חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי אבטלה לעובד על התפטרות מעבודה בנסיבות מצדיקות ומזכות ללא ימי המתנה

עובד שהתפטר ממקום העבודה שלו מרצונו וללא סיבה מוצדקת לכך, יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה רק לאחר חלוף ימי המתנה, בתקופה זו לא יהיה זכאי לתשלום. אולם, אם הוא התפטר בנסיבות מצדיקות, יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה החל מהיום הראשון, בדומה לעובד שפוטר.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

דמי אבטלה לעובד שהתפטר בנסיבות מצדיקות

דמי אבטלה הם סכומי כסף שמגיעים לעובד שכיר במקרה שהופסקו יחסי עבודה בינו לבין המעסיק, והעובד נחשב לאחר מכן מובטל לפי הוראות הדין, מה שמזכה אותו בתשלום. סכומי הכסף נועדו לאפשר לעובד להתנהל כלכלית ופיננסית עד לאיתור מקום עבודה חדש.

אחד מתנאי הזכאות של דמי אבטלה, היא הפסקת עבודה בשל פיטורים או התפטרות. אבל, התפטרות מרצון העובד וללא סיבה מוצדקת, אמנם מזכה בתשלום דמי אבטלה, אך התשלום מעוכב ב-90 ימי המתנה. כלומר, העובד לא יהיה זכאי לתשלום בכל תקופת ההמתנה, אלא רק לאחר מכן.

כדי שעובד אשר התפטר יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה החל מהיום הראשון וללא המתנה, על ההתפטרות להיחשב בתור התפטרות אשר כן מזכה וכן נחשבת נסיבה מוצדקת.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד שהתפטר יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה, וההתפטרות שלו תיחשב התפטרות בנסיבות מוצדקות, אם מתקיים לגביו מקרה אחד מבין המקרים הבאים, או יותר:

 1. נסיבות בעניין שינויים בעבודה – אם העובד התפטר בגלל נסיבה אחת מאלה:
  1. מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו (לפי הסיבות כאמור בעניין פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב מצב בריאותי לקוי).
  2. הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או נסיבות אחרות שביחסי העבודה לגבי אותו העובד שבהן לא ניתן לדרוש ממנו להמשיך לעבוד (לפי הסיבות כאמור בעניין פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה).
  3. שינוי מקום מגורים או מקום העבודה, בתנאי שהמרחק בין מקום המגורים החדש למקום העבודה עולה על 60 ק"מ, או 40 ק"מ לאם לילד שלא מלאו לו 7 שנים.
 2. נסיבות בעניין לידת ילד – אם העובדת לאחר לידה (יולדת) התפטרה בגלל אחת מהנסיבות הבאות:
  1. דרישה מהמעסיק לעבוד שעות עבודה ארוכות, ולא ניתן לקצר אותן לפי חוק עבודת נשים.
  2. דרישה מהמעסיק לעבוד במשרה מפוצלת, גם יום אחד בשבוע.
  3. מגורים במרחק 40 ק"מ או יותר ממקום העבודה, או במרחק קצר יותר אך משך זמן הנסיעה או הסדרי התחבורה לא מתאימים לשעות הפעילות המקובלות של מסגרת הטיפול לגיל הרך.
  4. מצב בריאותי לקוי שלה או של בן משפחתה.
  5. חלה הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלה או שהיא איננה יכולה לשוב לתפקידה הקודם טרם הלידה.
 3. נסיבות בעניין עבודת ביניים – אם מתקיימת לגבי העובד הנסיבה הבאה:
  1. העובד התפטר ממקום העבודה, ובחר שלא לממש את הזכות לדמי אבטלה (על אף פי שהיה זכאי לכך וצבר תקופת הכשרה בזמן זה), אלא להשתלב בעבודת בינתיים חדשה. אם עבד בעבודה זו עד 6 חודשים ואז התפטר – התפטרות זו נחשבת מוצדקת.
 4. נסיבות בעניין עבודה משנית – אם מתקיימת לגבי העובד הנסיבה הבאה:
  1. העובד עבד ב-2 עבודות בהיקף משרה דומה, ואז התפטר או פוטר ממקום עבודה אחד והמשיך לעבוד במקום העבודה האחר. אם עבד בעבודה זו עד 3 חודשים ואז התפטר – התפטרות זו נחשבת מוצדקת.
 5. נסיבות בעניין שחרור משירות צבאי או לאומי/אזרחי – אם מתקיימת לגבי חייל משוחרר או מסיים שירות לאומי או לאומי-אזרחי, הנסיבה הבאה:
  1. החייל המשוחרר או מסיים השירות הלאומי-אזרחי, התפטר ממקום העבודה על מנת לקבל הכשרה מקצועית וזאת בשנה הראשונה ממועד סיום השירות.

מי לא זכאי?

 • כל מי שהתפטר ממקום העבודה בנסיבה אחרת שלא פורטה לעיל – יהיה זכאי לדמי אבטלה רק לאחר 90 ימים.

מימוש הזכאות

מי שעונה על תנאי הזכאות לעיל, יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה החל מהיום הראשון וללא צורך להמתין תקופה של 90 ימים ממועד הפסקת העבודה.

כדי לקבל את התשלום, יש להגיש בקשה לקבלת דמי אבטלה כמפורט בכתבה הראשית.

בנוסף לכך, יש לספק גם את האישורים או המסמכים, אשר מאמתים את הזכאות, לפי התנאים כמפורט לעיל.

מידע נוסף

 • מי שלא עונה על תנאי הזכאות והתפטר מיוזמתו ללא סיבה מוצדקת, יקבל את דמי האבטלה בחלוף 90 ימים. ימים אלו לא ירדו מהמכסה הכללית, פשוט הזכאות נדחית. יחד עם זאת, יש להגיש בקשה לדמי אבטלה ולהתייצב בלשכה, סמוך למועד הפסקת העבודה.
 • התפטרות של יולדת נחשבת פיטורים לפי דיני הפיצויים, אך אינה נחשבת סיבה מוצדקת לעניין דיני ביטוח אבטלה.
 • לא ניתן לקבל דמי אבטלה ותשלום דמי לידה במקביל.
 • מי ששירת התעסוקה הציע לו עבודה מתאימה או הכשרה או השתלמות והוא סירב לה, יהיה זכאי לתשלום לאחר חלוף 90 ימים מיום הסירוב, ומסך הזכאות לימי אבטלה מופחת סכום של 30 ימים לכל סירוב.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1972
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil