חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור מארנונה לבתי כנסת, בתי מדרש, ישיבות ומקומות המשמשים ללימוד תורה

בתי כנסת, בתי מדרש, ישיבות ומקומות המשתמשים ללימוד תורה, זכאים לקבלת פטור מארנונה כללית או אגרה על שטח הנכס האמור. ההטבה מגיעה כחלק מהפטורים המגיעים לנכסים מסויימים.

מטרת הכתבה לספק מידע על הנושא.

מהו פטור מארנונה לבתי כנסת ובתי מדרש?

ארנונה הוא מס מקומי המוטל על נכסים מסויימים על ידי הרשות המקומית (עירייה או מועצה). המס נועד למימון הפעילות של הרשות המקומית ועל מנת לספק שירותים לתושב ובין היתר שירותי בריאות, תרבות, חינוך וכדומה.

בתי כנסת, בתי מדרש, ישיבות ומקומות המשמשים ללימוד תורה, הם מקומות ברחבי הרשות המקומית המשתמשים לתפילות או ללימודי תורה, לפי העניין. במידה ואין להם פעילות עסקית, האם עשויים להיות זכאים לפטור מלא מתשלום ארנונה.

כלומר, בית כנסת, לרבות מבנה או חלק ממבנה שהייעוד שלו הוא קיום תפילה והשימושים הנוספים בו, אם יש כאלה, הם נועדו לצרכי לימוד תורה או לאחרים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה, ובתנאי שאין בו פעילות עסקית – זכאי לפטור מתשלום ארנונה.

אלא שגם במבנה שהייעוד העיקרי שלו הוא לימוד תורה והוא משמש ללימוד תורה, החלק במבנה האמור המיועד ומשמש לקיום תפילה באופן קבוע וסדיר נוסף על ייעודו ושימושיו ללימוד תורה, ייחשב בית כנסת לעניין החוק, ובתנאי שאין בו פעילות עסקית – זכאי לפטור מתשלום ארנונה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

ההטבה ניתנת לכל מי שהיה חייב בתשלום ארנונה בגין אותו סוג נכס.

מימוש הזכאות

על מנת לממש את הזכאות, יש לספק את המסמכים הדרושים למחלקת גביית ארנונה ברשות המקומית.

מידע נוסף

  • פטור מארנונה מגיע למקומות נוספים כמו בתי תפילה אחרים, מקווה וכד'.

חקיקה ופסיקה

  • פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil