חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עבודות אסורות ומוגבלות לבני נוער – איפה מותר ואסור להעסיק נערים?

נערים (ילדים וצעירים) יכולים לעבוד אצל מעסיק במהלך שנת לימודים או בחופשות, בהתאם לגילם, אך אסור להעסיק בני נוער במספר עבודות אסורות ועבודות מוגבלות. סוגי העבודות שאסור לעבוד בהם לגבי נערים נקבעו בהוראות החוק.

מטרת הכתבה היא להסביר איפה אסור לעבוד לנוער, או נכון יותר במה אסור להעסיק בני נוער.

מהן עבודות אסורות ומוגבלות לבני נוער?

בהתאם להוראות החוק, ניתן להעסיק ילדים ונערים בהתאם לגיל העסקת בני נוער, הקובע את הגיל המינימלי המותר ותנאים נלווים להעסקת אותם נערים. אך לא די בכך, החוק קובע כי ישנן עבודות אסורות ועבודות מוגבלות, כאלו שאסור להעסיק בהם בני נוער.

הסיבה העיקרית לכך שקיימות עבודות אסורות ומוגבלות, היא משום שהעבודות מסויימות עשויות לפגוע בבריאותם או בשלומם או בהתפתחותם הגופנית של בני נוער, גם אם בפועל מותר להם לעבוד לפי תנאים אחרים שלפי החוק.

המשמעות היא שאסור כלל להעסיק נער בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה מסויימים ככתוב בהמשך העמוד הזה. יש לציין כי הוראות אלו הן מעבר להוראות שנקבעו בעניין אי התאמת נער להיות עובד בעבודות או בחומרים מסוכנים לפי פקודת הבטיחות בעבודה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל נער בישראל המעוניין לעבוד או עובד בעבודה – זכאי לזכות זו.

עם זאת, במקרים הבאים, זכות זו אינה חלה:

 • העסקת נער לפי חוק החניכות, בהתאם לתכנית החניכות למקצועות.
 • העסקת נער במרכז להכשרה מקצועית לנערים, בהתאם לתכנית ההכשרה של אותו מרכז.
 • ניתן היתר ממפקח עבודה ראשי, להעסקת נער בעבודה מסוימת, במקומות ובהגבלות שנקבעו בהיתר, אם היא חיונית לדעתו, להכשרה המקצועית של הנער.

רשימת עבודות אסורות להעסקת בני נוער

אסור להעסיק נער (ילד או צעיר עד גיל 18) בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות העבודה המפורטים פה:

 1. העברת חפצים ממקום למקום שלא עם כלי הרמה מכני, אלא אם התקיימו תנאים אלו:
  • לגבי נער – עד שעתיים ביום אם כל מטען לא עולה על 12.5 ק"ג. אם העברה נעשתה על ידי מריצה, אז בתנאי שמשקל המטען והמריצה עד 50 ק"מ.
  • לגבי נערה – עד שעתיים ביום אם כל מטען לא עולה על 8 ק"ג.
 2. עבודה תת קרקעית במכרה.
 3. חפירה, התקנה, בנייה של באר, בור שופכין או מנהרה. כמו גם תיקון וניקוי שלהם וכן עבודה בתוך רשת צינורות ביוב.
 4. ריתוך חשמלי או אוטוגני או בחמצן או בגז אחר, או כל עבודה קשורה בכך.
 5. ייצור ועיבוד חומרי נפץ, תחמושת, זיקוקי די-נור ופצצים, לרבות טיפול בהם או אחסנה.
 6. ניקוי מנוע, ממסרה או חלקם מאלה כשהם בתנועה, וכן ניקוי חלק של כל מכונה או הניקוי יעמיד את הנער בפני סכנת פגיעה מהמכונה או ממכונה סמוכה.
 7. העתקה וחיבור של קטרים וקרונות רכבת והפנתיים.
 8. הפעלה או מתן איתות של מכונת הרמה לרבות עגורן צריח, עגורן נייד, עגורן גשר עילי, עגורן שער, עגורן להעמסה עצמית ומחפר, ובכפוף להוראות חוק ותקנות בטיחות בעבודה לעניין זה.
 9. עבודה במכונות ומיתקנים הבאים:
  • מכבש אכסצנטרי, מכבש כיפוף, מכבש ערגול, מכבש חיכוך.
  • מכונת גזירה; מכונת חיתוך; מכונת גליוטינה המונעת בכוח מיכני.
  • מכונת גלילים, לרבות מעגילה ומכונות לישה, למעט מכונת לישה בעלת זרוע לישה אחת.
  • מקצצת בשר, מקצצת ירק או תבן.
  • מסחט צנטריפוגלי, מכבש או מכונה לדיפוס  (moulding)המופעלים באופן הידרואלי או פנאומטי.
  • משור עגול; משור סרט אקדח-מסמור.
  • מכונת הקצעה ומכונת גיוץ המשמשים לעיבוד עץ, מכונה רב תכליתית המבצעת אחת או יותר מהפונקציות ככתוב מקודם.
 10. עבודה במכונה או במכשיר שלחלקו הפעיל ניתנת תנועת-רטט בכוח פנואומטי.
 11. עבודה במקום מוקף – חדר, תא, מכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף וכו'.
 12. שריפת סיד או גבס.
 13. יצור או עיבוד חומרים הקלים להתלקח.
 14. הסקת דוד קיטור וכן השגחה על דוד קיטור או על מכונת קיטור.
 15. בנייה, עבודת בנייה או פעולת בנייה באתר בנייה.
 16. עבודה במכשירים פולטי קרינת לייזר (Laser) למעט המכשירים המסווגים בדרגה I על פי הגדרתם בתקן ישראלי.
 17. עבודה במכשירי קרינה מייננת ובחומרים רדיו אקטיביים או עבודה שבה עלול הנער להיות נתון להשפעת קרינה מיננת.
 18. עבודה במקומות שבהם הטמפרטורה חורגת מתחומי הטמפרטורה 4 מעלות צלסיוס עד 40 מעלות צליוס.
 19. עבודה במקום שהאויר בו דחוס (Compressed air) לרבות צלילה מקצועית.
 20. עבודה בגורמים כימיים: ממיסים אורגניים, חומרי הדברה למינהם, אפלטוקסינים, שמנים מינרליים (לרבות זפת, פיח, ביטומן, ועטרן), חומרים מאכלים (לרבות חומצות ובסיסים בריכוז גבוה), ייצור סיגריות וסיגרים וטיפול בעלי טבק.
 21. עבודה בתהליך שבו עלול הנער להיות נתון להשפעת חומר בלתי אורגני מזיק במיוחד פחמן דו גפריתי, חומצה הידרו ציאנית, מימן גפריתי, כלור, ברום ופלואור.
 22. בורסקאות לרבות עבודת הכנה, עבודת עזר, צביעת עורות וכל עבודה שיש בה מגע עם שלחים אף אם אינה קשורה בבורסקאות.
 23. עבודה במחלקות בתי חולים שבהן קיימת סכנת הידבקות במחלות זיהומיות.
 24. עבודה בבתי חולים ובמרפאות לחולי נפש.
 25. עבודה במעבדות למיקרוביולוגיה.
 26. טיפול בגופות נפטרים והעברתן.
 27. עבודה במנפטות ובמטוויות כותנה.
 28. עבודה בבית מטבחיים.

מימוש הזכאות

אסור להעסיק נער במקומות עבודה ובעבודות ככתוב לעיל.

מעסיק שמפר הוראה זו צפוי לעונשין שהוא מאסר של שנה אחת או קנס כאמור בחוק העונשין. כמו כן, ניתן לתת לגבי אותו מעסיק צו מניעה.

מידע נוסף

שינויים

 • בתאריך 28.07.2018 תוקנו התקנות ונוספו בנייה, עבודות בנייה ואתרי בנייה. עבודות אלו בהוראת שעה למשך 5 שנים מיום הפרסום האמור.

חקיקה ופסיקה

 • חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
 • תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תשנ"ו-1995

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil