חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הטבות משרת מילואים פעיל: כל ההטבות שמגיעות לחיילי מילואים מהמדינה

משרת מילואים פעיל בישראל זכאי לקבל הטבות שונות מהמדינה, הטבות שמשמעותן הנחות שונות, זכויות להצטרפות למועדוני צרכנות ועוד. הטבות אלו נועדו לטובת מן הערכה והוקרה לשירותו של מילואימניק ולמשפחתו.

ההטבות השונות בכתבה זו מגיעות על ידי הגופים הממשלתיים השונים והן ניתנות רק למילומימניקים פעילים.

מיהו משרת מילואים פעיל?

משרת מילואים פעיל הוא חייל מילואים שיש בידו תעודת "משרת מילואים פעיל". תעודה זו ניתנת לחייל מילואים בתנאי שהוא שירת לפחות 20 ימי שירות מילואים פעילים מצטברים, בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהם.

לחילופין, חייל משוחרר שטרם מלאו לו 3 שנים מאז שהשתחרר משירות צבאי, והוא ביצע 14 ימי שירות מילואים פעילים מצטברים בתקופה של שנה או שנתיים רצופות – ייחשב גם משרת מילואים פעיל.

בנוסף לכך, אם חייל המילואים היה זכאי למעמד "משרת מילואים פעיל" לפחות במשך 6 שנים במצטבר, הוא ייחשב "משרת מילואים פעיל שש שנתי" ויהיה זכאי להטבות נוספות.

תוקף הזכאות

משרת מילואים פעיל יהיה זכאי להטבות שיפורטו בהמשך, במשך 3 שנים קלנדריות שתחילתן 1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה השלים צבירה ככתוב מקודם.

חייל המילואים יוכל לממש את ההטבות הבאות בתנאי שתאריך המימוש שלהן נמצא בטווח הזכאות של החייל. כמו כן, בתנאי שהתשלומים השונים, כמו אגרות וכד', להיות בהתאמה במועד שנקבע על ידי המשרד הממשלתי.

הטבות משרת מילואים פעיל

משרתי מילואים פעילים זכאים להטבות אלו, בהתאם למשרד ממשלתי:

1. משרד התחבורה

הנחה אגרת חידוש רישיון נהיגה אישי

מילואימניק ישלם אגרה סמלית של 10 ₪ בלבד. תאריך החידוש צריך להיות בטווח תאריך הזכאות למעמד משרת מילואים פעיל. לא כולל רישיון נהיגה זמני או מופקא.

הנחה אגרת רישוי רכב שנתית

 • משרת מילואים פעיל – 59 ₪.
 • משרת מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף השווה לאחת וחצי נקודות זיכוי – 118 ₪.
 • משרת מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף השווה לאחת וחצי נקודות זיכוי – 177 ₪.
 • בכל מקרה – אגרה לא תפתח מ- 10 ₪.

הזכאות ניתנת לרכב אחד בלבד, בבעלות פרטית (לא ליסינג וכד'), אם אם היא משותפת עם בן/בת זוג. אם יש יותר מרכב אחד, ההטבה תינתן לרכב הראשון הזכאי לחידוש, יום תחילה לחישוב הרכב הראשון הוא 1.5. החישוב נעשה על פי מספר הימים שעשה החייל מילואים.

אם באגרה כבר כתוב "הנחת משרת מילואים פעיל", אז מחיר האגרה כולל את ההנחה.

במידה ורכשתם רכב ישירות דרך היבואן, והינכם זכאים, יש ליצור קשר עם מוקד המילואים 6535* לצורך הטיפול בהחזר. במידה והחייל לא קיבל את ההנחה באגרת הרישוי, לרבות כתוצאה מנזק שאירע לרכב בו הוא זכאי להנחה, כמו תאונה, אובדן גמור וכדומה, יש לפנות למוקד המילואים.

אפשר לבצע שינויים במספרי הרכב לצורך קבלת הזיכוי על רכב אחר, יש לפנות באופן מקוון בקישור זה. ניתן לחדש רישיון רכב גם באמצעות רשיומט.

הנחה אגרות טייס

משרת מילואים פעיל זכאי לקבל הנחה של 25% באגרות טייס.

קיצור מועד קבלת רישיון מקצועי

חייל מילואים כאמור, זכאי לקיצור מועד קבלת רישיון מקצועי מ-6 חודשים לחודשיים.

2. משרד החינוך

מוסדות להשכלה גבוהה

 • מלגת פר"ח – חיילי מילואים הלומדים באקדמיה שחונכים בפרוייקט פר"ח וביצעו 10 ימי מילואים לפחות בשנה אקדמית, זכאים למענק מלגה בגובה של 2,600 ₪. תקופת החישוב היא 15 יולי – 14 יולי שנה לאחר מכן, בשנת ביצוע הפרויקט. המלגה תועבר לחשבון הזכאים במהלך חודש אוגוסט שבסיום שנת ביצוע הפרויקט.
 • התאמות בלימודים לבני זוג של משרתי מילואים.
 • הטבות נוספות בלימודים (יפורטו בכתבות אחרות – יש הרבה).

הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים

 • רשת "אורט" מעניקה מלגה של 10% משכר הלימוד (החל משנת תשע"ט).

3. נציבות שירות המדינה

משרתי מילואים פעילים זכאים להטבות וזכויות סוציאליות שונות בעבודה והם:

 • יום חופשה נוסף מעבר למכסה שהוא זכאי.
 • גמישות בצבירה ימי חופשה.
 • מתן עדיפות בעת העלאת דרגה, דרגה אישית או פז"מ לדרגה.
 • אפשרות ניצול מכסת שעות נוספות או שעות כוננות שהעובד זכאי להם עקרונית בעת שירותו במילואים, בתום שחרורו ממילואים.
 • התחשבות בעת בחירת עובדית מצטיינים.
 • דחיית קיום מכרזים אם אחד המועמדים שהה בשירות מילואים בתאריך כינוס ועדת המכרזים. גם כאשר העובדים לא עובדי מדינה (מכרז פומבי למשל).
 • העדפת חיילי מילואים פעילים בקבלה לתפקידים בשירות המדינה (לחיילי מילואים פעילים 6 שנתי).

עובדי מדינה שבני זוגם נקראו למילואים זכאים להטבות:

 • אישור להיעדרות של שעה ביום עד תום שירות המילואים לצורך סידורים הכרחיים הנובעים מעצם קריאת הפתע של בן/בת הזוג.
 • יום חופשה נוסף בתום שירות המילואים של בן/בת זוג מעבר למכסה שנתית שזכאי לה.

כמובן שעובדי מדינה משרתי מילואים פעילים זכאים לכל ההטבות האחרות מכוח החוקים כמו איסור פיטורין בגלל השירות, וכן בזמן שהייתו במילואים ועד לתקופה של 21 יום לאחר המילואים, ימי מילואים ו-21 ימים לאחר מכן לא ייחשבו במניין ימי הודעה מוקדמת לפני פיטורין, ועוד.

4. משרד הפנים

משרתי מילואים זכאים להנחות הבאות:

 • 50% הנחה על אגרות מינהל האוכלוסין – הנחה על אגרות של דרכונים, תעודות מעבר, תעודת זהות ביומטרית ועוד. הזכאות היא שנתית.
 • 50% הנחה על כניסה לחופים מורשים למשרת מילואים פעיל ולמשפחתו.
 • 5% הנחה על ארנונה ברשות מקומית (לפי החלטת הרשות, לא מחייב).

5. משרד הבינוי והשיכון

חייל מילואים זכאי להטבות הבאות:

 • תקופת המילואים נחשבת לצורך הגדלת סכום המשכנתא לזכאים לפי חוק הלוואות לדיור (למשרתי מילואים פעילים 6 שנתי). ההטבה ניתנת על ידי הבנקים למשכנתאות.
 • עדיפות בתנאים מסויימים ברכישת זכות במקרקעין במסגרת מכרזי רשות מקרקעי ישראל (למשרתי מילואים פעילים 6 שנתי שצברו 80 ימי מילואים). אישור יינתן עד 6 שנים מהיציאה לפטור משירות הביטחון.
 • סיוע מוגדל במסגרת "שיקום שכונות" בדרך של הגדלת הלוואות, מענקים ומלגות לשיפוץ ולהרחבה של דירות ולקידום התעסוקה והשכלה גבוהה.

6. משרד הביטחון

 • כניסה חינם למוזיאון משרד הביטחון בהצגת תעודה.
 • מועדון בהצדעה – מועדון הצרכנות של משרד הביטחון וצה"ל שמקנה הטבות והנחות במגוון רשתות בארץ.
 • תגמול נוסף לפי מספר ימי מילואים, עד שווי של 2 נקודות זיכוי.

7. המשרד לביטחון פנים

 • 50% הנחה על הוצאת רישיון נשק או חידושו – ההנחה על חידוש הרישיון ניתנת כל עוד רישיון הנשק בתוקף.

אם לא ניתנה הנחה, ניתן אותה על ידי הצגת תעודת משרת מילואים פעיל.

8. משרד האוצר

רשות המסים בישראל

 • נקודות זיכוי ממס הכנסה לתואר ראשון – משרתי מילואים פעילים זכאים לקבל 2 נקודות זיכוי עבור כל שנת לימודים של תואר ראשון (3 שנים לכל היותר). חשוב לציין כי גם חיילים משוחררים, ללא קשר למילואים, זכאים למשך 3 שנים לקבל נקודות זיכוי ממס לאחר שחרור משירות חובה.
 • החזר מס על מענק מיוחד – מי ששירת 32 ימי מילואים בשנה קיבל מענק מיוחד שעליו שילם 25%. חייל מילואים רשאי לקבל החזר על כך.

9. המשרד להגנת הסביבה

רשות הטבע והגנים

 • כרטיס כניסה חינם לאתרי הרשות במהלך השירות.
 • 20% הנחה על רכישת כרטיס מנוי שנתי "מטמון" למשרת פעיל ולמשפחתו.
 • 25% הנחה על לכניסה חדש פעמית לאתרי הרשות למשרד המילואים בלבד.
 • 15% הנחה על עלות כניסה ולינה לחניוני לילה של אתרי הרשות לחייל המילואים ולבני משפחתו.
 • 10% הנחה על קיום של אירועים פרטיים באתרי הרשות.

10. משרד המשפטים

חיילי מילואים פעילים זכאים להטבות גם על ידי מקצועות רישוי שונים:

 • 50% הנחה על אגרות רישוי מקצועות (אגרות בחינה, אגרות רישוי, אגרות התמחות ואגרות חידוש): מתווכים במקרקעין, שמאי מקרקעין, נויטרונים, חוקרים פרטיים, רואי חשבון.
 • הרחבת הסיוע המשפטי הניתן על ידי המדינה בגלל פיטורים.

11. משרד העבודה

המוסד לביטוח לאומי

12. משרד הכלכלה והתעשייה

הסוכנות לעסקים קטנים

בקרוב משרתי מילואים יוכלו לקבל הנחות שונות מטעם מעו"ף:

 • 50% בקורס יוזמים עסק – ישלמו 400 ₪ במקום 800 ₪.
 • 50% הנחה על שעת ייעוץ – ישלמו 40 ₪ במקום 80 ₪.
 • 20 שעות ייעוץ מסובסד במקום 15 לאחרים.

למידע נוסף בעניין הטבות עסקים קטנים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil