חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רשיומט (עמדת שירותים ממשלתיים) – הסבר, איתור עמדות שירות עצמי (סניפים) ועוד

אדם המעוניין לקבל שירותים ממשלתיים או לבצע פעולות מול משרדי הממשלה השונים, יכול לעשות זאת באמצעות רשיומט (עמדות שירות עצמי). עמדות אלו כוללות קבלת מידע והנפקת אישורים שונים.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מה זה רשיומט?

רשיומט (בהגייה רישיומט) היא עמדת שירות עצמי של משרדי הממשלה השונים, המאפשרת לכל אדם לבצע פעולות שונות ולקבל שירותים ממשלתיים מהירים. בעבר הרישיומט היה השימוש של משרד התחבורה (רשות הרישוי), אך מאז היקף השירותים הורחב למשרדי ממשלה נוספים.

במילים אחרות, רשיומט היא עמדת מחשוב אוטומטית בה אפשר לקבל מידע על שירותים ממשלתיים, לבצע פעולות ואף לשלם על קבלת אותם שירותים ובין היתר עבור תשלום רישיון, אגרת דרכון ועוד.

הרישומט נותן מענה גם לשירותים ופעולות שכבר לא ניתן לבצע אותן ישירות דרך הגעה לסניפים של משרדי הממשלה, שירותים שהוסרו על מנת להקטין את התורים בהם. כמו כן, בשירותים שכן ניתן לבצע באופן פיזי, הוא מאפשר את החיסכון וההגעה לסניפי הממשלה והמתנה ממושכת בתורים.

עמדות רישיומט אלו מפוזרות ברחבי הארץ, בקניונים שונים, סניפי סופר פארם ואפילו בנתב"ג.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם בישראל, אשר מעוניין לבצע פעולות ולקבל שירותים ככתוב ברשימה בהמשך, זכאי לעשות זאת ישירות דרך הרישיומטים הפזורים ברחבי הארץ (מידע בהמשך).

רשיומט – רשימת שירותים ממשלתיים

ככתוב מקודם, ניתן לבצע כמה פעולות באמצעות עמדות השירות העצמי רישיומט. אלו הם השירותים הממשלתיים שאפשר לבצע במערכת לפי משרד ממשלתי:

1. משרד התחבורה

אלו השירותים שאפשר לקבל בנושא משרד התחבורה (רשות הרישוי):

שם השירותהסברהערות ומידע נוסף
חידוש רישיון נהיגה או כפל רישיון נהיגהניתן לחדש רישיון נהיגה ולקבל רישיון זמני עד לקבלת הרישיון הקבוע (הכרטיס), או לקבל רישיון נהיגה נוסף על הקיים (במקרה של אובדן)לא ניתן לשלם אגרה על רישיון פג תוקף

הרשיון הקבוע נשלח לכתובת המגורים

עלות השירות – לפי סוג הרישיון
חידוש רישיון רכב או כפל רישיון רכבניתן לחדש רישיון רכב ולקבל רישיון קבוע, או לקבל רישיון רכב נוסף על הקיים (במקרה של אובדן) בתנאי שסיום תקופת הרשיון מעל 3 חודשיםלא ניתן לשלם אגרה על רישיון פג תוקף

חובה לשלם בכרטיס אשראי על שם בעל הרישיון (אדם או חברה). לא כרטיס דביט-דיירקט ולא כרטיס חו"ל

עלות השירות – לפי סוג הרישיון
בירור מצב נקודות החובהניתן לקבל תדפיס של מצב נקודות החובה של הנהג עקב עבירות תנועה, כולל הסבר על ביצוע מבחנים ואמצעי תיקוןחובה כרטיס אשראי של בעל הרישיון

עלות השירות – ללא תשלום
בירור מידע על הרכבניתן לקבל תדפיס של מידע על הרכב לרבות בעלויות, פרטי הרכב והדגם, הגבלות או עיקולים על הרכב ועודחובה כרטיס אשראי של בעל הרישיון

עלות השירות – ללא תשלום
תשלום על אגרת מבחן נהיגה מעשי (טסט)ניתן לשלם את האגרה על ביצוע מבחן נהיגה מעשי (טסט) למי שמעוניין להוציא רישיון נהיגהעלות השירות – 138 ₪ אגרה ו-229 ₪ עלות העמדת רכב
רשיומט – רשימת שירותים משרד התחבורה (רשות הרישוי)

הערות נוספות, אם תמונת הנהג במאגר התמונות חסרה או לא הושלמו בדיקות הראייה או יש עיקול הוצאה לפועל, יש לגשת למשרד התחבורה.

2. משרד הפנים

אלו השירותים שאפשר לקבל בנושא משרד הפנים (רשות האוכלוסין):

שם השירותהסברהערות ומידע נוסף
הנפקת תמצית רישוםניתן להנפיק תמצית פרטי רישום ממרשם האוכלוסיןמיועד לאזרחי ותושבי ישראל בלבד השוהים בארץ

חובה להזדהות עם תעודת זהות ביומטרית

השירות ניתן עבור המבקש או ילדיו הקטינים

עלות השירות – ללא תשלום
הנפקת ספח תעודת זהות ביומטריתניתן לקבל ספח תעודת זהות חכמהמיועד לאזרחי ותושבי ישראל בלבד

יש להצטייד בתעודת זהות חכמה וסיסמא אישית

עלות השירות – ללא תשלום
הנפקת ספח תעודת זהות רגילהניתן לבקש הנפקה של ספח תעודת זהות רגילהמיועד לאזרחי ותושבי ישראל בלבד

הספח נשלח לכתובת המגורים

עלות השירות – ללא תשלום
שינוי כתובת (מען)ניתן לשנות את כתובת מקום המגורים של המבקשיש להצטייד בתעודת זהות חכמה וסיסמא אישית

השירות נועד לשינוי ליישוב המונה מעל 15,000 תושבים

עלות השירות – ללא תשלום
תשלום אגרת דרכוןניתן לשלם על אגרת הוצאת דרכוןעלות השירות – לפי אזור בשנה וסוג המבקש
בירור כניסות ונסיעות מהארץניתן לקבלת תעודת בירור כניסות ויציאות מהארץ על אדם מסוייםמיועד לאזרחי ותושבי ישראל בלבד

עלות השירות – ללא תשלום
קבלת תעודת לידהניתן לבקש תעודת לידה של נולד (דו לשונית עברית, ואנגלית)השירות ניתן למבקשים עבור עצמם, לילדיהם ולהוריהם

אם הבקשה מיועדת למי שנולדו לפני שנת 1955, יש לציין את מקום המגורים של ההורים בשעת הלידה בנוסף למקום הלידה

התעודה נשלחת לכתובת המגורים

עלות השירות – ללא תשלום
קבלת תעודת פטירהניתן להגיש בקשה לקבלת תעודת פטירה עבור מי שנפטר בארץהשירות ניתן לקרובי משפחה מדרגה ראשונה של הנפטרים (בן או בת זוג, הורה עבור ילדיו, ילדים עבור הורים, סבים או סבתות עבור נכדיהם, נכדים עבור סבים או סבתות)

התעודה נשלחת לכתובת המגורים

עלות השירות – ללא תשלום
רישום שם הנולדניתן לרשום את שמם הפרטי של תינוקות שנולדו בארץ ושמם לא נרשם בהודעת הלידה בבית החוליםהשירות ניתן לאזרחי ותושבי ישראל השוהים בארץ

עלות השירות – ללא תשלום
רשיומט – רשימת שירותים משרד הפנים (רשות האוכלוסין)

2. המשרד לביטחון הפנים

אלו השירותים שאפשר לקבל בנושא המשרד לביטחון הפנים (האגף לרישוי כלי ירייה):

שם השירותהסברהערות ומידע נוסף
חידוש רישיון לכלי ירייה פרטי או כפל רישיוןניתן לחדש רישיון כלי ירייה (ירי) ולקבל רישיון זמני עד לקבלת הרישיון הקבוע (הכרטיס), או לקבל רישיון כלי ירי נוסף על הקיים (במקרה של אובדן)הרשיון הקבוע נשלח לכתובת המגורים

עלות השירות – 61 ₪
תשלום אגרת כלי ירייהניתן לשלם על הרישיון למי שקיבל שובר תשלוםעלות השירות – 61 ₪
רשיומט – רשימת שירותים המשרד לביטחון הפנים (האגף לרישוי כלי ירייה)

4. רשות השירות הלאומי-אזרחי

אלו השירותים שאפשר לקבל בנושא רשות השירות הלאומי-אזרחי:

שם השירותהסברהערות ומידע נוסף
הנפקת אישור ביצוע שירות אזרחיניתן לבקש אישור רשמי על ביצוע שירות אזרחיעלות השירות – ללא תשלום
רשיומט – רשימת שירותים רשות השירות הלאומי-אזרחי

5. משטרת ישראל

אלו השירותים שאפשר לקבל בנושא משטרת ישראל:

שם השירותהסברהערות ומידע נוסף
בקשה לקבלת תעודת מידע פלילי או תעבורתיניתן לבקש אישור על מידע פלילי או תעבורתיהשירות ניתן למבקש בעד עצמו בלבד

עלות השירות – ללא תשלום
רשיומט – רשימת שירותים משטרת ישראל

6. רשות האכיפה והגבייה

אלו השירותים שאפשר לקבל בנושא רשות האכיפה והגבייה (המרכז לגביית קנסות, הוצאה לפועל):

שם השירותהסברהערות ומידע נוסף
תשלום קנסות של המרכז לגביית קנסותניתן לשלם קנסות, אגרות והוצאותלפי תעודת זהות, דרכון או מספר דוח משטרה

עלות השירות – לפי גובה הקנס או האגרה
רשיומט – רשימת שירותים רשות האכיפה והגבייה (המרכז לגביית קנסות, הוצאה לפועל)

מימוש הזכאות

אדם המעוניין לדעת יותר על רישיומט ובפרט איך זה עובד, כלומר, איך לבצע את הפעולות השונות. צריך לפעול כך:

1. הגעה אל מקום בו קיים רשיומט

ראשית כל, יש לגשת אל המיקום הגאוגרפי של עמדת שירות עצמי (רישיומט). העמדות פרוסות ברחבי הארץ באזורים אלו:

  • סניפי סופר פארם (חלק מהם).
  • נמל תעופה בן גוריון (נתב"ג).
  • מרכזי קניות או קניונים (חלק מהם).
  • מרכזים בהם פועלים משרדי הממשלה השונים (חלק מהם).

רשימת הסניפים המלאה ומיקומי עמדות שירות עצמי מופיעים באתר הממשלתי בקישור זה.

2. בחירת השירות המבוקש

לאחר ההגעה לסניף ואיתור המיקום של הרישיומט, יש לבחור על איזה שירות מדובר או גוף ממשלתי שלגביו מתבקש השירות האמור. רשימת השירותים היא הרשימה הכתובה מקודם.

בעת בחירת השירות, המבקש נדרש לספק אמצעי זיהוי כמו מספר תעודת זהות או דרכון או פרטים נוספים או אחרים, לפי העניין.

3. השלמת השירות ותשלום

לאחר מכן יש להשלים את השירות המבוקש, ואם נדרש תשלום, אז להכניס את אמצעי התשלום (כרטיס אשראי על שם המבקש) ולשלם את האגרה עבור השירות.

לאחר הוצאת אמצעי התשלום וביצוע התשלום כולל מספר חיובים (תשלומים), יתקבל האישור לגבי השירות המתבקש.

האישור הוא אישור רשמי ממשלתי ומהווה מקור לכל דבר ועניין.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

סרטון – שלב אחר שלב

הנה סרטון של משרד הרישוי שמסביר אודות הנפקת רשיון נהיגה במערכת רשיומט:

שירות לקוחות רשיומט

ניתן לפנות וליצור קשר עם שירות לקוחות של רישיומט (משרד התחבורה, אגף הרישוי) באמצעות ערוצי התקשורת הבאים:

מידע נוסף

  • שירותים מסויימים ניתנים לביצוע גם דרך האזור האישי באתר הממשלתי GOV.
  • ישנם מקרים בהם לא ניתן להנפיק את האישור או התעודה המתבקשת, אם נדרשת פעולה נוספת מצד המבקש בטרם השימוש בשירות.
  • עלות האגרה משתנה לפי סוג הרישיון או התעודה.
  • פורסם במקור בתאריך 09.10.2018.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil