חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

אישור עקרוני למשכנתא מהבנק ושמירת שיעור הריבית

אדם המעוניין ליטול משכנתא (הלוואה לדיור) ופונה אל בנק על מנת להגיש בקשה לקבלה, זכאי לקבל מהתאגיד הבנקאי אישור עקרוני. האישור מהווה גם הסכם שמירת שיעור הריבית לתקופה מסויימת.

מטרת הכתבה להסביר את המושג ואת הליך קבלתו.

מה זה אישור עקרוני למשכנתא?

אישור עקרוני למשכנתא הוא מסמך המפרט את תנאי ההלוואה לדיור (המשכנתא) שהתאגיד הבנקאי מציע למבקש ההלוואה. המסמך משתנה לפי הנתונים של מבקש ההלוואה והנתונים של הנכס או הדירה לגביו מתבקשת המשכנתה.

אישור עקרוני הוא למעשה אישור רשמי של הבנק בו הוא מתחייב להציע לאותו אדם מבקש את המשכנתא האמורה לפי תנאיה. אחד מהתנאים העיקריים הם שיעור הריבית שהבנק מציע לאותו לווה.

האישור העקרוני הוא לא אישור כללי או דפי הסבר כלליים על ההלוואה, אלא אישור פרטני לגבי לווה מסויים. האישור מתאים למשכנתא מסויימת ולפי תמהיל משכנתא מסויים, כך שאם יש שינויים, מבקש ההלוואה צריך לבקש אישור עקרוני נוסף.

בנוסף לאמור לעיל, מתן אישור עקרוני למבקש ההלוואה הוא ללא תשלום (לא מושתות שום עלויות עליו) וללא התחייבות מהצד שלו. כמו כן, ניתן בהחלט לקבל כמה אישורים עקרוניים מכמה תאגידים בנקאיים כדי לבצע השוואת מחירים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם המעוניין ליטול משכנתא (הלוואה לדיור) דרך בנק למשכנתאות.

הגדרות:

הלוואה לדיור, היא מקיימת את אחד מאלה, ולא ניתנת למטרת עסק:

 1. ההלוואה מיועדת לרכישה או לחכירה של דירות מגורים, בנייתה, הרחבתה, או שיפוצה.
 2. ההלוואה מיועדת לרכישת מגרש לבניית דירת מגורים או לרכישת זכות בדירת מגורים תמורת דמי מפתח.
 3. ההלוואה ניתנת במשכון דירת מגורים.
 4. ההלוואה מיועדת למימון פירעון מוקדם של ההלוואה במלואה או בחלקה לפי נקודות 1 או 2.

פרטים כלולים באישור העקרוני

האישור העקרוני חייב לכלול את הפרטים הבאים:

 1. סכום ההלוואה.
 2. תקופת ההלוואה.
 3. שיעור הריבית שנקבע להלוואה.
 4. סכום ההחזר החודשי.
 5. בהלוואה בריבית משתנה, במקום סכום ההחזר ושיעור הריבית, יפורטו:
  • המנגנון לקביעת הריבית (שיעור ריבית הבסיס ושיעור התוספת או ההפחתה).
  • העקרונות לשינוי הריבית.
  • שיעור הריבית באחוזים הנגזר מעקרונות אלה ליום מתן האישור העקרוני.
  • סכום ההחזר החודשי הנגזר מעקרונות אלה ליום מתן האישור העקרוני.
  • הודעה שהריבית באחוזים יכולה להשתנות ביום מתן ההלוואה.
 6. סכומי החיובים והעמלות, לרבות גם הוצאות המועברות על ידי הבנק לצד שלישי.
 7. הסיכונים אותם דורש התאגיד הבנקאי שיהיו מכוסים בביטוח (ביטוח משכנתא), וכן את הפרמיה של הביטוח במקרה שהלווה יבחר לבצע את הביטוח על ידי הבנק.
 8. הפניה של הבנק לביצוע שמאות, תוך כדי פירוט רשימת השמאים איתם הבנק עובד לצורך הערכת נכסים לצורך קבלת הלוואה לדיור, ואשר פועלים באזור גאוגרפי בו מצוי הנכס.

תוקף האישור העקרוני

תוקף האישור העקרוני, וליתר דיוק, תוקף שמירת הריבית באישור, הוא למשך 24 ימים לפחות מיום מן האישור העקרוני ללווה המיועד. מידע זה חייב להיות מצויין באופן בולט.

במהלך התקופה הזו, מבקש המשכנתא צריך לספק מסמכים דרושים לאימות הנתונים שציין בעת הגשת הבקשה להלוואה. בנוסף לכך, בכל מועד במהלך התקופה הזו, מבקש המשכנתא רשאי לפנות אל הבנק על מנת לקבל את המשכנתא באותם תנאים ובאותה ריבית.

לאחר מועד זה, האישור העקרוני פג תוקף והבנק אינו מחוייב לספק את ההלוואה באותן תנאי ריבית.

יחד עם זאת, אם האישור העקרוני הוא עבור משכנתא שאין צורך לבצע עבורה שעבוד חדש, התקופה האמורה היא לפחות 12 ימים ממועד מתן האישור העקרוני.

שיעור הריבית בעניין זה:

 • לגבי הלוואה בריבית קבועה – הריבית הנקובה.
 • לגבי הלוואה בריבית משתנה – המנגנון שנקבע (ריבית הבסיס ושיעור התוספת או ההפחתה).

למשל: אם אדם פנה אל בנק בתאריך 1 בספטמבר לקבלת משכנתה וקיבל אישור עקרוני. תוקף שמירת הריבית חייב להיות לפחות עד לתאריך 25 בספטמבר כולל.

מימוש הזכאות

תהליך קבלת אישור עקרוני למשכנתא הוא פשוט יחסית. אדם המעוניין בכך, צריך לפנות אל בנק למשכנתאות ולמלא טופס בקשה לקבלת ההלוואה.

בטופס הבקשה למשכנתא יש למלא את הפרטים האישיים של המבקש, פרטים פיננסיים, ונתונים מסויימים לגבי הנכס עבורו מתבקשת ההלוואה.

משך הזמן לקבלת אישור עקרוני מהבנק הוא לרוב מיידי, במועד הגשת טופס הבקשה.

מידע נוסף

 • ניתן לפנות למספר תאגידים בנקאיים ולקבל מהם כמה אישורים עקרוניים.
 • בנוסף לאישור העקרוני לביצוע ההלוואה, הבנק צריך למסור למבקש פירוט של רשימת המסמכים אשר הוא נדרש להמציא לצורך קבלת ההלוואה.
 • במידה ומבקש ההלוואה המציא את המסמכים הנדרשים באיחור, הבנק יציין כי תקופת שמירת הריבית הסתיימה וימסור את שיעור הריבית החדש אם שיעור הריבית שונה מזו שהובטחה לו.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • נהלים למתן הלוואות לדיור, ניהול בנקאי תקין מספר 451

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil