חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עבודה מתאימה לדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה – מהי ומה המשמעות?

אדם שהגיש תביעה לביטוח לאומי לעניין דמי אבטלה או הבטחת הכנסה, צריך להתייצב בלשכת שירות התעסוקה ולהסכים בעבודה המוגדרת עבודה מתאימה. מי שסירב לעבוד בעבודה שכזו, עשוי לאבד את הזכאות שלו לתשלום הגמלה.

מטרת הכתבה להסביר מהי העבודה הזו ואיך הוא מוגדרת.

מהי עבודה מתאימה?

על מנת לקבל דמי אבטלה או גמלת הבטחת הכנסה, על המובטל לעמוד במספר תנאי זכאות, כאשר אחד התנאים הוא התייצבות בלשכת התעסוקה בתור דורש עבודה. אולם ההתצייבות לכשעצמה איננה מספיקה, על אותו אדם גם לא לסרב להתקבל לעבודה המוגדרת בתור "עבודה מתאימה".

עבודה מתאימה כשמה כן היא, עבודה המתאימה לאותו אדם בהתאם למספר משתנים, כאשר הם נקבעים על ידי החוקים לעניין הזכאות לאותה קצבה או גמלה.

אדם שמסרב לקבל עבודה המוגדרת עבורו בתור עבודה מתאימה, מסכן את הזכאות שלו לקבלת התשלום על ידי הקטנת התשלום או ביטול הזכאות שלו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי או חייב?

הגדרה של עבודה מתאימה חשובה לכל דורש עבודה המעוניין לתבוע את הביטוח הלאומי לצורך קבלת דמי אבטלה או הבטחת הכנסה.

הגדרת עבודה מתאימה לעניין החוקים

ההגדרה "עבודה מתאימה" מוגדרת באופן שונה בהתאם ל-2 סוגי תשלומים:

 1. גמלת הבטחת הכנסה.
 2. דמי אבטלה.

הנה פירוט:

1. עבודה מתאימה לדורש עבודה התובע תשלום הבטחת הכנסה

עבודה מתאימה לדורש עבודה שהתייצב בלשכת שירות התעוסקה ושהגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת גמלת הבטחת הכנסה נחשבת אחד מאלה:

 1. עבודה התואמת את מצב הבריאות והכושר הגופני של אותו אדם.
 2. הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית לפי פניה מלשכת שירות התעסוקה או ממי שאישר לכך שירות התעסוקה.

אם המצב הבריאותי או הרפואי של אדם לא מאפשר לו לעבוד בכל עבודה שכזו, עליו לעבור ועדה לבדיקת כושר גופני.

2. עבודה מתאימה לדורש עבודה התובע תשלום דמי אבטלה

עבודה מתאימה לדורש עבודה שהתייצב בלשכת שירות התעוסקה ושהגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי אבטלה נחשבת, גם בהתאם לגיל דורש העבודה.

מי שמלאו לו 35, אם מתקיימים כל אלה:

 1. עבודה התואמת את מצב הבריאות והכושר הגופני של אותו אדם.
 2. העבודה היא מסוג העבודה העיקרית שבה עבד בתוך 3 שנים לתאריך תחילת תקופת האבטלה, או עבודה אחרת התואמת את ההכשרה המקצועית שלו או רמת ההשכלה שלו.
 3. השכר בעבודה המוצעת שווה לכל הפחות את סכום דמי אבטלה שהיו מגיעים לו אם היה זכאי.
 4. העבודה המוצעת אינה מחייבת שינוי מקום מגורים, כאשר:
  • העבודה היא עד 60 ק"מ ממקום המגורים הקבוע של אותו אדם, היא תיחשב שלא מחייבת שינוי מקום מגורים, אלא אם כן קיימת תחבורה ציבורית תקינה למקום העבודה ובחזרה או שהמעסיק מספק הסעה למקום העבודה ובחזרה, וזאת בתנאי שזמן העבודה ובחזרה העולה על שעה אחת נחשב חלק מזמן העבודה.
  • אם העבודה היא 60 ק"מ לפחות ממקום המגורים הקבוע של אדם, היא תיחשב שלא מחייבת שינוי מקום מגורים, אם אין לו בן משפחה (בן זוג, ילד, הורה, אח, סב וסבתא) הגר עמו ומובטחים לו מגורים במקום העבודה והוצאות נסיעה ממקום המגורים ובחזרה אחת לשבועיים לפחות.
  • לגבי אם לילד עד גיל 7 – עבודה שאינה מחייבת שינוי מגורים תיחשב כעבודה שעד 40 ק"מ.

הערה: יש הרחבות נוספות לגבי עובדים עונתיים ומי שנשלח להכשרה מקצועית.

מי שעדיין לא מלאו לו 35, יכול להישלח לעבודה מתאימה אם מתקיימים כל התנאים לעיל (כאמור לגבי מי שגילו 35 ומעלה) רק לגבי תקופת זמן מסויימת כאמור כאן:

גיל האדםתקופת זמן לשליחה לעבודה שמותר לשלוח ב-4 התנאים לעיל
28 שנים ועד גיל 35 (לא כולל)60 ימים ממועד תחילת תקופת האבטלה
25 שנים ועד גיל 28 (לא כולל)30 ימים ממועד תחילת תקופת האבטלה
עד גיל 25 לא כולל)14 ימים ממועד תחילת תקופת האבטלה

לאחרי התקופה האמורה בטבלה לעיל, עבודה מתאימה תיחשב:

 • אם היא (העבודה המוצעת) תואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני ובתנאי שהיא לא מחייבת שינוי במקום המגורים (כאמור בנקודה קטנה מס' 4 לעיל)

הרחבות נוספות

בנושא דמי אבטלה, יש הרחבות נוספות והן:

לעניין הכשרה מקצועית, עבודה מתאימה תיחשב:

 • אם היא (ההכשרה המקצועית) תואמת את רמת השכלתו, מצב בריאותו וכושרו הגופני ובתנאי שהיא לא מחייבת שינוי במקום המגורים (כאמור בנקודה קטנה מס' 4 לעיל).

לעניין עובדים עונתיים (שזו עיקר העבודה שלהם ב-3 השנים הקודמים לתאריך תחילת תקופת האבטלה), עבודה מתאימה תיחשב:

 • אם היא (העבודה המוצעת) תואמת את מצב בריאותו וכושרו הגופני ובתנאי שהיא לא מחייבת שינוי במקום המגורים (כאמור בנקודה קטנה מס' 4 לעיל).

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil