוסף, ניתן להיכנס לכתבה על חיסכון לכל ילד.

מה עוד חשוב לדעת?

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil