חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים

חייל משוחרר שסיים שירות סדיר, זכאי לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה שמקטינות את גובה המס שיש לשלם וזאת בעד השירות שבוצע בפועל. הזכאות נקבעת בין היתר לפי משך תקופת השירות.

מטרת העמוד לספק מידע בנוגע לכך.

מה נקודות זיכוי ממס הכנסה עבור חיילים משוחררים?

נקודות זיכוי ממס הכנסה הן הטבות מס שמגיעות לעובדים שיש להם הכנסות מעבודה, מקצבה או מעסק. הנקודות הן מקנות זיכוי ממס, כלומר, מקטינות את גובה המס הסופי לתשלום מצד העובד שמחושב על ידי מדרגות מס הכנסה.

לכל נקודת זיכוי יש שווי כספי בשקלים חדשים, כך שככל שיש יותר נקודות זיכוי, אותו אדם נדרש לשלם פחות מס על ההכנסה ממס ועד למצב שנקודות הזיכוי יכולות לאפס כלל את תשלום המס.

חייל משוחרר משירות סדיר, זכאי לקבל נקודות זיכוי לכל חודש למשך 36 חודשים, החל לאחר חודש סיום השירות הסדיר שלו. הנקודות הללו מגיעות בנוסף לנקודות אחרות המזכות לפי חוק.

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, זכאים לקבלת נקודות זיכוי ממס הכנסה החל מחודש לאחר שהשתחררו. נקודות הזיכוי הללו עומדים לשירותם במשך 36 חודשים ראשונים והם מגיעים להם בנוסף לנקודות זיכוי אחרות שעשויות להגיע להם.

מספר נק' הזיכוי נקבע לפי אורך השירות והמגדר ובכפוף לכאן:

מגדראורך השירותמס' נקודות זיכוי
חיילים משוחררים23 חודשים ומעלה2 נק'
חיילים משוחררים12 עד 23 חודשים1 נק'
חיילות משוחררות22 חודשים ומעלה2 נק'
חיילות משוחררות12 עד 22 חודשים1 נק'
מספר נקודות זיכוי לחייל משוחרר

ניתן לקבל גם אם טרם בוצע אורך שירות של 12 חודשים בהתאם לתנאים מסויימים ובין היתר עקב נכות או מטעמי בריאות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם שעונה על כל התנאים הבאים, זכאי לנקודות זיכוי כאמור:

  1. הוא חייל משוחרר – מי שסיים שירות סדיר באורך שירות של 12 חודשים לכל הפחות.
  2. הוא שירת בשירות סדיר – שירות בצבא הגנה לישראל, שירות במשמר הגבול, שירות ביחידות אחרות במשטרת ישראל, שירות בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר שנקבע על ידי צו.

בחודשי השירות לא נכנסות תקופות שבן החייל נעדר מן השירות, בין היתר: זמני כליאה בשל עבירה לפי פסק דין, זמני היעדרות מן השירות שבניגוד להוראות הדין.

אוכלוסיות זכאיות נוספות:

  • מי שסיים את השירות עד לתקופה של 12 חודשים (התקופה המזערית) מטעמי בריאות או נכות עקב השירות.

מי לא זכאי?

  • מי ששירת שירות קבע. שירות זה בדומה לעבודה רגילה לענייני מס ולפיכך סיום שירות קבע כמו סיום עבודה רגילה.

משך תקופת הזכאות – כמה זמן מקבלים את ההטבה?

נקודות זיכוי לחייל משוחרר ניתנות למשך 36 חודשים, החל מהחודש שלאחר חודש סיום השירות הסדיר.

למשל, אם החייל המשוחרר סיים את השירות בחודש מאי 2016, אז הוא זכאי לנקודות זיכוי מחודש יוני 2016 ועד חודש מאי 2019.

חישוב הזכאות – מה גובה הזיכוי ממס?

גובה הזיכוי ממס נקבע על ידי מכפלה של שווי כספי לנקודת זיכוי במספר נקודות הזיכוי שחילי משוחרר זה זכאי לקבל עקב השלמת השירות.

בכל שנה שווי נקודת זיכוי משתנה לפי הצמדה למדד המחירים לצרכן ולכן תמיד אפשר להתעדכן בכתבה הראשית על נקודות זיכוי ממס הכנסה. כמו כן, אפשר להשתמש בכלי מיוחד שפותח על ידי פרוטוקול והוא מחשבון נקודות זיכוי ממס הכנסה שמאפשר לחשב מספר נקודות זיכוי לכל אדם.

מימוש הזכאות

כדי לקבל את הטבת המס הזו, על האדם לפעול בהתאם למקור ההכנסה שלו.

חייל משוחרר שמחליט להיות עובד שכיר ומתקבל למקום עבודה, נדרש למלא טופס 101 (כרטיס עובד) וכן בכל שנה חדש. זהו טופס שמסייע למעסיק לקבוע את גובה המס שיש לנכות מהכנסת העובד. חייל משוחרר צריך סעיף 14 בחלק ח' בטופס זה.

חייל משוחרר שמחליט להיות עובד עצמאי (עוסק פטור או עוסק מורשה) בעסק או במשלח יד, נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה בהתאם להוראות החוק. בטופס זה יש למלא את השדות 224 / 324.

מידע נוסף

  • נקודות זיכוי ניתנות לצבירה, כך שאפשר לנצל אותן מכל מיני סיבות שבגינן הן ניתנות.
  • הזיכוי המירבי שאפשר לקבל הוא איפוס המס, לא ניתן להיות זכאי להחזר אם שווי הזיכוי עולה על שווי חבות המס.
  • עובד שכיר יכול לעיין בתלוש המשכורת שלו כדי לוודא קבלת נקודות הזיכוי.
  • עובד שכיר שלא קיבל משום מה נקודות הזיכוי או הטבת המס, בין אם הוא מועסק בעוד מקום עבודה בתור שכיר או עצמאי, רשאי לערוך תיאום מס הכנסה באותה שנת מס. אם העובד לא הספיק לבצע תיאום באותה שנה, רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר מס הכנסה בשנה שלאחר מכן.

חקיקה ופסיקה

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
  • חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil